Hlavní navigace

Sociálním zabezpečením vás provede stejnojmenná publikace

Hledáte odpovědi na otázky od nemocenského přes důchodové pojištění, pojistné, sociální zabezpečení OSVČ a v EU až po lékařskou posudkovou službu? Chcete vědět, jak dlouho a za jakých podmínek můžete pobírat peněžitou pomoc v mateřství, jak se vypočítá pojistné nebo starobní důchod? Jak se změnily podmínky pojištění osob, které vykonávají uměleckou nebo jinou tvůrčí činnost?

Sdílet

Odpovědi najdete v publikaci „Sociální zabezpečení 2009“. Vydala ji Česká správa sociálního zabezpečení. Dostupná je zdarma na všech pracovištích ČSSZ a také v elektronické podobě na adrese: http://www.cssz.cz/…ublikace.htm.

Publikaci ČSSZ vydala s cílem poskytnout klientům nejdůležitější informace o novinkách a změnách z oblasti sociálního zabezpečení v letošním roce. Nechybí konkrétní příklady výpočtů dávek nemocenského či důchodového pojištění, stejně jako podmínky nároku na dávky, povinnosti zaměstnavatelů v nemocenském a důchodovém pojištění, vzor výpočtu pojistného, nebo informace týkající se podání Přehledu o příjmech a výdajích osob samostatně výdělečně činných. Součástí informačního materiálu je seznam nejdůležitějších právních předpisů. Publikace „Sociální zabezpečení 2009“ vyšla v nákladu 50 000 ks a v rozsahu 40 stran, náklad na 1 výtisk činil cca 4 Kč.

Příklady z publikace:

Strana 10, příklad 5: Výpočet Peněžité pomoci v mateřství (PPM) PPM se vypočítává obdobným způsobem jako nemocenské, rozdílná je procentní sazba a doba, od které se PPM vyplácí. Vyměřovací základ pojištěnky v rozhodném období byl 400 000 Kč. DVZ před redukcí je 1 095,89 Kč (400 000 Kč : 365 dnů). Částka do první redukční hranice, která v roce 2009 činí 786 Kč, se započítává 100 %. Z částky mezi první a druhou redukční hranicí se započte 60 % (1 096 Kč – 786 Kč = 310 Kč x 60 % = 186 Kč). Redukovaný DVZ činí 972 Kč (786 Kč + 186 Kč). Výše PPM činí 681 Kč (70 % z 972 Kč), tj. za 30 kalendářních dnů činí PPM 20 430 Kč (681 Kč x 30 dní).

Strana 13, příklad 6: Výpočet starobního důchodu v roce 2009

Muž narozený 15. 1. 1947 požádal o řádný starobní důchod (podle zák. § 29 č. 155/1995 Sb.). Jeho důchodový věk je 62 let. Tohoto věku dosáhl 15. 1. 2009 a do této doby získá celkem 45 roků pojištění. Osobního vyměřovací základ (OVZ) muže za rozhodné období 1986–2008 činí 23 890 Kč. Výpočtový základ se stanoví z OVZ 23 890 Kč následujícím způsobem: částka 10 500 Kč náleží v plné výši, k této částce se přičte 30 % rozdílu mezi částkou 23 890 Kč a částkou 10 500 Kč (13 390 Kč) (2. redukční hranice je 27 000 Kč) = 30 % z 13 390 Kč – tj. 4 017 Kč. Výpočtový základ činí celkem 14 517 Kč (10 500 Kč + 4 017 Kč). Za každý rok pojištění náleží 1,5 % výpočtového základu, tzn., že za 45 let pojištění činí procentní výměra starobního důchodu 67,5 % výpočtového základu, tj. 9 799 Kč, (zaokrouhleno na celé Kč nahoru) a základní výměra 2 170 Kč. Starobní důchod bude celkem ve výši 11 969 Kč.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).