Hlavní navigace

Skupina ČSOB roste a posiluje svou pozici na trhu

Výsledky Skupiny ČSOB v prvním pololetí 2008 1)

Sdílet

 • Objem prostředků svěřených do péče Skupiny ČSOB: 697 mld. Kč (11% růst)
 • Objem úvěrů poskytnutých Skupinou ČSOB: 375 mld. Kč (23% růst)
 • Tržní podíly Skupiny ČSOB (k 31. 3. 2008):
   – svěřené prostředky: 24,9 % (číslo 1 na trhu)
   – úvěry celkem: 19,8% (číslo 2 na trhu)
   – úvěry na bydlení: 31,5 % (číslo 1 na trhu)
   – podílové fondy: 30,4 % (číslo 2 na trhu)
 • Čistý zisk – vykázaný: 5,516mld. Kč (3% růst)
 • Čistý zisk – srovnatelný udržitelný: 6,556 mld. Kč (22% růst); udržitelný zisk neobsahuje mimořádnou účetní ztrátu 1,040 mld. Kč (netto) na vrub přecenění CDO
 • Celková bilanční suma: 928,9 mld. Kč (19% růst)
Výsledky ČSOB

FINANČNÍ VÝSLEDKY

Srovnatelný udržitelný čistý zisk Skupiny ČSOB dosáhl 6,556 mld. Kč, tj. o 22 % více než za 1. pololetí 2007. Podíl nákladů a výnosů na srovnatelné bázi dosáhl rekordně nízké úrovně 45,4 %.

Celkové provozní výnosy ČSOB za první čtvrtletí 2008 činily 15,571 mld. Kč, tj. o 14 % více než 13,618 mld. Kč za stejné období roku 2007. Díky rostoucímu objemu vkladů a úvěrů se meziročně zvýšil čistý úrokový výnos (NII) o 17 % na 10,450 mld. Kč, a představoval tak 67 % celkového udržitelného provozního zisku za 1. pololetí 2008. Vysoký růst NII byl přitom zaznamenán napříč všemi segmenty Skupiny. Čistý výnos z poplatků a provizí vzrostl o 1 % na 3,319 mld. Kč. Udržitelný čistý zisk z obchodování (NTI) meziročně poklesl o 8 % na 1,004 mld. Kč. Po zahrnutí nerealizované účetní ztráty jdoucí na vrub přecenění portfolia CDO do položky NTI, vzrostly celkové provozní výnosy o 5 % na 14,255 mld. Kč.

Celkové provozní náklady za 1. pololetí 2008 dosáhly 7 075 mil. Kč, což představuje nárůst o 6 % z 6 651 mil. Kč v loňském roce, především kvůli nárůstu personálních nákladů a odpisů. Náklady na zaměstnance během 1. pololetí 2008 stouply o 11 % v důsledku vyšších základních platů a bonusů. U všeobecných správních nákladů byl za 1. pololetí 2008 zaznamenán meziroční pokles o 2 %, což jde na vrub vysoké srovnávací základně za rok 2007 (v ČSOB tehdy probíhalo stěhování do nových budov – ČSOB tak nesla přímé náklady na stěhování a zároveň po omezenou dobu musela udržovat staré i nové prostory). V průběhu 12 měsíců do 30.6.2008 bylo otevřeno 11 poboček ČSOB a 5 finančních center Poštovní spořitelny (z toho za poslední tři měsíce 4 pobočky ČSOB a 1 finanční centrum Poštovní spořitelny). Počet bankomatů za 1. pololetí 2008 vzrostl o 13 na celkových 650.

OBCHODNÍ VÝSLEDKY

Celkové úvěry v portfoliu Skupiny ČSOB k 30. 6. 2008 vzrostly meziročně o 23 % na 375,1 mld. Kč. Všechny druhy úvěrů rostly vysokým tempem: úvěry ze stavebního spoření fyzickým osobám (+37 %), hypotéky fyzickým osobám (+30 %), úvěry malým a středním podnikům (+27 %), spotřebitelské úvěry (+25 %), leasing (+14 %) a úvěry velkým firmám (+7 %).

Celkový objem zůstatků úvěrů na bydlení k 30. 6. 2008 přesáhl 178 mld. Kč, což předsta-vuje meziroční nárůst o 33 %. Z tohoto objemu představují celkové hypotéky 88,8 mld. Kč. Jen za 1. pololetí 2008 přitom byly poskytnuty nové hypotéky ve výši 19,6 mld. Kč. Počet klientů Hypoteční banky překročil v červnu 100 tisíc. Nové úvěry ze stavebního spoření dosáhly téměř 17 mld. Kč (+23 %). Českomoravská stavební spořitelna si stále drží pozici jedničky v úvěrech ze stavebního spoření s tržním podílem 43,9 % (k 31.3.2008). Suma cílových částek uzavřených smluv v ČMSS dosahuje 70 miliard korun (meziroční nárůst o téměř 26 mld. Kč).

