Hlavní navigace

Slavíme Den spotřebitelských práv

15. března si spotřebitelé na celém světě připomínají Světový den spotřebitelských práv, který byl vyhlášen před 24 lety. Každoročně má tento den své hlavní téma, letos je tématem kromě finančních služeb také nekalá reklama v oblasti farmaceutických výrobků. Zkušenosti ukazují, že nejefektivnější je svá práva prosazovat společně.

Sdílet

Americký prezident J. F. Kennedy vyhlásil 15. března 1962 základní teze spotřebitelských práv, čímž zahájil éru novodobé ochrany spotřebitelů. Na počest této události byl v roce 1983 tento den vyhlášen Světovým dnem práv spotřebitelů. Mezi základní teze patří právo na informaci, právo na výběr, právo na bezpečnost a právo být slyšen.

Sdružení obrany spotřebitelů (SOS) hodnotí pozitivně, že se díky implementaci evropské legislativy během minulých let významně rozšířila zákonná práva spotřebitelů v České republice. „Zkušenosti poraden SOS bohužel potvrzují, že přetrvávajícím problémem spotřebitelů v naší zemi je obtížná dosažitelnost práva,“ říká Ivana Picková z SOS. „I když se situace zlepšuje, stále přetrvávají problémy ve vztahu mezi spotřebiteli a podnikateli nebo nedostatečná informovanost. Neznalost práv na obou stranách pomyslného pultu komplikuje řešení problémů.“

Čeští spotřebitelé jsou zatíženi podobnými problémy, které jsou tématy evropského Dne spotřebitelských práv i mezinárodního Dne spotřebitelských práv.

Finanční služby – evropské téma Dne spotřebitelských práv

Spotřebitelské úvěry, o jejichž podmínkách pracovníci bank a především různých splátkových společností neinformují vždy dobře, řeší SOS ve svých poradnách téměř denně. „Spotřebitelé velmi těžko zjišťují, jakou sumu celkově zaplatí,a jaké jsou podmínky předčasného splacení úvěru. Často se setkávají s tím, že jim pracovníci finanční instituce tvrdí, že sazba RPSN je nemusí zajímat, i když jde o klíčovou informaci pro uzavření smlouvy o úvěru,“ říká předseda SOS David Šmejkal. „Z analýzy praktického uplatňování etického kodexu přijatého našimi bankami vyplývá, že tuzemské banky mají ještě za svými kolegy ze starších zemí Evropské unie co dohánět. Odhalili jsme například skandální fakt, že 1/3 z více jak 60 oslovených poboček největších bank odmítlo na přímou prosbu klienta poskytnout smlouvu o vedení běžného účtu předem k prostudování.“

Neetická propagace léčiv – světové téma Dne spotřebitelských práv Spotřebitelé si mohou všimnout různých reklam na léky v ordinacích svých lékařů, kde se lze pouze domnívat o provázanosti s rozličnými farmaceutickými skupinami. „Pacientům musí být snadno přístupné zdroje kvalitních informací. K vážným důsledkům nízké informovanosti pacientů patří nevhodná a nadměrná konzumace léků,“ komentuje Martin Rezek, který se v SOS problematikou práv pacientů zabývá. Na neetickou reklamu na léky se snaží upozorňovat SOS i zahraniční spotřebitelské organizace. Z analýzy etických kodexů českých farmaceutických firem vyplývá, že vůbec neupravují reklamu pro cílovou skupinu dětí pod 15 let.

„Většina spotřebitelů v našich poradnách – a je lhostejné, zda v osobních, na internetu nebo telefonicky – má problémy s vyřízením reklamací a uvítali by cestu mimosoudního řešení svých sporů – nenáročnou na čas, peníze a s nadějí na brzké vyřešení,“ připomněla mluvčí SOS Ivana Picková. „SOS vyzývá všechny spotřebitele, kteří se zajímají o svá práva, k vyjádření morální podpory SOS svým členstvím. Základní sympatizující členství je zcela bezplatné, ale i tak dokazuje, že spotřebitelům není jejich situace lhostejná a mají zájem ji změnit. Podpořit naši spotřebitelskou organizaci můžete na www.spotrebitele.info či v našich poradnách.“

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).