Hlavní navigace

Skupina Komerční banky vykázala za první čtvrtletí roku 2011 čistý zisk 3 376 milionů Kč

[Tisková zpráva] Skupina Komerční banky vykázala za první tři měsíce roku 2011 čistý zisk ve výši 3 376 milionů Kč, což znamená nárůst o 5,2 % ve srovnání se stejným obdobím roku 2010.

Sdílet

Růst čistého zisku je důsledkem významného poklesu nákladů rizika
oproti stále zvýšené úrovni z počátku loňského roku. Výnosy stouply jen nepatrně, zatímco
provozní náklady mírně vzrostly v souvislosti s investicemi do rozvoje produktové nabídky,
služeb zákazníkům a do distribučních sítí.

Finanční ukazatele nadále potvrzují silnou pozici Skupiny KB: poměr úvěrů a vkladů činil 71,4 % a
kapitálová přiměřenost dosáhla 15,5 %. Na počátku dubna potvrdila ratingová agentura
Standard&Poor’s ra­ting KB na nejvyšší úrovni mezi českými bankami: na stupni A/A-1 s pozitivním
výhledem.

Skupina KB přináší nové, lepší a hodnotnější služby svým zákazníkům

· Rozvoj programu MojeOdměny umožňuje klientům významně snížit jejich náklady na
bankovní služby a získat výhody navíc za aktivní a přitom pohodlné využívání možností
moderního bankovnictví.

· Nové kreditní karty Lady karta a A karta přináší unikátní kombinaci pojistných programů,
asistenčních služeb, výrazných slev při nakupování a zároveň odměny ve výši 1 %
z uskutečněných transakcí na účet klienta v Penzijním fondu KB.

· Nové balíčky základních služeb za atraktivní cenu, MůjÚčet pro jednotlivce a Profi účet pro
podniky a podnikatele, umožňují přikoupit výhodně doplňkové služby, přičemž využívání
dalších produktů Skupiny základní cenu dále výrazně snižuje.
Pevné finanční zázemí umožňuje Komerční bance posílit vedoucí postavení ve financování
domácností a podniků

· Dynamika hypotečního financování KB překonala růst trhu. Komerční banka poskytla nové
hypotéky v objemu 6,8 miliardy Kč, tedy o 76 % větším než v prvním čtvrtletí 2010.

· Modrá pyramida jako jediná stavební spořitelna zvýšila meziročně objem nově poskytnutých
úvěrů, a sice o 8 % na 1,8 miliardy Kč.

· Zlepšení stavu ekonomiky podpořilo oživení poptávky malých podniků a podnikatelů po
úvěrech. Celkový objem financování se zvýšil o 4,9 % na 26,0 miliard Kč.

Komentář generálního ředitele

Komerční banka se naplno pustila do realizace svých strategických cílů. Přinášíme inovace a
zlepšujeme kvalitu a hodnotu našich produktů a služeb. Investujeme do zlepšování přístupu našich
klientů k bankovním službám, do rozvoje kvalifikace bankovních poradců, ale i do technické a
informační infrastruktury. Věříme, že pokud nabídneme našim klientům tu nejvyšší kvalitu služeb a
dlouhodobý vztah, můžeme být úspěšnější než konkurence a vést trh v jeho rozvoji.

Henri Bonnet, předseda představenstva a generální ředitel

Komentované obchodní a finanční výsledky

Oznámené údaje jsou neauditovanými konsolidovanými výsledky podle IFRS (Mezinárodních
standardů finančního výkaznictví).

OBCHODNÍ VÝKONNOST SKUPINY KB

Vývoj poptávky v jednotlivých segmentech nebyl v prvním čtvrtletí zcela jednotný. Zatímco zájem
klientů o financování nového bydlení podporovaly nízké úrokové sazby, stabilizace cen na trhu, ale
také předpoklad zvyšování DPH na rezidenční výstavbu, objemy spotřebitelských úvěrů stále
ovlivňovala relativně vysoká nezaměstnanost. Malé podniky pozvolna zvyšovaly svou aktivitu,
zatímco část středních a velkých podniků reagovala opatrností na nejistotu ohledně
hospodářského růstu, plynoucí z vlivu úsporných opatření v České republice i jinde v Evropě.
Komerční banka rozvíjela řadu projektů a začala zvyšovat investice s cílem posílit své postavení
referenční banky na českém trhu. Jednotlivé projekty jsou zaměřeny v první řadě na zvyšování
spokojenosti zákazníků Skupiny KB, ale současně i na zlepšování pracovních podmínek
zaměstnanců, efektivnost procesů uvnitř Skupiny a rozvoj synergií mezi členskými společnostmi
Skupiny KB.