Rostoucí úvěrové portfolio si udrželo vysokou kvalitu. Podíl úvěrů po splatnosti (tj. více než 90 dní po splatnosti) k 30. 6. 2008 činí jen 1,86 % hrubého objemu úvěrů.

Celkový objem aktiv pod správou a vkladů vzrostl meziročně o 11 % na 697,1 mld. Kč ke konci 1. pololetí 2008. K tomu nejvíce přispěla depozita (především běžné a termínované vklady), která vzrostla o 12 %; nejvyšší dynamiku pak vykázaly penzijní fondy s meziročním růstem ve výši 18 %.

Aktiva v podílových fondech meziročně stoupla o 12 % na 85,9 mld. Kč. Stejnou dynamiku růstu dosáhly jak zajištěné fondy (růst na 37,3 mld. Kč), tak i ostatní typy fondů (růst na 48,6 mld. Kč).

Poměr úvěrů ke vkladům ke konci 1. pololetí 2008 činil 71,0% oproti 64,1 % za stejné období roku 2007.

INOVAČNÍ AKTIVITY V 1. POLOLETÍ 2008

Skupina ČSOB zůstává nositelem inovací na českém finančním trhu. Mezi hlavní inovace v 1. pololetí pat­ří:

ČSOB

 • PaySec – systém pro on-line platby, otevřený všem uživatelům (nejen klientům ČSOB)
 • ČSOB uvedla následující podílové fondy: 2 sociálně odpovědné, Býci a medvědi 3 (zisk z růstu i poklesu) a Komoditní fond

Poštovní spořitelna

 • FLEXI karta – spotřebitelský úvěr ve formě splátkové karty
 • Spoření na vzdělání s výhodnými podmínkami pro studenty
 • Dolarové konto pro podnikatele
 • Dotační servis – poradenská služby pro podnikatele

Hypoteční banka

Investiční hypotéka – kombinovaná se zajištěným fondem nebo životním pojištěním

ČSOB Pojišťovna

 • Domov Express – kompletní pojištění nemovitostí s možností uzavření přes internet
 • Variace – nové investiční životní pojištění

ČSOB Leasing

 • Autolease – nová obchodní značka pro produkty operativního leasingu
 • Comeback úvěr – víceúčelový úvěr pro klienty po ukončení smlouvy

SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST ČSOB

ČSOB rozvíjí svou politiku společenské odpovědnosti, z níž se stala součást běžného provozu. V poslední době se jedná o tyto aktivity:

 • Spolupráce mezi Poštovní spořitelnou a družstvem invalidů Ergotep: Ergotep od roku 2004 poskytuje PS služby v oblasti marketingu (včetně kompletní správy věrnostního programu PS) a distribuci; nově spolupráce zahrnuje také část operací v back office.
 • V rámci projektu Pomáháme společně ČSOB podporuje dobrovolnické aktivity svých zaměstnanců.
 • ČSOB a Poštovní spořitelna spolupracují s Asociací občanských poraden na projektu poradenství proti dluhové pasti.
 • ČSOB je dlouholetý finanční partner celorepublikové sbírky Český den proti rakovině. ČSOB přispěje dalšími prostředky za platby kartami u obchodníků v den sbírky nebo za každou image kartu s motivem sbírky.
 • Nové ústředí ČSOB v Radlicích obdrželo jako jediná budova v Evropě zlatý certifikát LEED v mezinárodně uznávaném hodnocení ohleduplnosti k životnímu prostředí.
 • V rámci 2. ročníku grantového programu Podpora regionů podporuje ČSOB život a ochranu životního prostředí v regionech ČR.
 • V březnu byla ČSOB přijata do klubu firemních dárců Donátor založeného Fórem dárců. K přijetí do klubu je třeba splňovat řadu kritérií.

Více podrobností k finančním výsledkům Skupiny ČSOB naleznete na www.csob.cz v mediální prezentaci výsledků za 1. pololetí 2008.

1) Všechny údaje v této tiskové zprávě jsou konsolidované, neauditované a byly sestaveny podle IFRS. Údaje za rok 2007 jsou pro forma po oddělení ČSOB SR.
2) Tj. čistý zisk z finančních nástrojů vykazovaných v reálné hodnotě do zisku nebo ztráty.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).