Hlavní navigace

Slavia pojišťovna rozšiřuje nabídku pojištění pro cizince o komplexní zdravotní pojištění

[Tisková zpráva] Slavia pojišťovna od 1. června 2010 nabízí nové pojištění pro cizince. Kromě stávajícího povinného zdravotního pojištění nutné a neodkladné péče na území ČR nově poskytuje také komplexní zdravotní pojištění cizinců (KZPC).

Sdílet

Tento pojistný produkt splňuje nejen požadavky zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, ale daný povinný rámec podstatně přesahuje. Rozsah KZPC je obdobné veřejnému zdravotnímu pojištění, jaké je poskytováno občanům ČR, je však omezeno sjednanými limity pojistného plnění a výlukami. Vedle základních typů Komplexního zdravotního pojištění cizinců (Muž, Žena) nabízí Slavia pojišťovna speciální typy jako Máma a miminko nebo Profesionální spor­t.

Slavia pojišťovna v současnosti patří mezi pět pojišťoven, které v České republice poskytují pojištění cizinců. Od 1. června 2010 u ní mohou cizinci uzavřít nově tzv. Komplexní zdravotní pojištění cizinců a vybrat si ze čtyř typů. Pojištění typu „Muž“ nebo „Žena“ lze uzavřít ve vstupním věku nejvýše 70 let, v případě ženy zahrnuje též komplexní zdravotní péči poskytnutou v souvislosti s jejím těhotenstvím a porodem. Pojištění typu „Žena“ se sjednává s čekací dobou pro počátek těhotenství a porod pojištěné (první tři měsíce trvání pojištění) a s čekací dobou pro porod pojištěné (prvních osm měsíců trvání pojištění). Na zdravotní péči související s těhotenstvím pojištěné, které započalo před uplynutím tříměsíční čekací doby, případně na porod, který proběhl před uplynutím osmiměsíční čekací doby, se pojištění typu „Žena“ nevztahuje, stejně jako v případě, že těhotná porodila v průběhu čekací doby.

U typu „Máma a miminko“ není rozsah pojištění omezen uvedenými čekacími dobami. Tento typ může uzavřít žena ve vstupním věku 18 až 40 let. Pojištění zahrnuje i poporodní zdravotní péči o její novorozence na území ČR, kterou je komplexní zdravotní péče o každé dítě narozené v době trvání pojištění až do jeho prvního propuštění z porodnice a navíc během dalších sedmi dnů následujících po prvním propuštění novorozence z porodnice. Poporodní péče o novorozence končí nejpozději dosažením 3 měsíců věku nebo uplynutím pojistné doby.

Pojištění typu „Profesionální sport“ lze sjednat ve vstupním věku 16 až 40 let. Vztahuje se na události způsobené sportovní činností profesionální (u sportů sjednaných v pojistné smlouvě) i amatérskou. Pojistit však nelze extrémní, nebezpečné nebo adrenalinové sportovní aktivity, jako např. kontaktní bojové sporty, skoky na laně, horolezectví, skialpinismus, canoyning, parasailing, paragliding, akrobacie a skoky na lyžích apod.

Výhody a omezení

Výhodou KZPC je, že pro pojištěné děti do 15 let zahrnuje preventivní a kontrolní prohlídky a očkování v rozsahu, který je standardně poskytován na území ČR pojištěncům veřejného zdravotního pojištění v ČR. Navíc pokrývá u dětí i náročnou léčbu diabetu. V případě stomatologie pokrývá u dospělých i dětí pouze nutnou a neodkladnou péči, dále pojištění řeší poúrazovou a pooperační rehabilitaci. Naopak pojištění se nevztahuje na některé případy, jako je např. výdělečná činnosti mimo území ČR, extrémní a adrenalinové sporty, kosmetické zákroky nebo důsledky porušení zákona v místě pojištění (např. řízením bez platného ŘP) apod.

Před uzavřením pojistné smlouvy zájemce nejprve specifikuje rozsah pojištění podle svých potřeb. Zájemce vyplní spolu se zprostředkovatelem žádost se zdravotním dotazníkem a zpravidla se podrobí vstupní lékařské prohlídce. Pojištění se sjednává na dobu určitou a lze jej uzavřít pouze na pobočkách pojišťovny či u makléřů, pojištění zatím nelze sjednat online.

Tabulka vstupního věku pojištění:

Typ pojištění

minimální vstupní věk
(v letech)

maximální vstupní věk
(v letech)

MUŽ nebo ŽENA

0

70

MÁMA A MIMINKO

18

40

PROFESIONÁLNÍ SPORT

16

40

Komplexní zdravotní pojištění cizinců – základní sazby pojistného (Kč/měsíc) platné od 1. 6. 2010

Vstupní věk pojištěného

Typ pojištění

MUŽ

ŽENA

MÁMA A MIMINKO

PROFI SPORT

0 – 2

1600

1600

nelze

nelze

3 – 9

1320

1320

nelze

nelze

10 – 15

1320

1320

nelze

nelze

16 – 17

1850

1850

nelze

10120

18 – 20

2800

2800

4120

10120

21 – 30

2800

2800

4120

10120

31 – 40

2800

2800

4480

10120

41 – 55

2800

2800

nelze

nelze

56 – 70

3400

3400

nelze

nelze

Vstupní věk je věk pojištěného v roce uzavření pojistné smlouvy (rozdíl roku uzavření smlouvy a roku narození pojištěného).

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).