Celkový objem úvěrů poskytnutých Skupinou KB ke konci března 2011 se meziročně zvýšil
o 4,2 % na 398,2 miliardy Kč.
Růst portfolia hypoték občanům zvýšil svou dynamiku, když se jejich celkový objem zvýšil o 10,1 %
na 112,0 miliard Kč, při meziročním nárůstu nových prodejů o 76 %. Objem úvěrů poskytnutých
Modrou pyramidou stoupl o 7,8 % a přesáhl 50,0 miliard Kč. Naopak, přes meziroční nárůst
objemu nově poskytovaných spotřebitelských půjček Komerční bankou a společností ESSOX,
jejich celková výše nadále klesala, především v důsledku přetrvávající nejistoty na trhu práce.
Celkový objem meziročně poklesl o 1,9 % a činil tedy 28,1 miliardy Kč.
V rámci podnikatelských segmentů rostl rychleji objem úvěrů u malých podniků a podnikatelů,
o 4,9 % na 26,0 miliard Kč. Úvěry korporátním klientům stouply o mírných 1,3 % na 178,9 miliardy
Kč. Po hlubokém propadu v době recese se trend objemu financování společnosti Factoring KB
obrátil a vzrostl o 27,9 % na 1,9 miliardy Kč.

Konsolidovaný objem vkladů činil 536,1 miliardy Kč, což je o 0,9 % méně ve srovnání s koncem
března 2010. Zejména úspěšná nabídka spořicích účtů přispěla k mírnému nárůstu vkladů občanů
v KB o 0,9 % na 154,2 miliardy Kč. Solidní nárůst objemu klientských aktiv o 5,4 % na 29,0
miliard Kč nadále zaznamenával Penzijní fond KB. Vklady ve stavební spořitelně Modrá pyramida
vzrostly o 1,7 % na 69,2 miliardy Kč. Vklady podnikových klientů v Komerční bance poklesly o
2,0 % na 278,8 miliardy Kč.
Předepsané pojistné Komerční pojišťovnou pokleslo proti mimořádným hodnotám z roku 2010
o 29 % na 2,0 miliardy Kč, z toho pojistné v životním pojištění činilo 1,9 miliardy Kč. Velikost
technických rezerv v životním pojištění však nadále dynamicky rostla, a to o 43,5 % na 20,7
miliardy Kč.
Ke konci března 2011 obsluhovala Skupina KB 2,5 milionů klientů. Počet účastníků penzijního
připojištění v Penzijním fondu KB dosáhl více než 500 000. Samotná KB měla 1 583 000 klientů,
z toho 1 316 000 byli občané. Dalších 267 000 zákazníků bylo z řad podnikatelů, firem a korporací
(včetně obcí a sdružení). Modrá pyramida obsluhovala 679 000 zákazníků a služeb společnosti
ESSOX využívalo 301 000 aktivních klientů.

Klienti Komerční banky měli k dispozici 395 bankovních poboček, 680 bankomatů a plnohodnotné
přímé bankovnictví podporované dvěma telefonními centry. Počet klientů využívajících alespoň
jeden kanál přímého bankovnictví, jako je internet nebo telefonní bankovnictví, dosáhl 1 010 000,
což znamenalo 64 % z celkového počtu klientů. Zákazníci využívali 1 670 000 aktivních platebních
karet, z toho 219 000 kreditních. Počet aktivních kreditních karet vydaných společností ESSOX
dosáhl 159 000 a spotřebitelské financování od společnosti ESSOX bylo dostupné v síti 3 000 obchodníků. Zákazníci Modré pyramidy měli k dispozici 238 obchodních míst a 1 234 poradců.
Většina produktových inovací představených v prvním čtvrtletí 2011 využívala výhod konceptu
MojeOdměny, který prostřednictvím odměn za aktivitu motivuje klienty k většímu využívání služeb
Skupiny a podporuje vzájemné prodeje produktů Skupiny. Jednotlivé produkty v rámci programu
patří k nejatraktivnějším na českém trhu a vzájemnou kombinací může klient jejich výhodnost ještě
umocnit. Nové kreditní karty Lady karta a A karta přináší, vedle úvěrového rámce s bezúročným
obdobím až 45 dní, také unikátní soubor pojistných programů, asistenčních služeb, výrazných slev
při nakupování a zároveň odměny ve výši 1 % z uskutečněných transakcí na účet v Penzijním fondu
KB. Nové balíčky základních služeb za atraktivní cenu, MůjÚčet pro jednotlivce a Profi účet pro
podniky a podnikatele, umožňují přikoupit výhodně doplňkové služby, přičemž využívání dalších
produktů Skupiny základní cenu dále výrazně snižuje. Sjednání nových balíčků lze připravit on-line
během několika minut.

