Hlavní navigace

Skupina Komerční banky vykázala za tři čtvrtletí roku 2010 čistý zisk 9 963 milionů Kč

[Tisková zpráva] Skupina Komerční banky vytvořila za prvních devět měsíců roku 2010 čistý zisk ve výši 9 963 milionů Kč, což je o 18,1 % více než ve stejném období roku 2009. Čistý zisk KB ve třetím čtvrtletí se oproti předchozímu kvartálu zvýšil o 6,4 % na 3 481 milionů Kč.Silnou pozici Skupiny KB dokládá úroveň likvidity vyjádřená poměrem úvěrů a vkladů na 70,0 % a kapitálové přiměřenosti ve výši 14,9 %. Rovněž ratingová agentura Fitch Ratings potvrdila dlouhodobý rating KB na stupni ‚A‘.

Sdílet

Probíhající hospodářské oživení Komerční banka podporuje rostoucí úvěrovou aktivitou a rozšiřováním
nabídky

· Nárůst objemu úvěrů klientům meziročně o 1,7 % na 389,0 miliard Kč; objem vkladů stoupl o 2,0 %na 535,3 miliardy Kč;

· Zvýšení objemu hypoték poskytnutých občanům o 8,4 % na 106,4 miliardy Kč. Objem úvěrů
poskytnutých stavební spořitelnou Modrá pyramida stoupl o 10,8 % na 48,7 miliardy Kč;

· Představen nový koncept odměňování klientů za využívání služeb banky MojeOdměny, inovativní
spotřebitelská Premium půjčka a vylepšené parametry Flexibilní hypotéky.
Zlepšená ziskovost navzdory obtížným podmínkám pro zvyšování výnosů díky disciplíně při řízení
nákladů a rizik

· Úrokové příjmy tlačeny nízkými tržními sazbami a zvýšením příspěvku do Fondu pojištění vkladů.
Neúrokové výnosy podpořeny mírně se zlepšující hospodářskou aktivitou. Celkové výnosy
meziročně mírně klesly o 0,6 % na 24,3 miliardy Kč v důsledku nižšího zisku z finančních operací
oproti mimořádnému počátku roku 2009;

· Opatření na zlepšení efektivnosti vedla ke snížení provozních nákladů o 4,5 % na 9 487 milionů
Kč;

· Obezřetné řízení rizik napomohlo snížení tvorby rezerv a opravných položek o 38,4 % na 2,401
milionů Kč.

Komentář generálního ředitele

Výsledky třetího čtvrtletí potvrzují lehké oživení poptávky po úvěrových produktech, zejména u
podnikových klientů. Komerční banka je připravena této poptávce vyjít vstříc díky své silné
kapitálové pozici, kterou dokázala udržet navzdory poklesu české ekonomiky. Z období recese
vystupuje KB zdravá, dobře vybavená kapitálem a likviditou. Možné ochlazení růstu očekávané
v dalším období však současně stále vyžaduje obezřetnost v oblasti řízení rizik.

Henri Bonnet – předseda představenstva a generální ředitel

Komentované obchodní a finanční výsledky

Oznámené údaje jsou neauditovanými konsolidovanými výsledky podle IFRS (Mezinárodních
standardů finančního výkaznictví).

OBCHODNÍ VÝKONNOST SKUPINY KB

Komerční banka zaznamenala ve třetím čtvrtletí oživující poptávku po úvěrech ze strany podniků a
podnikatelů a také poptávka po hypotečním financování byla solidní. Celkový objem úvěrů
poskytnutých Skupinou KB se na konci září 2010 oproti stejnému datu roku 2009 zvýšil o 1,7 % na
389,0 miliard Kč. Růst úvěrování činí zhruba 2,5 % po úpravě o účetní vliv odpisu dlouho
nesplácených úvěrů plně krytých opravnými položkami z rozvahy banky ve výši 1,8 miliardy Kč
v listopadu 2009; 1,2 miliardy Kč v květnu 2010 a 0,2 miliardy Kč v srpnu 2010.
Objem hypoték poskytnutých občanům se zvýšil o 8,4 % na 106,4 miliardy Kč. V důsledku
obvyklého prázdninového útlumu prodeje hypoték ve třetím čtvrtletí mírně zaostaly za druhým
čtvrtletím 2010, ale meziročně byly čtvrtletní prodeje výrazně lepší. Objem nově poskytnutých
hypoték za devět měsíců roku 2010 meziročně rovněž mírně stoupl. Portfolio úvěrů stavební
spořitelny Modrá pyramida meziročně narostlo o 10,8 % na 48,7 miliardy Kč. Částečně vlivem
účetního odpisu starých pohledávek poklesl meziročně objem spotřebitelských úvěrů poskytnutých
KB a společností spotřebitelského financování ESSOX o 6,6 % na 28,3 miliardy Kč. Pokles očištěný
o vliv odpisu činil zhruba 2,9 %.

