Hlavní navigace

Skupina UniCredit Group získala ocenění „Best Sub-Custodian 2009“ v devíti zemích střední a východní Evropy

Prestižní časopis Global Investor vyhlásil bankovní skupinu UniCredit Group za nejep-šího sub-custodiana v devíti zemích střední a východní Evropy (CEE) - Česká republi-ka, Chorvatsko, Litva, Maďarsko, Rakousko, Rumunsko, Slovinsko, Slovensko, Ukraji-na. Rozhodující pro získání titulu Sub-Custodian 2009 byly zejména: tržní podíl, rozsah pokrytí, služby klientům, technologie a individualizovaný klientský přístup.

Sdílet

Toto ocenění podtrhuje sílu našeho postavení v oblasti správy cenných papírů, která vyplývá z naší schopnosti spojovat know-how místního prostředí s rozsáhlými odbornými znalost-mi, stavícími na inovativních řešeních a produktech. Kromě toho jsme schopni tato řešení nabízet našim klientům v jednotlivých zemích a v regionu střední a východní Evropy stojíme v čele zásluhou 4 000 poboček, uvádí Marco Bolgiani, ředitel Global Transaction Banking skupiny UniCredit.

S více než 80 miliardami EUR aktiv institucionálních klientů spravovaných na 14 trzích byla skupina UniCredit Group již v uplynulém desetiletí nejvýznamnějším poskytovatelem služeb v oblasti cenných papírů v regionu CEE.

Skupina UniCredit nabízí od roku 1992 služby při správě a úschově cenných papírů se spe-ciálním zaměřením na služby pro velké klienty ve střední a východní Evropě a nabyla nejen znalostí těchto trhů, ale sehrává také vůdčí úlohu při vytváření prostředí komfortního pro in-vestory, a to prostřednictvím intenzivní spolupráce s dalšími institucemi na těchto trzích, objasňuje Attila Szalay-Berzeviczy, ředitel Global Securities Services skupiny UniCredit.

Global Securities Services jsou služby tvořící jádrovou produktovou řadu v rámci divize Glo-bal Transaction Banking skupiny UniCredit Group. Strategie spočívá v neustálém posilování a rozšiřování těchto služeb v zemích CEE souběžně s realizací řešení, jež plně uspokojují požadavky mezinárodních klientů. Tato zdokonalení se týkají posilování systémů, vývoje produktů a uplatňování standardů kvality služeb.

Sergio Ermotti, náměstek GŘ skupiny UniCredit, uvádí: Naše skupina nyní zvažuje další posilování obchodních činností v rámci Global Securities Services, aby udržela naši čelnou pozici.

Silné postavení skupiny UniCredit ve službách v oblasti cenných papírů v rámci regionu CEE a její dobrá pověst předního sub-custodiana v tomto regionu tvoří spolehlivou základnu pro další rozšiřování činností v těchto zemích.

* Česká republika, Chorvatsko, Litva, Maďarsko, Rakousko, Rumunsko, Slovinsko, Sloven-sko, Ukrajina

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).