Hlavní navigace

Slavia pojišťuje nadstandardní zdravotní péči

[Tisková zpráva] Pojištění Nadstandard, které Slavia pojišťovna nabízí od 1. ledna, poskytuje pojištěným finanční prostředky na pokrytí zvýšených výdajů souvisejících s jejich nemocí nebo operací.

Sdílet

Pojištění pokrývá šest nemocí či operací a je možné ho sjednat ve dvou variantách, které se liší výší pojistného plnění. Pokud během deseti let není pojištění čerpáno, vyplatí Slavia pojišťovna padesátiprocentní bonus ze zaplaceného pojistného.

Lékařská péče je v České republice na velmi vysoké úrovni a je plně hrazená ze zdravotního pojištění, ale pacienti vyžadují i další, s léčením přímo nesouvisející služby, které jsou drahé. Může jít o lepší pokoj v nemocnici, osobní ošetřovatelku, rehabilitaci v zařízení, kde náklady nelze pokrýt jen ze zdravotního pojištění. K pokrytí těchto nákladů slouží právě pojištění Nadstandard, říká Jan Bárta, obchodní a marketingový ředitel Slavia pojišťovny.

Pojištění Nadstandard je možné sjednat v základní variantě Silver (pojistné 300 Kč měsíčně) nebo ve variantě Gold (580 Kč měsíčně), kdy je pojistné plnění dvojnásobné.

Slavia_tabulka

Pojištění Nadstandard se sjednává na dobu určitou; vždy na jeden rok. Pokud je ke konci roku pojištění zaplaceno další pojistné, prodlužuje se doba pojištění vždy o další rok. Takto lze dobu pojištění každý rok prodlužovat, dokud pojištěný nedosáhne výstupního věku 65 let. Nastane li pojistná událost, je vyplacena příslušná pojistná částka a pojištění zaniká. Pokud pojištění trvalo alespoň 10 let a zaniklo, aniž nastala pojistná událost, potom Slavia pojišťovna vyplatí bonus ve výši 50 % z pojistného zaplaceného za celou dobu trvání pojištění.

Pojištění je určeno pro občany České republiky, kteří jsou mladší 55 let. Čekací doba, během které nevzniká pojištěnému nárok na výplatu pojistného v případech, které by jinak byly pojistnou událostí, je 6 měsíců od počátku pojištění. Součástí pojistné smlouvy je čestné prohlášení, kterým pojištěný stvrzuje, že netrpí ani netrpěl žádnou z pojištěných nemocí, jeho zdravotní stav nevyžaduje podstoupení žádné z pojištěných operací a nikdo z jeho rodičů ani sourozenců před dosažením před 55 let věku žádnou z pojištěných nemocí netrpěl a nevyžadoval žádnou z pojištěných operací.


Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).