I když ve třetím čtvrtletí zaznamenaly nárůst, v meziročním srovnání celkové úvěry podnikům a
korporacím klesly o 1,2 % na 203,4 miliardy Kč. Celkový objem úvěrů podnikatelům a malým
podnikům klesl o 1,8 % na 25,0 miliardy Kč. Úvěry středním a velkým podnikům (které poskytuje
Komerční banka a na Slovensku Komerční banka Bratislava) klesly o 0,8 % na 176,5 miliardy Kč.
Konsolidovaný objem vkladů se meziročně zvýšil o 2,0 % na 535,3 miliardy Kč. Nejdynamičtěji
rostly vklady ve stavební spořitelně Modrá pyramida, o 7,1 % na 69,0 miliardy Kč. Objem aktiv
klientů Penzijního fondu KB stoupl o 5,3 % na 28,2 miliardy Kč. Vklady podnikových klientů v KB a
KB Bratislava se zvýšily o 1,4 % na 280,7 miliardy Kč. Vklady individuálních zákazníků v KB naopak
slabě poklesly o 1,6 % na 151,3 miliardy Kč.

Celkové předepsané pojistné Komerční pojišťovnou vzrostlo meziročně o 121,0 % na 7,2
miliardy Kč. Pojistné v životním pojištění z toho tvořilo 7,0 miliardy Kč. Komerční pojišťovna je
druhou největší pojišťovnou na českém trhu životního pojištění s tržním podílem 13,9 % (podle
údajů České asociace pojišťoven).

Celá Skupina KB obsluhovala 2,7 milionu klientů. Samotná KB evidovala 1 595 000 zákazníků,
z toho 1 324 000 bylo individuálních klientů, dalších 271 000 klientů bylo z řad podnikatelů, firem a
korporací, jako jsou obce či sdružení. Modrá pyramida obsluhovala 701 000 klientů a penzijní
připojištění u Penzijního fondu KB využívalo 498 000 občanů. Spotřebitelské financování od
společnosti ESSOX využívalo 320 000 zákazníků.

Klientům bylo na konci září 2010 k dispozici 393 poboček Komerční banky, 675 bankomatů a
plnohodnotné přímé bankovnictví podporované dvěma telefonními centry. Počet uživatelů alespoň
jednoho z nástrojů přímého bankovnictví, jako je internetové nebo telefonní bankovnictví, se těsně
přiblížil hranici jednoho milionu – 996 000 uživatelů znamenalo podíl 62 % na celkovém počtu klientů
KB. Zákazníci mohli využívat 1 672 000 aktivních platebních karet KB, z nichž kreditních karet bylo
229 000.

Počet aktivních kreditních karet společnosti ESSOX přesahoval 159 000 a finanční služby
společnosti ESSOX byly dostupné v síti 3 300 obchodníků. Zákazníkům Modré pyramidy bylo
k dispozici 255 obchodních míst a 1 434 poradců.
Nejdůležitější novinkou bylo ve třetím čtvrtletí představení nového konceptu odměňování klientů
MojeOdměny, za takové chování a činnosti, které jsou pro klienty pohodlné a zároveň přináší další
cenné objemy obchodů Bance. Jako první součást získají od ledna 2011 všichni klienti za každou
platbu kartou u obchodníka jeden výběr z bankomatu KB zdarma. Bez problémů tak mohou získat
všechny výběry zdarma. Další odměny budou následovat v průběhu roku 2011.

