Hlavní navigace

Smlouvy mezi obchodníky s cennými papíry a jejich zákazníky

Komise pro cenné papíry na svých webových stránkách zveřejnila dva dokumenty, které se týkají nestandardních ustanovení ve smlouvách uzavíraných mezi obchodníky s cennými papíry a jejich zákazníky. Jedním z dokumentů je metodika pro obchodníky s cennými papíry a druhý je určen pro jejich zákazníky – drobné investory.

Sdílet

Text určený pro drobné investory by zákazníkům obchodníků měl napomoci rozlišit ustanovení ve smlouvě, která by mohla zhoršit jejich smluvní postavení. Zároveň jim dává stručný návod, jak případně postupovat. Text rovněž popisuje pravomoci Komise pro cenné papíry ve vztahu k takovýmto ustanovením ve smlouvách mezi obchodníky a jejich zákazníky.

V textu je mezi možná nepřiměřená smluvní ustanovení zařazeno především následující případy:

  • Ve smlouvě s obchodníkem nemá zákazník jasně stanovenu konečnou cenu za poskytovanou službu a nebo způsob jejího stanovení.
  • Ustanovení obchodníkovi umožňuje, aby neplnil své závazky nebo aby dodatečně změnil dohodnuté podmínky např. si obchodník ve smlouvě vyhradí právo změnit cenu na základě faktorů, které závisí pouze na něm.
  • Jakékoli omezení zákonných práv zákazníka vůči obchodníkovi.
  • Omezení práva zákazníka podat žalobu nebo použít jiný opravný prostředek v případě, že obchodník neposkytne smluvenou službu nebo v případě zásahu vyšší moci.
  • Obchodník si vyhradí právo si ponechat zákazníkem zaplacenou zálohu, jestliže se zákazník rozhodne smlouvu neuzavřít a nebo od smlouvy odstoupit, aniž je zároveň umožněno také zákazníkovi, aby od obchodníka s cennými papíry obdržel kompenzaci v přiměřené výši, v případě, že je obchodník stranou, která smlouvu ruší nebo od ní odstupuje.
  • Závaznost plnění podmínek, se kterými se zákazník nemohl seznámit před uzavřením smlouvy.
  • Obchodník si vyhradí právo určovat, zda poskytnutá služba je v souladu se smlouvou nebo právo vykládat jakékoli části smlouvy.

Metodika pro obchodníky vypracovaná komisí byla obchodníkům rozeslána. Formou příkladů uvádí, co by mohlo být považováno za ujednání v rozporu se zákonem ustanovení, která budou komisí považována za nepřiměřená a ustanovení, která budou považována za nejasná, neúplná či potenciálně zavádějící.

Monika Paclíková
tisková mluvčí

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).