Hlavní navigace

Skupina Komerční banky zvýšila objem financování české ekonomiky s nárůstem poskytnutých úvěrů o 13 %. Čistý zisk za rok 2011 dosáhl 9,5 miliardy Kč

[Tisková zpráva] KB v roce 2011 výrazně zrychlila růst objemu poskytnutých úvěrů ve všech segmentech, meziročně o 12,7 %.

Sdílet

Celkový objem vkladů stoupl o silná 4,2 %.
Výnosy se zvýšily jen mírně, o 1,2 %, neboť jejich růst omezovaly především přetrvávající
nízké úrokové sazby a klesající poplatky za bankovní služby. Kvalita úvěrového portfolia se
během roku zlepšila, což se projevilo v nižší čisté tvorbě rezerv k úvěrům o 36,2 %. Celkové
náklady rizika byly ale ovlivněny vytvořením opravné položky vůči hodnotě řeckých
vládních dluhopisů ve výši 5 355 milionů Kč.

Řecké dluhopisy jsou tak v knihách KB
oceněny na 25% jejich nominální hodnoty. Čistý zisk Skupiny Komerční banka v roce 2011
dosáhl 9 475 milionů Kč, což znamená pokles o 28,9 % ve srovnání s rokem 2010. Čistý zisk
očištěný o mimořádné položky vzrostl o 5,3 % na 13,632 milionů Kč.

Na základě solidních výsledků v roce 2011 a silné kapitálové pozice KB, a s ohledem na vývoj
ekonomického a regulatorního prostředí, jakož i kapitálových potřeb pro další růst banky,
představenstvo Komerční banky rozhodlo navrhnout dozorčí radě výplatu dividendy ve výši 6 082
milionů Kč, což je 160 Kč na jednu akcii a představuje výplatní poměr 64,2 % z čistého zisku
náležejícího akcionářům Banky. To odpovídá hrubému dividendovému výnosu 4,8 % ve srovnání s
uzavírací cenou akcie na konci roku 2011.

Úspěšné obchodní výsledky v roce 2011

· Skupina KB v roce 2011 obsluhovala 2,6 milionů klientů. Samotná KB měla 1 602 000 klientů,
což je v meziročním srovnání o 12 000 více.
· Objem poskytnutých úvěrů klientům vzrostl o výrazných 12,7 % na 450,5 miliardy Kč. Narostlo
úvěrování všech segmentů zákazníků.
· Nejdynamičtější růst vykázaly hypotéky, jejichž objem vzrostl o 13,6 % na 124,1 miliardy Kč.
Flexibilní a výhodné vlastnosti hypoték KB podpořily nárůst podílu Komerční banky na
hypotečním trhu.
· Jak občané, tak i podnikoví zákazníci upřednostňovali bezpečné uložení svých prostředků,
což přispělo k růstu celkového objemu depozit ve Skupině KB o 4,2 % na 560,7 miliardy Kč.
Největší podíl na celkovém nárůstu vkladů měly běžné a spořicí účty.
Pevné základy pro další rozvoj
· Odhodlání Komerční banky vytvářet dlouhodobá vzájemně prospěšná partnerství se svými
klienty zůstává i nadále základem její strategie.
· Banka si udržuje solidní kapitálovou vybavenost (s celkovou kapitálovou přiměřeností 14,6 %
a ukazatelem jádrového Tier 1 kapitálu na 13,4 %) a vynikající likviditu (s poměrem úvěrů a
vkladů 77,5 %). Volné zdroje KB převážně umísťuje v operacích s Českou národní bankou a s
českými vládními dluhopisy.
· V listopadu 2011 zvítězila Komerční banka v desátém ročníku soutěže Banka roku,
organizované společností Fincentrum. Banka byla oceněna pro svoji stabilitu, spolehlivost a
inovativní přístup. V dosavadní desetileté historii ankety zvítězila Komerční banka již počtvrté.

Komentář generálního ředitele

Finanční výsledky Komerční banky za rok 2011 dosvědčují stabilitu a konkurenceschopnost
Banky. Podařilo se nám rozšířit naši klientskou základnu a rozvinout portfolio poskytovaných
služeb. Díky tomu jsme mohli zvýšit financování našich zákazníků a celé české ekonomiky.
Zároveň se mírně zvýšila vnitřní profitabilita KB, a dokonce i vykázaný zisk, navzdory významnému
a výjimečnému odpisu řeckých státních dluhopisů, zůstal solidní. Pro mě to jsou jasné doklady
toho, že strategie, která byla revidována v roce 2010, je správně nastavena a náš model
univerzálního bankovnictví poskytuje solidní základnu pro dosahování našich podnikatelských cílů.
Jsem přesvědčen, že jsme na dobré cestě splnit náš hlavní cíl: být na trhu referenční bankou,
která stojí při svých klientech v dlouhodobě vzájemně prospěšných partnerstvích, a která klientům
stále přináší výhodné a spolehlivé služby.