Komerční banka rozšířila nabídku spotřebitelských úvěrů zejména pro movitější klienty. Nová
Premium půjčka je hotovostní úvěr bez dokládání účelu a bez zajištění až do výše 2,5 mil. Kč, navíc
s atraktivní úrokovou sazbou. Půjčku lze bez sankcí kdykoli předčasně splatit a klienti získávají
k Premium půjčce zdarma pojištění schopnosti splácet. Také u Flexibilní hypotéky nyní KB nabízí
možnost mimořádnou splátkou bez poplatků splatit až 20 % původní částky úvěru, a to už po 12
měsících. Po velkém úspěchu zajištěného fondu Forte 3 přišla KB od července s novým zajištěným
fondem KB Akcent 2, který v aktivní správě hledá nejlepší růstový potenciál mezi akciemi v Evropě,
Asii, Americe a komoditami.

Zejména podnikoví klienti ocení rozšíření služeb v zahraničním platebním styku od července.
Standardní platební příkazy do zahraničí lze nyní realizovat do 160 zemí světa v celkem 110
měnách.

FINANČNÍ VÝKONNOST SKUPINY KB

Celkové čisté provozní výnosy za prvních devět měsíců roku 2010 meziročně poklesly o 0,6 %
na 24 296 milionů Kč, přičemž ale posílily všechny hlavní kategorie výnosů s výjimkou zisku
z finančních operací, který dosáhl na počátku minulého roku mimořádných hodnot.
Čisté úrokové výnosy byly nepříznivě ovlivněny přetrvávající nízkou tržní úrokovou mírou a ve
druhém pololetí také zvýšením zákonného příspěvku do Fondu pojištění vkladů. Meziročně proto i
přes rychlejší nárůst úvěrů a vkladů vzrostly o slabých 0,9 % na 15 982 milionů Kč. Čistá úroková
marže dosáhla 3,3 % ve srovnání s 3,4 % ve srovnatelném období loni.

Oživující ekonomická aktivita podpořila čistý příjem z poplatků a provizí, který stoupl o 2,4 % na
5 943 milionů Kč. Hlavním příspěvkem k růstu bylo zvýšení příjmů z úvěrových poplatků
v podnikovém segmentu, větší poptávka po bankovních garancích a také poplatky ze
syndikovaných úvěrů. Pozitivně se projevilo také větší využívání platebních karet a rostoucí
prodeje životního pojištění Komerční pojišťovny. Naopak, poplatky za správu účtu meziročně klesly
o 7 % a příjmy z poplatků za transakce byly v důsledku menší aktivity klientů v prvních měsících
roku nižší o 1 %.

Čistý zisk z finančních operací za první tři čtvrtletí meziročně poklesl o 16,0 % na 2 301 milionů Kč.
Ve druhé polovině období však již Banka zaznamenala meziroční nárůst, díky zvyšující se
poptávce podniků po zajištění finančních rizik, související se zlepšeným výhledem jejich
zahraničních obchodů.
Komerční banka dosáhla mimořádné úrovně provozní efektivnosti. Důsledná kontrola provozních
nákladů vedla k dalšímu snížení celkových provozních nákladů o 4,5 % na 9 487 milionů Kč.
Personální náklady poklesly o 4,9 % na 4 584 milionů Kč, přičemž průměrný počet zaměstnanců
se snížil o 2,5 % na 8 624. Optimalizace administrativních nákladů vedla k jejich poklesu o 6,7 %
na 3 737 milionů Kč. V důsledku implementace nového software se zvýšila položka odpisy a
znehodnocení stálých aktiv o 5,0 % na 1 166 milionů Kč.
Hrubý provozní zisk za tři čtvrtletí roku 2010 oproti stejnému období loňského roku stoupl o 2,1 %
na 14 809 milionů Kč.

Mírné zlepšení makroekonomické situace spolu se stálým zpřesňováním standardů řízení rizik
v KB vedlo ke snížení nákladů rizika. Čistá tvorba rezerv a opravných položek poklesla meziročně
o významných 38,4 % na 2 401 milionů Kč. Patrné je zlepšení situace v podnikovém segmentu,
podpořené obnovením exportní dynamiky a průmyslové výroby. U úvěrů občanům je zlepšování
rizikového profilu stále křehké. Celkové náklady rizika v relativním vyjádření vůči průměrnému
objemu poskytnutých úvěrů a neodvolatelných podrozvahových závazků činily 56 bazických bodů
oproti 91 bazickým bodům v prvních devíti měsících roku 2009.
Daň z příjmů vzrostla o 8,6 % na 1 980 milionů Kč.