Pro své klienty představila KB rovněž sadu profilových podílových fondů pro investice do předem
definovaných investičních strategií. Zákazníci si mohou vybrat fondy, které svým profilem nejlépe
odpovídají jejich investičním potřebám a záměrům a nemusí se již starat o rozdělení svých
prostředků mezi jednotlivé třídy aktiv.
Komerční banka také oznámila, ve spolupráci s dalšími významnými společnostmi, spuštění
projektu bezkontaktních plateb pomocí mobilního telefonu na základě technologie NFC. Pilotní
provoz bude spuštěn v polovině roku.
Penzijní fond KB získal v únoru titul „Nejlepší penzijní fond v České republice“ od magazínu World
Finance. Komerční banka byla též oceněna za „Nejlepší obchod roku 2010“ časopisem Global
Trade Review. Tímto obchodem bylo exportní financování dodávek infrastruktury, speciální
techniky a služeb v Ázerbájdžánu.

FINANČNÍ VÝKONNOST SKUPINY KB

Celkové provozní výnosy zůstaly meziročně na podobné úrovni, když se zvýšily o 0,1 % na
7 966 milionů Kč.
Nejvýznamnější složka výnosů, kterou jsou čisté úrokové výnosy, narostla o 1,5 % na 5 372
milionů Kč. K nárůstu přispělo zvýšení objemu úvěrování a nárůst sazeb mezibankovního trhu.
Výsledek nepříznivě ovlivnil meziroční nárůst povinného příspěvku do Fondu pojištění vkladů.
Průměrná čistá úroková marže za první čtvrtletí zůstala téměř nezměněna na 3,3 %.
Čisté výnosy z poplatků a provizí stouply o nepatrných 0,6 % na 1 866 milionů Kč. K růstu přispěly
poplatky z úvěrů a z křížových prodejů, zatímco transakční poplatky se mírně snížily vlivem
snižování průměrných cen, a poplatky za správu účtů zůstaly stabilní.
Čistý zisk z finančních operací poklesl o 8,8 % na 713 milionů Kč. Větší část příjmů pocházela
z obchodů na vlastní účet, poptávka klientů byla relativně slabá.
Komerční banka začala mírně zvyšovat své provozní náklady, aby mohla plně využít dostupné
tržní příležitosti. Celkové provozní náklady narostly meziročně o 6,3 %, růst očištěný o některé
jednorázové položky však byl nižší. Personální náklady stouply o 10,2 %, ale srovnání bylo
ovlivněno rozpuštěním rezervy na bonusy v prvním čtvrtletí 2010 ve výší 64 milionů Kč. Bez tohoto
vlivu činilo zvýšení personálních nákladů 5,5 %. Průměrný počet zaměstnanců v meziročním
srovnání ještě poklesl o 0,7 % na 8 600, KB však plánuje počet svých zaměstnanců letos mírně
zvýšit. Administrativní náklady nadále klesaly, o dalších 2,9 % na 1 122 milionů Kč. Náklady
v položce „Odpisy, znehodnocení a prodej dlouhodobých aktiv“ stouply o 21,0 % na 421 milionů
Kč, převážně vlivem nových investic, ale také proto, že sem v minulém roce banka zaúčtovala
pozitivní výsledek z prodeje nepotřebných budov ve výši 30 milionů Kč. Hrubý bankovní příjem za první tři měsíce roku poklesl meziročně o 3,6 % na 4 818 milionů Kč.

Náklady rizika se meziročně snížily o 42,4 % na 548 milionů Kč. Pokles z velké části vyplynul
z vysoké srovnávací základny, neboť v prvním čtvrtletí roku 2010 byly rizikové náklady ještě stále
výrazně ovlivněny krizí a byly nejvyšší za celý rok. Dále letos Komerční banka zaznamenala
rozpuštění opravných položek v případě úspěšné restrukturalizace dlouho klasifikovaných
korporátních expozic. Trendy rizikových nákladů po očištění o mimořádné položky zůstaly
stabilizované, pokračovalo mírné zlepšování v segmentu podniků, zatímco v drobném bankovnictví
byla situace stále zatížena vysokou mírou nezaměstnanosti a také sezónním nárůstem
v povánočním období. Celkové náklady rizika v relativním vyjádření poklesly na 55 bazických bodů
ve srovnání s 98 bazickými body v prvních třech měsících roku 2011 (v upravené metodice KB,
která srovnává tvorbu rezerv a opravných položek vůči průměrné velikosti úvěrů).
Daň z příjmů se zvýšila o 3,8 % na 709 milionů Kč.