Henri Bonnet, Předseda představenstva a generální ředitel

Komentované obchodní a finanční výsledky

Oznámené údaje jsou neauditovanými konsolidovanými výsledky podle IFRS (Mezinárodních
standardů účetního výkaznictví).

OBCHODNÍ VÝKONNOST SKUPINY KB

Podle předběžných odhadů česká ekonomika v roce 2011, i přes mírné zakolísání ve třetím
čtvrtletí, pokračovala v mírném růstu, především díky průmyslové výrobě. Na bankovním trhu byla
poptávka po úvěrech poměrně odolná, jak ze strany podniků, tak od občanů. Protože však
ekonomika eurozóny, hlavního odbytiště České republiky, již v závěru roku 2011 pravděpodobně
vstoupila do recese, dá se tak očekávat, že ekonomická aktivita a poskytování úvěrů v české
ekonomice v roce 2012 zpomalí.

Skupina Komerční banky zaznamenala velmi dobré obchodní výsledky v roce 2011
Ke konci roku 2011 obsluhovala Skupina KB 2,6 milionu klientů (na konsolidované bázi). Samotná KB měla 1 602 000 klientů, což je meziročně o 0,8 % více, z toho 1 336 000 byli občané. Dalších 266 000 zákazníků bylo z řad podnikatelů, firem a korporací (včetně obcí a sdružení). Modrá
pyramida obsluhovala 649 000 zákazníků a penzijní připojištění u Penzijního fondu KB využívalo
508 000 občanů. Služeb společnosti ESSOX využívalo 288 000 aktivních klientů.
Klienti Komerční banky měli k dispozici 398 bankovních poboček (včetně jedné v Bratislavě), 693
bankomatů a plnohodnotné přímé bankovnictví podporované dvěma telefonními centry. Počet
klientů využívajících alespoň jeden kanál přímého bankovnictví, jako je internet nebo telefonní
bankovnictví, dosáhl 1 061 000 na konci roku 2011, což znamenalo 66,2 % z celkového počtu
klientů. Zákazníci využívali 1 662 000 aktivních platebních karet, z toho 216 000 kreditních. Počet
aktivních kreditních karet vydaných společností ESSOX dosáhl 157 000 a spotřebitelské
financování od společnosti ESSOX bylo dostupné v síti 2 900 obchodníků. Zákazníci Modré
pyramidy měli k dispozici 229 obchodních míst a 1 298 poradců. SG Equipment Finance poskytuje
své leasingové služby prostřednictvím devíti vlastních poboček, z nichž dvě jsou na Slovensku, ale
také prostřednictvím sítě KB.

Komerční banka zvýšila financování českých podniků a spotřebitelů

Celkový hrubý objem úvěrů poskytnutých Skupinou KB se meziročně zvýšil o 12,7 % na 450,5
miliardy Kč. Růst úvěrování bez zahrnutí přínosu z květnové akvizice společnosti SGEF dosáhl
10,0 %. Úvěry rostly ve všech segmentech.
Nejdynamičtější součástí portfolia byly hypotéky. Poptávka po nich byla podpořena nižšími cenami
nemovitostí, nízkými úrokovými sazbami a očekávaným zvýšením sazby DPH v roce 2012 a 2013.
Celkové portfolio hypoték rostlo meziročně o 13,6 % na 124,1 miliardy Kč. Výhodné a flexibilní
vlastnosti hypoték KB pomohly zvýšit podíl Komerční banky na hypotečním trhu. Objem úvěrů
poskytnutých Modrou pyramidou stoupl o 3,4 % a dosáhl 51,4 miliardy Kč. Objem spotřebitelských
úvěrů (poskytovaných Komerční bankou a společností ESSOX), ovlivněn přetrvávající nejistotou
na trhu práce, mírně poklesl o 0,3 % na 28,2 miliardy Kč.
Celkový objem úvěrů poskytnutých Skupinou KB podnikům vzrostl o 16,0 % na 244,7 miliardy Kč.

