Hlavní navigace

Skupina ČSOB vykázala za rok 2009 čistý zisk 17,368 mld. Kč

[Tisková zpráva] Skupina ČSOB zveřejnila své výsledky za rok 2009.

Sdílet

Všechny údaje v této tiskové zprávě jsou konsolidované, neauditované a byly sestaveny podle EU IFRS. Aktivity ČSOB SR vůbec nevstupují do údajů v této tiskové zprávě, protože bývalá zahraniční pobočka ČSOB v SR byla oddělena do samostatné právní entity 1. 1. 2008.

• Čistý zisk – vykázaný: 17,368 mld. Kč

• Čistý zisk – udržitelný: 10,487 mld. Kč (-17 % meziročně)

• Provozní výnosy – udržitelné: 32,424 mld. Kč (+1 % meziročně)

• Provozní náklady – udržitelné: 14,659mld. Kč (-2 % meziročně)

• Poměr náklady/výnosy – udržitelný: 45,2 % (-1,7 procentního bodu meziročně)

• Objem úvěrů poskytnutých skupinou ČSOB: 403,4 mld. Kč (-0 % meziročně)

• Kvalita úvěrového portfolia: podíl úvěrů po splatnosti (bez úvěrů krytých zárukou od EGAP) činí 3,16 %, podíl úvěrových nákladů (credit costs ratio) dosáhl 1,12 %

• Objem svěřených prostředků: 715,5 mld. Kč (+3 % meziročně)

• Z toho depozita celkem: 484,9 mld. Kč (+6 % meziročně)

• Celková bilanční suma: 859,0 mld. Kč (+4 % od začátku roku)

• Kapitál a likvidita: potvrzená vysoká úroveň. Kapitálová přiměřenost skupiny dosáhla 14,96 % a ukazatel likvidity 71,7 %.

Podrobnosti k čistému zisku za rok 2009:

Čistý zisk skupiny vykázaný dle standardů IFRS vzrostl meziročně na 17,368 mld. Kč. Podíl nákladů a výnosů se meziročně snížil o 42,8 procentního bodu na 36,0 %.

Udržitelný čistý zisk skupiny ČSOB se vyšplhal na 10,487 mld. Kč, tj. o 17 % méně než za rok 2008. Podíl nákladů a výnosů na srovnatelné bázi se mírně snížil (o 1,7 procentního bodu) na 45,2 %.

Rozdíl mezi udržitelným a vykázaným ziskem v roce 2009 tvoří zejména prodej slovenské ČSOB (dopad do čistého zisku +6,0 mld. Kč) a kladné přecenění portfolia CDO (dopad do čistého zisku +948 mil. Kč).

Podrobnosti k obchodním výsledkům za rok 2009:

Velikost úvěrového portfolia skupiny ČSOB se meziročně nezměnila a zůstala téměř stejná na 403,4 mld. Kč. Portfolio retailových úvěrů i nadále silně rostlo: spotřebitelské úvěry (+13 %), úvěry ze stavebního spoření (+18 %) a hypotéky fyzickým osobám (+15 %).

Úvěry malým a středním podnikům se meziročně snížily o 4 % na 66,4 mld. Kč, přičemž objem investičních úvěrů je stabilní ve výši 44,0 mld. Kč a ostatní půjčky s tím, jak klesla poptávka pro provozním kapitálu. Korporátní úvěry klesly o 17 % na 83,3 mld. Kč ruku v ruce s vlivem recese na průmyslovou poptávku a výrazně nižším exportem

K 31. 12. 2009 celkové zůstatky úvěrů na bydlení činily 232,2 mld. Kč, což je o 16 % více než ke konci roku 2008. Na této částce se hypotéky podílejí 113,1 mld. Kč.

Kvalita úvěrového portfolia: Podíl úvěrů po splatnosti (tj. více než 90 dnů po splatnosti) k 31. prosinci 2009 činí 3,23 % hrubého objemu úvěrů. Anualizovaný podíl nákladů na úvěrové riziko (credit cost ratio) za rok 2009 činí 1,12 %.

Celková aktiva pod správou a vklady se meziročně mírně snížily o 3 % na 715,5 mld. Kč. Retailové vklady rostly jak meziročně, tak mezikvartálně, což odráží skutečnost, že klienti stále dávají přednost investování na spořicích účtech. Bankovní depozita vzrostla meziročně o 6 % na 484,9 mld. Kč a prostředky na stavebním spoření o 4 % na 82,5 mld. Kč. Objemy prostředků v penzijních fondech vzrostly meziročně o 9 % na 24,8 mld. Kč.

V polovině roku 2009 se objemy prostředků v podílových fondech ČSOB stabilizovaly a začaly růst. V absolutním vyjádření dosáhly objemy v podílových fondech 70,0 mld. Kč ke konci roku 2009, což je růst o 2 % oproti 3. čtvrtletí a meziroční pokles o 7 %.

V oblasti bankopojištění došlo k zvýšení prodeje jednorázového životního pojištění, spojeného s investicí do zajištěných produktů.

Likvidita a kapitál:

Skupina ČSOB opět potvrdila vysokou likviditu měřenou ukazatelem likvidity, který k 31. 12. 2009 dosáhl 71,1 %. Jinými slovy skupina ČSOB je i nadále velmi likvidní, přičemž přijatá depozita převyšují poskytnuté úvěry o zhruba 164 mld. Kč.

Přetrvávající kapitálovou sílu skupiny ČSOB potvrzuje konsolidovaná kapitálová přiměřenost ve výši 14,96 %. Ukazatel solventnosti u ČSOB Pojišťovny činí 264 %.

Více podrobností k finančním výsledkům skupiny ČSOB naleznete v prezentaci výsledků za rok 2009: http://www.csob­.cz/cz/Csob/Vzta­hy-k-investorum/Stran­ky/Financni-a-obchodni-vysledky.aspx

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).