Čistý zisk Skupiny KB za první tři čtvrtletí roku 2010 dosáhl 10 025 milionů Kč, což je o 17,8 % více
než v předchozím roce. Z toho 62 milionů Kč náleží držitelům menšinových podílů, a zisk
náležející akcionářům Banky činil 9 963 milionů, meziročně o 18,1 % více.
Srovnatelným obdobím u položek rozvahy je podle mezinárodních standardů finančního
výkaznictví IFRS konec předchozího roku. Následující text proto uvádí srovnání s koncem roku
2009, není-li uvedeno jinak.
Objem celkových aktiv Skupiny KB k 30. září 2010 vzrostl o 0,3 % oproti konci roku 2009, na
697,4 miliardy Kč.

Pohledávky vůči bankám poklesly o 26,4 % na 96,7 miliardy Kč. Největší část této položky tvoří
úvěry centrálním bankám v rámci reverzních repo operací, které se snížily o 42,8 % na 54,5
miliardy Kč.

Finanční aktiva oceněná reálnou hodnotou proti účtům nákladů a výnosů narostla o 72,9 % na
42,3 miliardy Kč. Toto portfolio je tvořeno vlastními obchodními pozicemi Skupiny.
Celkové čisté úvěry a pohledávky za klienty vzrostly o 0,6 % na 374,6 miliardy Kč. Hrubá výše
klientských úvěrů a pohledávek se zvýšila o 0,8 % na 389,0 miliardy Kč. Podíl standardních úvěrů
v tom činil 89,8 % (349,2 miliardy Kč), podíl sledovaných úvěrů 3,7 % (14,5 miliardy Kč) a úvěry
pod zvláštní kontrolou (nestandardní, pochybné a ztrátové) tvořily s objemem 25,2 miliardy Kč
6,5 % portfolia. Objem vytvořených opravných položek dosáhl 14,5 miliardy Kč, což je oproti konci
roku více o 5,1 %.

Portfolio realizovatelných cenných papírů vzrostlo o 4,9 % na 119,7 miliardy Kč, naprostou většinu
portfolia tvoří dluhové cenné papíry. Účetní hodnota akcií a účastnických cenných papírů v tomto
portfoliu tvořila pouze 0,7 miliardy Kč.
Objem cenných papírů v portfoliu drženém do splatnosti poklesl o 2,3 % na 6,6 miliardy Kč. Celé
portfolio je tvořeno dluhopisy.
Čistá účetní hodnota dlouhodobého hmotného majetku poklesla o 6,4 % na 7,2 miliardy Kč a
dlouhodobého nehmotného majetku mírně vzrostla o 0,5 % na 3,7 miliardy Kč. Velikost goodwillu,
který pochází především z akvizice Modré pyramidy, zůstala nezměněna na 3,6 miliardy Kč.
Objem pasiv bez vlastního kapitálu poklesl o 1,1 % na 619,5 miliardy Kč. Závazky vůči klientům
se vlivem sezónnosti snížily o 3,0 % na 535,3 miliardy Kč. Objem vydaných cenných papírů se
mírně zvýšil o 0,6 % na 18,3 miliardy Kč. Likvidita Skupiny vyjádřená poměrem čistých úvěrů a
depozit dosáhla 70,0 %. Zůstatek přijatého podřízeného dluhu zůstal s výjimkou nabíhajících úroků
nezměněný na 6,0 miliardy Kč.

Vlastní kapitál Skupiny KB za prvních devět měsíců roku narostl o 13,3 % na 78,0 miliardy Kč.
Hlavním důvodem nárůstu byla tvorba čistého zisku a také zvýšení účetní hodnoty zajišťovacích
derivátů o 4,8 miliard Kč. Změna hodnoty realizovatelných cenných papírů dosáhla pozitivních 0,7
miliardy Kč. Vlastní kapitál naopak snížila výplata dividend ve druhém čtvrtletí ve výši 6,5 miliardy
Kč.
Regulatorní kapitál pro určení kapitálové přiměřenosti na konci září 2010 dosáhl 52,5 miliardy Kč a
kapitálová přiměřenost Skupiny KB podle standardů Basel 2 dosahovala vysoké úrovně 14,9 %,
přičemž ukazatel jádrového Tier 1 vystoupil na 13,6 %.
Rentabilita průměrného vlastního kapitálu za devět měsíců roku 2010 dosáhla 18,4 % a rentabilita
průměrných aktiv 1,9 %.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).