Čistý zisk Skupiny KB za první čtvrtletí roku 2011 dosáhl 3 406 milionů Kč, což je o 5,4 % více než
ve stejném období minulého roku. Z této částky náleželo 30 milionů Kč držitelům menšinových
podílů (v dceřiných společnostech) a zisk náležející akcionářům Banky činil 3 376 milionů Kč (tj.
meziroční nárůst o 5,2 %).
Srovnatelným obdobím u položek rozvahy je podle mezinárodních standardů finančního
výkaznictví IFRS konec předchozího roku. Následující text proto uvádí srovnání s koncem roku
2010, není-li uvedeno jinak.
Objem celkových aktiv Skupiny KB k 31. březnu 2011 se zvýšil o 0,9 % a dosáhl 704,0 miliard
Kč.
Pohledávky vůči bankám nepatrně stouply o 0,2 % na 112,4 miliardy Kč. Největší část této položky
představují půjčky poskytnuté centrálním bankám jako součást reverzních repo operací, které se
zvýšily o 8,5 % na 77,0 miliard Kč.
Finanční aktiva oceněná reálnou hodnotou proti účtům nákladů a výnosů narostla o 20,6 % na
41,0 miliard Kč. Toto portfolio je tvořeno vlastními obchodními pozicemi Skupiny.
Celkové čisté úvěry a pohledávky se snížily o 0,4 % na 383,0 miliard Kč. Hrubá výše klientských
úvěrů a pohledávek se rovněž snížila o 0,4 % na 398,2 miliardy Kč. Podíl standardních úvěrů
v této částce činil 90,2 % (359,4 miliardy Kč), přičemž podíl sledovaných úvěrů byl 3,5 % (14,0
miliard Kč) a podíl úvěrů pod zvláštní kontrolou (nestandardní, pochybné a ztrátové) tvořil
s objemem 24,8 miliardy Kč 6,2 % celého portfolia. Objem vytvořených opravných položek dosáhl
15,4 miliardy Kč, což je o 0,5 % více než na konci loňského roku.
Portfolio realizovatelných cenných papírů vzrostlo o 1,5 % na 118,1 miliardy Kč. Naprostou většinu
portfolia tvoří dluhové cenné papíry. Účetní hodnota akcií a účastnických cenných papírů v tomto
portfoliu tvořila pouze 0,7 miliardy Kč.
Objem cenných papírů v portfoliu drženém do splatnosti vzrostl o 2,2 % na 6,9 miliardy Kč. Celé
portfolio je tvořeno dluhopisy.

Čistá účetní hodnota dlouhodobého hmotného majetku poklesla o 2,2 % na 6,9 miliardy Kč a
dlouhodobého nehmotného majetku o 1,4 % na 3,7 miliardy Kč. Velikost goodwillu, který pochází
především z akvizice Modré pyramidy, zůstala nezměněna, tj. 3,6 miliardy Kč.
Objem pasiv bez vlastního kapitálu stoupl o 0,7 % na 626,3 miliardy Kč. Závazky vůči klientům se
snížily o 0,4 % na 536,1 miliardy Kč. Objem vydaných cenných papírů zůstal 17,4 miliardy Kč.
Likvidita Skupiny vyjádřená poměrem čistých úvěrů a depozit dosáhla silných 71,4 %. Zůstatek
přijatého podřízeného dluhu zůstal nezměněný na 6,0 miliard Kč.
Vlastní kapitál Skupiny KB narostl o 2,1 % na 77,7 miliardy Kč. Hlavním důvodem zvýšení byla
tvorba čistého zisku. Reálná hodnota zajišťovacích derivátů se snížila o 1,2 miliardy Kč a
přecenění portfolia realizovatelných cenných papírů o 0,6 miliardy Kč.
Regulatorní kapitál pro určení kapitálové přiměřenosti na konci března 2011 činil 52,4 miliardy Kč a
kapitálová přiměřenost Skupiny KB podle standardů Basel 2 dosahovala vysoké úrovně 15,5 %,
přičemž ukazatel jádrového Tier 1 stoupl na 14,2 %.
Rentabilita průměrného vlastního kapitálu za první čtvrtletí roku 2011 dosáhla 17,9 % a rentabilita
průměrných aktiv 1,9 %.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).