Hlavní navigace

SMLOUVU PORUŠIL INVESTOR

Zlín, 15. ledna 2007 - Zástupci akciové společnosti OHL ŽS dnes protokolárně předali zpět investorovi staveniště obchodního a zábavního centra Zlaté Jablko. Stalo se tak na základě odstoupení od smlouvy o dílo, protože investor neplnil své smluvní povinnosti – nepředal zhotoviteli kompletní projektovou dokumentaci a neprokázal zajištění finančních prostředků na uhrazení nákladů výstavby.

Sdílet

„Vyjádření investora v regionálním tisku, podle kterých smlouvu porušil zhotovitel, jsou jednoznačně nepravdivá a poškozují dobré jméno naší společnosti. Proto se proti nim co nejdůrazněji ohrazujeme,“ řekla dnes tisková mluvčí OHL ŽS, a.s. Taťjana Pelíšková.

Akciová společnost OHL ŽS uzavřela 15. listopadu loňského roku jako zhotovitel smlouvu o dílo se společností REIN holding, a.s. jako objednatelem výstavby obchodního a zábavního centra Zlaté Jablko ve Zlíně. 16. listopadu 2006 převzala OHL ŽS, a.s. staveniště. Bohužel, hned na začátku výstavby se vyskytly závažné problémy na straně objednatele, které přes veškerou snahu zhotovitele nebylo možné vyřešit.

Objednatel REIN holding, a.s. zhotoviteli neposkytl kompletní a pro plánované práce dostačující projektovou dokumentaci tak, jak ji definuje smlouva o dílo. Navíc ta část dokumentace, která byla zhotoviteli předána, vykazovala zásadní nedostatky a vady. Proto zhotovitel bez vlastního zavinění nebyl schopen i přes vynaložení maximálního úsilí v plnění smlouvy pokračovat v souladu s harmonogramem výstavby. Neposkytnutí součinnosti ze strany objednatele je zákonným důvodem pro odstoupení od smlouvy,

Druhým důvodem pro odstoupení od smlouvy je porušení smluvní povinnosti na straně objednatele. Podle smlouvy měl totiž do 15. prosince 2006 doložit závazný bankovní příslib, který by potvrdil, že má objednatel zajištěny finanční prostředky na úhradu ceny díla. Závazek zajištění financování solidní, bonitní bankou je podstatnou podmínkou smlouvy o dílo a nedoložení financování je dalším důvodem k odstoupení od ní. Tuto smluvní povinnost objednatel nesplnil ani do 8.1.2007, proto dne 9.1.2007 OHL ŽS, a.s. odstoupila od výše uvedené smlouvy o dílo a zastavila veškeré práce na výstavbě centra Zlaté Jablko.

I když se nejedná o projekt města, zhotovitel OHL ŽS, a.s. o celé záležitosti průběžně informuje Magistrát města Zlína, odbor stavební a územního plánování, aby se předešlo případným rizikům materiálních škod, nebo úrazu osob.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).