Hlavní navigace

SOS: Odškodněte oběti přesměrování

Sdružení obrany spotřebitelů České republiky (SOS) požaduje po Českém Telecomu, aby odškodnil své zákazníky, poškozené přesměrováním internetového připojení na linky se zvýšenou tarifikací, a razantním krokem ochránil své uživatele do budoucna.

Od počátku roku 2003 se na SOS již obrátilo mnoho set klientů společnosti Český Telecom, a. s. (ČTc), kteří byli poškozeni při připojení k internetu nepožadovaným přesměrováním na linky se zvýšenou tarifikací. A nadále se ozývají další poškození. Dosavadní pokusy těchto spotřebitelů, aby se domohli nápravy a odškodnění, byly bohužel neúspěšné.

Četní spotřebitelé se domnívají, že ČTc svou nedbalostí nezabránil, a tím připustil, aby došlo k poškození jeho klientů, přičemž si musel být vědom, resp. měl si být vědom, že v důsledku nedokonalého zabezpečení přístupu na internet vytáčeným připojením a v důsledku nedostatečných technických znalostí samotných klientů je pro zamezení vzniku škody nezbytná důsledná a individuální ochrana. Vzhledem k uvedenému proto SOS nyní jménem poškozených spotřebitelů požaduje po Českém Telecomu:

1) Omluvu poškozeným spotřebitelům, že je neochránil před škodou a komplikacemi spojenými s přesměrováním.

2) Odškodnění všech spotřebitelů poškozených do 20. února 2005 přesměrováním internetu na linky se zvýšenou tarifikací 900, 906, 909 a 976 a do zahraničí, pokud reklamovali vyúčtování služeb, ve výši rozdílu mezi cenou internetového připojení podle jejich cenového programu a vyúčtovanou cenou.

3) Automatické zablokování odchozích hovorů na linky 976, s termínem nejpozději do 30. dubna 2005, na všech telefonních stanicích, jejichž majitelé nezažádají o zrušení tohoto omezení.

Zejména technicky méně zdatní spotřebitelé jsou podle poznatků našeho sdružení dlouhodobě šizeni vysokými účty za připojení k internetu. Problém nepožadovaného přesměrování na linky se zvýšenou tarifikací v SOS monitorujeme řadu měsíců, a po důkladné analýze nyní předkládáme návrh řešení, řekl František Lobovský, předseda Republikového výboru SOS, a dále dodal: Očekáváme, že vůli ke korektnímu řešení projeví i telekomunikační společnost, která jistě má zájem nadále zůstat důvěryhodným partnerem svých klientů.

Podrobnější informace k jednotlivým požadavkům SOS a k celému tématu jsou zpracovány do podoby otázek a odpovědí zveřejněných na adrese www.dialery.spotrebitele.info.