Bez zahrnutí vlivu akvizice SGEF růst dosáhl 8,7 %. V rámci podnikatelských segmentů úvěrování
podnikatelům a malým podnikům vzrostlo o 8,2 % na 27,8 miliardy Kč a objem úvěrů poskytnutých
korporátním klientům KB v České republice a na Slovensku vzrostl o 5,6 % na 193,7 miliardy Kč.
Objem zůstatků financování od společnosti Factoring KB vzrostl o 47,2 % na 2,8 miliardy Kč,
zatímco zůstatek úvěrového a leasingového financování společností SGEF činil ke konci roku 20,4
miliardy Kč.

Růst objemu vkladů zrychlil

Konsolidovaný objem vkladů vzrostl meziročně o 4,2 % na 560,7 miliardy Kč. Vklady občanů v
KB se zvýšily o 4,1 % na 159,9 miliardy Kč a vklady podniků vzrostly o 5,0 % na 295,1 miliardy Kč.
V rámci své depozitní báze zaznamenala KB robustní růst objemů na běžných účtech, a
nejdynamičtějšího růstu dosáhly spořicí účty, částečně díky přesunu z termínovaných vkladů.
Klientská aktiva v Penzijním fondu KB rostla o 5,7 % na 30,4 miliardy Kč. Po přijetí důchodové
reformy Parlamentem České republiky připravuje Penzijní fond KB v roce 2012 svou transformaci
na penzijní společnost poskytující dodatečné penzijní spoření, a rovněž individuální penzijní
spoření v rámci druhého pilíře reformovaného českého penzijního systému.
Vklady ve stavební spořitelně Modrá pyramida vzrostly meziročně o 2,7 % na 70,9 miliardy Kč.
Technické rezervy v životním pojištění v Komerční pojišťovně stouply o 24,4 % na 23,9 miliardy
Kč. Nově předepsané pojistné pokleslo ve srovnání s rokem 2010 o 23,7 % na 6,9 miliardy Kč, z
toho pojistné v životním pojištění činilo 6,6 miliardy Kč.

Úsilí přinášet inovace a ocenění spolehlivosti Skupiny

V rámci úsilí Skupiny neustále zvyšovat spokojenost svých zákazníků a hodnotu svých služeb pro
klienty, Komerční pojišťovna výrazně rozšířila ochranu poskytovanou pojištěním platebních karet
Merlin, a to bez ohledu, zda byla karta vydána KB nebo jinou bankou. Vylepšená podoba pojištění
Merlin poskytuje ochranu před důsledky zneužití platební karty v případě její ztráty nebo krádeže,
nově se rovněž vztahuje na ztrátu nebo krádež osobních věcí a také hotovosti vybrané kartou.
V listopadu 2011 získala Komerční banka v soutěži pořádané společností Fincentrum prestižní
ocenění Banka roku. Odborná porota ocenila stabilitu a spolehlivost KB, přístup zaměřený na
klienty, i inovace v produktové nabídce. Dále magazín Global Finance vyhodnotil KB jako
nejbezpečnější banku na rychle se rozvíjejících trzích střední a východní Evropy. Penzijní fond KB
získal od portálu Global Banking and Finance Review ocenění Nejlepší penzijní fond v České
republice.

FINANČNÍ VÝKONNOST SKUPINY KB

Celkové provozní výnosy vzrostly v roce 2011 meziročně o 1,2 % na 32 764 miliony Kč. Růst
táhly čisté úrokové výnosy podpořené objemy poskytnutých úvěrů a vkladů. Čistý zisk z finančních
operací také přispěl pozitivně. Na druhou stranu výnosy z poplatků významně poklesly.
Čisté úrokové výnosy, které mají největší podíl na celkových výnosech, vzrostly o 3,5 % na 22 190
milionů Kč. Nárůst úrokových výnosů byl důsledkem zvýšení objemu poskytnutých úvěrů a depozit,
naopak jej omezovaly dlouhodobě nízké úrokové sazby na finančním trhu. Výsledek dále
nepříznivě ovlivnil meziroční nárůst povinného odvodu do Fondu pojištění vkladů. Průměrná čistá
úroková marže zůstala stabilní na 3,3 %.
Čisté výnosy z poplatků a provizí poklesly o 5,4 % na 7 305 milionů Kč zejména v důsledku
poklesu průměrné výše účtovaných poplatků a vyšších provizí placených třetím stranám za
prodeje hypoték. Rovněž poklesly poplatky z křížového prodeje a to především kvůli nepříznivému
prostředí pro prodej podílových fondů v roce 2011.

