Hlavní navigace

Skupina J&T za 1. pololetí 2010 meziročně zvýšila zisk o 92 % na 53,3 mil. EUR

[Tisková zpráva] Skupina J&T dosáhla za první pololetí roku 2010 čistý zisk ve výši 53,3 mil. EUR, což představuje 92% meziroční nárůst. Hodnota vlastního kapitálu ke konci pololetí meziročně vzrostla o 20 % na 704,2 mil. EUR a konsolidovaný majetek dosáhl hodnoty 4,8 mld. EUR (meziroční nárůst o 37 %). Ve druhém čtvrtletí letošního roku Skupina J&T rozhodla o vyplacení dividendy ve výši 63,5 mil. EUR.

Sdílet

Čistý úrokový výnos (rozdíl mezi úrokovými výnosy a náklady) k 30. 6. 2010 dosáhl hodnoty 20,7 mil. EUR. Tento výsledek představuje 82 % čistého úrokového výnosu za celý rok 2009, což prokazuje rostoucí význam této části příjmové stránky Skupiny J&T.

„Podíl čistého úrokového výnosu na čistém zisku se od konce roku 2009 zvýšil z 22 % na současných 39 %, což odpovídá našim cílům a očekáváním. Strategie skupiny totiž počítá s tím, že podíl tohoto ukazatele na čistém zisku bude narůstat,“ komentuje výsledky Miloš Badida, finanční ředitel a člen představenstva J&T Finance Group, a.s..

Ve druhém čtvrtletí 2010 došlo k akvizici společností ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s. a ATLANTIK finanční trhy, a.s. Skupina J&T tímto krokem rozšiřuje spektrum poskytovaných služeb, a dále rozvíjí své působení na kapitálových trzích. Zisk z obchodování na finančních a kapitálových trzích dosáhl úrovně 45,9 mil. EUR, což představuje 84 % zisku z obchodování generovaného za rok 2009.

Hodnota aktiv k 30. 6. 2010 meziročně vzrostla o 1,3 mld. EUR na 4,8 mld. EUR. Nárůst aktiv byl způsoben především růstem likvidních prostředků v souvislosti s úspěšnými kampaněmi J&T Banky v ČR a na Slovensku a akvizicí International Power Opatovice (IPO). Skupina J&T si nadále zachovává silnou likviditní pozici. Hodnota volných finančních prostředků překonala hranici 520 mil. EUR. Objem poskytnutých úvěrů ke konci pololetí dosáhl úrovně 2,2 mld. EUR, což představuje nárůst 376 mil. EUR od začátku roku 2010.

Pozitivní vývoj na straně poskytnutých úvěrů byl doprovázen růstem přijatých vkladů na 2,6 mld. EUR (169 mil. EUR nárůst za stejné období). Závazky Skupiny J&T k 30. 6. 2010 dosáhly hodnoty 4,1 mld. EUR a meziročně vzrostly o 40 %, zejména díky nárůstu vkladů a nárůstu závazků spojených s akvizicí IPO. Jako důsledek rozhodnutí o vyplacení dividendy 63,5 mil. EUR klesla hodnota vlastního kapitálu ve druhém čtvrtletí roku 2010 ze 762,7 mil. EUR na 704 mil. EUR.Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).