Hlavní navigace

Skupina PKN Orlen je spokojena s výsledky Unipetrolu

[Tisková zpráva] Cena akcií na pražské Burze cenných papírů od privatizace společnosti vzrostla o 98 %.

Sdílet

Při příležitosti řádné valné hromady petrochemické společnosti Unipetrol, která se dnes konala v Praze, by PKN Orlen jako majoritní vlastník chtěl vyjádřit svou spokojenost s výsledky Unipetrolu za rok 2006 i s mírou naplňování dlouhodobé strategie, která vznikla a byla schválena po privatizaci společnosti v roce 2005.

Ve své dlouhodobé strategii pro období 2006–2009 si společnost Unipetrol stanovila následující prioritní cíle:

  • zaměřit se na hlavní oblasti své činnosti, jimiž jsou zpracování ropy, petrochemie a maloobchodní prodej pohonných hmot, a odprodat ostatní aktivity za tržní cenu,
  • restrukturalizovat příliš složitou a byrokratickou organizační strukturu s cílem zvýšit efektivitu a konkurenceschopnost a zjednodušit rozhodovací procesy,
  • rozpoznat a uplatňovat synergické efekty mezi skupinami PKN Orlen a Unipetrol. Cílem je zvýšit v roce 2008 zisk před zdaněním a odpisy (EBITDA) o 138 mil. eur (vztaženo k makroekonomickým podmínkám roku 2004),
  • obnovit finanční stabilitu společnosti Benzina, modernizovat a restrukturalizovat její stávající síť a výrazně zvýšit podíl společnosti na maloobchodním trhu.

V uplynulých dvou letech (skupina PKN Orlen převzala akcie Unipetrolu 24. května 2005) se společnosti Unipetrol s podporou skupiny Orlen podařilo dosáhnout téměř všech cílů plánovaných na toto období:

  • Opatření programu Partnerství, jehož cílem je nalézat a využívat synergie mezi skupinami Unipetrol a PKN Orlen, se promítla na úrovni ukazatele EBITDA finančním přínosem ve výši 109 mil. eur (podle makroekonomických podmínek roku 2004). Jako příklad společného úsilí v rámci tohoto programu lze uvést výměnu know-how v oblasti řízení údržby a odstávek, společný nákup ropy či spolupráci na nové maloobchodní strategii. Tento model, který se vyznačuje velkou efektivitou, využije skupina PKN Orlen rovněž při integrování další významné akvizice, kterou je rafinérie Mažeikiu Nafta.
  • V říjnu 2006 společnost Benzina představila svoji novou prémiovou značku Benzina plus a seznámila veřejnost se svojí novou strategií. Již dnes je jasné, že se Benzině podařil důležitý krok ke znovuzrození silného, konkurenceschopného hráče na trhu a první výsledky této strategie zaměřené na zákazníka se již dostavují. Výtoče paliv na pilotních čerpacích stanicích Benzina plus vzrostly. Restrukturalizace společnosti a zlepšení jejího provozu se již pozitivně odrazilo v hospodářských výsledcích Benziny za první čtvrtletí roku 2007. Obrat společnosti oproti předchozímu roku vzrostl o 26 % a firma oznámila tržby ve výši 1,7 mld. Kč (meziroční zvýšení o 18,7 %) a výrazné zvýšení zisku před zdaněním (EBIT).
  • Divestice společností Spolana a Kaučuk byly úspěšně dokončeny. 82% podíl Unipetrolu ve Spolaně Neratovice byl prodán za 640 mil. Kč a navíc byla současně zajištěna splátka 660 mil. Kč, kterou Spolana dlužila Unipetrolu, což za loňský rok zvýšilo čisté peněžní toky o 1,3 mld. Kč. Kaučuk Kralupy byl odprodán za 195 mil. eur (cca 5,5 mld. Kč) a tato transakce se uzavře v nejbližší době. Výnos z prodeje Spolany a Kaučuku umožní Unipetrolu investovat více do hlavních oborů své činnosti a dále restrukturalizovat úvěry v rámci celé skupiny.
  • Restrukturalizace Unipetrolu pokračuje rovněž úspěšně. Od 1. ledna 2007 začalo fungovat Centrum sdílených služeb, které převzalo podpůrné funkce konkrétních jednotek skupiny Unipetrol. Později, dne 1. května, společnosti Benzina, Petrotrans a Unipetrol doprava změnily svoji právní formu z akciové společnosti na společnost s ručením omezeným, což povede k efektivnějšímu a pružnějšímu řízení všech tří společností. V srpnu 2007 se Chemopetrol a Unipetrol Rafinérie sloučí do společnosti s ručením omezeným Unipetrol RPA, která bude stoprocentně vlastněná Unipetrolem. Jak výroba, tak prodej pro různé organizační složky budou v rámci této nové firmy řízeny „pod jednou střechou“ efektivněji.
  • Pozitivní přínos všech těchto změn potvrzují dobré finanční výsledky za rok 2006 i za první čtvrtletí roku 2007. I přes negativní jednorázové položky dokládá dobré provozní výsledky nárůst tržeb o 17,3 % a meziroční zvýšení čistého zisku společnosti o více než 25 %. Finanční výsledky Unipetrolu za 1. čtvrtletí roku 2007 dokonce převýšily očekávání trhu, když čistý zisk firmy vyskočil na 1,564 miliardy, což znamená meziroční zvýšení o 99 procent.

Jasnou a adekvátní strategii, její úspěšné plnění i transparentní a profesionální fungování ocenili i investoři, jejichž důvěra vedla k dlouhodobému růstu ceny akcií na pražské Burze cenných papírů: 24. května 2005 (datum akvizice skupinou PKN Orlen) činila cena jedné akcie 144 Kč, v současnosti činí 285 Kč, což představuje navýšení o 98 %.

„Jsme přesvědčeni, že tento úspěšný vývoj bude pokračovat po zbytek roku a povede ke splnění veškerých strategických cílů stanovených pro období končící rokem 2009,“ uvedl Piotr Kownacki, generální ředitel skupiny PKN Orlen. „Unipetrol je důležitou součástí mezinárodní skupiny Orlen," dodal. V roce 2007 se investiční náklady skupiny Unipetrol meziročně zvýší o 40 % a dosáhnou více než 5,5 mld. Kč. Největší investice budou směřovat do segmentu zpracování ropy a petrochemie s cílem obnovit či rozšířit výrobní kapacity, a také do maloobchodu. Benzina zrekonstruuje do konce roku 2007 78 čerpacích stanic na stanice prémiové značky Benzina plus (celkem do konce roku zmodernizuje 156 stanic). Chemopetrol plánuje investice do svých výrobních kapacit: kapacita hydrokrakovací jednotky bude rozšířena na 544 kt/rok, zintenzívní se výroba PP a HDPE a rozšíří se destilace benzenu. Česká rafinérská plánuje rekonstrukci hlavní hydrokrakovací jednotky v Litvínově kvůli navýšení její kapacity na 160 kt/hod a posílení selektivní hydrogenace benzinu z jednotky FCC („bezsirná“ paliva).

Unipetrol představuje první a velice významný krok skupiny PKN Orlen k mezinárodní expanzi. Následně se součástí skupiny stala i litevská rafinérie Mažeikiu Nafta a společně se nám podařilo položit základy k vytvoření silného evropského hráče na vysoce konkurenčním trhu zpracování ropy a petrochemie. Díky základně ve čtyřech zemích střední Evropy směřujeme do společné budoucnosti s optimismem za pomoci vzájemných synergických efektů a spolupráce.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).