Čistý zisk z finančních operací se mírně zvýšil o 0,7 % na 3 157 milionů Kč. KB zaznamenala
ve druhé polovině roku mírné zlepšení poptávky po zajištění měnového a úrokového rizika a
zaměřila se na zajišťovací produkty s vyšší přidanou hodnotu, což také přispělo k růstu výnosů.
Pro Komerční banku byl rok 2011 rokem investic do budoucího růstu. Banka významně zvýšila
výdaje zaměřené na další zlepšování odborných kompetencí svých zaměstnanců, rozvoj kanálů
přímého bankovnictví a také na optimalizaci infrastruktury a vnitřních procesů.

Toto úsilí přispělo
spolu s akvizicí SGEF k navýšení provozních nákladů meziročně o 6,5 % na 13 490 milionů Kč.
Srovnávací základna z roku 2010 byla rovněž ovlivněna pozitivní jednorázovou položkou v oblasti
personálních nákladů a také kladným výsledkem z prodeje několika budov. Personální náklady
stouply o 7,4 % na 6 526 milionů Kč v důsledku zvýšení průměrného počtu zaměstnanců o 1,3 %,
mírného nárůstu mezd, a výrazný podíl na meziročním růstu měly jednorázové položky, které
ovlivnily pozitivně výsledek v roce 2010, jako bylo rozpuštění rezervy na bonusy a sociální pojištění.

Všeobecné administrativní náklady vzrostly o 3,8 % na 5 155 milionů Kč, když vzrostly
náklady související s prodejem bankovních produktů a na údržbu majetku. Náklady v položce
„Odpisy, znehodnocení a prodej dlouhodobých aktiv“ stouply o 11,4 % na 1 809 milionů Kč
v důsledku investic do vylepšování přímých kanálů a softwarového vybavení a rovněž proto, že
v roce 2010 zde Banka zaúčtovala pozitivní výsledek z prodeje nepotřebných budov ve výši 71
milionů Kč.

Hrubý bankovní příjem v roce 2011 poklesl meziročně o 2,3 % na 19 274 miliony Kč.
Čistá tvorba opravných položek na ztráty z úvěrů odrážela trend zlepšování kvality úvěrového
portfolia a klesla o 36,2 % na 1 988 milionů Kč. Zejména v segmentu podniků postupně klesal
počet nových případů, kdy klient nedodržel svůj závazek. V několika jednotlivých případech
Komerční banka rozpustila část opravných položek poté, co obdržela splátky převyšující nekrytou
část expozice. Avšak zlepšení v drobném bankovnictví bylo méně výrazné, a to v důsledku
zhoršení výsledků vymáhání u hypoték.

Celkové náklady rizika se však výrazně zvýšily – o 136,3 % na 7 325 milionů Kč – v důsledku
snížení hodnoty řeckých vládních dluhopisů, které drží Komerční banka ve své bankovní knize, o
5 355 milionů Kč. KB se rozhodla ocenit tyto dluhopisy k 31. prosinci 2011 na základě
konzervativní analýzy kreditního rizika Řecké republiky, která zahrnovala předpoklady o
podmínkách, jako jsou úrokové míry, doby splatnosti a velikost nominálních odpisů, které mohou
vyplynout z probíhajícího jednání o účasti soukromých investorů na restrukturalizaci řeckého
vládního dluhu. KB zaúčtovala snížení hodnoty řeckých dluhopisů v rozsahu celkem
představujícím 75 % jejich nominální hodnoty. Účetní hodnota dluhopisů po snížení je na relativně
limitované úrovni 2,1 miliardy Kč. Celkové náklady rizika v relativním vyjádření vzrostly v roce 2011
na 175 bazických bodů. Náklady rizika z úvěrování klesly na 48 bazických bodů ve srovnání s 80
bazickými body v roce 2010.

Čistý zisk Skupiny KB v roce 2011 dosáhl 9 717 milionů Kč, což je ve srovnání s předchozím
rokem o 27,5 % méně. Z této částky náleželo 243 milionů Kč držitelům menšinových podílů v
dceřiných společnostech KB a zisk náležející akcionářům Banky činil 9 475 milionů Kč (což
představuje meziroční pokles o 28,9 %).
Objem celkových aktiv Skupiny KB se k 31. prosinci 2011 zvýšil meziročně o 8,1 % a dosáhl 754,8
miliardy Kč.

Pohledávky vůči bankám klesly o 9,6 % na 101,4 miliardy. Největší část této položky představují
půjčky poskytnuté centrálním bankám jako součást reverzních repo operací, které se snížily o
16,9 % na 59,0 miliardy Kč.
Finanční aktiva oceněná reálnou hodnotou proti účtům nákladů a výnosů stoupla o 2,7 % na 34,9
miliardy Kč. Toto portfolio je tvořeno vlastními obchodními pozicemi Skupiny.
Celkové čisté úvěry a pohledávky narostly o 12,9 % na 434,4 miliardy Kč. Hrubá výše klientských
úvěrů a pohledávek rovněž narostla, a to o 12,7 % na 450,5 miliardy Kč. Rozdíl v tempu růstu je
důsledkem zvýšení kvality portfolia. Podíl standardních úvěrů v této částce činil 91,0 % (410,2
miliardy Kč), podíl sledovaných úvěrů byl 3,2 % (14,6 miliardy Kč) a podíl úvěrů pod zvláštní
kontrolou (nestandardní, pochybné a ztrátové) tvořil s objemem 25,7 miliardy Kč 5,7 % celého
portfolia. Objem vytvořených opravných položek dosáhl 16,6 miliardy Kč, což je o 8,4 % vice než
na konci roku 2010.

Portfolio realizovatelných cenných papírů vzrostlo o 8,2 % na 126,0 miliard Kč. Naprostou většinu
portfolia tvořily dluhové cenné papíry v objemu 125,3 miliardy Kč. Z tohoto objemu 78,5 miliardy Kč
připadlo na české státní dluhopisy a 25,6 miliardy Kč na zahraniční státní dluhopisy. Účetní
hodnota řeckých státních dluhopisů v bankovní knize Komerční banky činila 2,1 miliardy Kč, což
odpovídá 25 % jejich nominální hodnoty. Účetní hodnota akcií a účastnických cenných papírů
v portfoliu realizovatelných cenných papírů tvořila 0,7 miliardy Kč.

Objem cenných papírů v portfoliu drženém do splatnosti klesl o 50,0 % na 3,4 miliardy Kč. Celé
toto portfolio je tvořeno dluhopisy.
Čistá účetní hodnota dlouhodobého hmotného majetku klesla o 2,0 % na 6,9 miliardy Kč, zatímco
hodnota dlouhodobého nehmotného majetku vzrostla o 2,4 % na 3,8 miliardy Kč. Velikost
goodwillu se zvýšila o 5,7 % na 3,8 miliardy Kč díky akvizici společnosti SG Equipment Finance
Czech Republic s.r.o.
Objem závazků stoupl ve srovnání s koncem roku 2010 o 8,2 % na 673,0 miliard Kč. Závazky vůči
klientům se zvýšily o 4,2 % na 560,7 miliardy Kč. Objem vydaných cenných papírů vzrostl o 5,2 %
na 18,3 miliardy Kč.

Likvidita Skupiny vyjádřená poměrem čistých úvěrů a deposit dosáhla
výborných 77,5 %. Zůstatek přijatého podřízeného dluhu na konci roku 2011 zůstal nezměněný na
6,0 miliardách Kč, nicméně v prosinci 2011 KB oznámila, že hodlá využít možnost splatit podřízený
dluh společnosti Société Générale. Dluh byl splacen v lednu 2012.
Vývoj vlastního kapitálu Skupiny KB, který vzrostl meziročně o 7,6 % na 81,9 miliardy Kč, byl
ovlivněn především tvorbou čistého zisku, výplatou dividend v květnu ve výši 10,2 miliardy Kč a
nárůstem přecenění zajišťovacích instrumentů o 5,9 miliardy Kč. K 31. prosinci 2011 KB držela
238 672 vlastních akcií, což představuje 0,63 % základního kapitálu.

Regulatorní kapitál pro určení kapitálové přiměřenosti na konci roku 2011 činil 55,6 miliardy Kč a
kapitálová přiměřenost Skupiny KB podle standardů Basilej II dosahovala vysoké úrovně 14,6 %,
přičemž ukazatel jádrového Tier 1 byl na 13,4 %.
Rentabilita průměrného vlastního kapitálu v roce 2011 dosáhla 12,3 % a rentabilita průměrných
aktiv 1,3 %. Po očištění o vliv mimořádných položek dosahovala rentabilita průměrného vlastního
kapitálu 17,1 % a rentabilita průměrných aktiv 1,9 %.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).