Hlavní navigace

Skupina Allianz v roce 2007: nejlepší výsledky v historii navzdory těžké situace na trhu

Skupina Allianz zaznamenala v roce 2007 výrazný nárůst čistého zisku o 13,5 procenta na 8 miliard eur. Provozní zisk dosáhl výše 10,9 mld. eur. Finanční služby skupiny Allianz využívá 80 milionů klientů po celém světě.

Doba čtení: 2 minuty

Rok 2007 byl dalším úspěšným rokem skupiny Allianz. Skupina zvýšila obrat, provozní zisk a čistý zisk, a to i přes těžkou situaci finančního trhu ve druhé polovině roku 2007. K tomuto úspěšnému výsledku přispěly všechny obchodní segmenty, i přes hypoteční krizi, která zasáhla finanční trhy. Segment životního pojištění stejně jako správa kapitálových investic zaznamenaly nárůst zisku, provozní zisk v segmentu neživotního pojištění zůstal opět na vysoké úrovni.

Celkový obrat skupiny Allianz se zvýšil ze 101,1 miliard eur v roce 2006 na 102,6 miliard roku 2007. Provozní zisk vzrostl v roce 2007 o 9 procent na 10,9 miliard eur proti 10 miliardám eur předchozího roku. Čistý zisk vzrostl o 13,5 procenta, a to ze 7 miliard eur na 8 miliard eur v roce 2007. Počet klientů na celém světě vzrostl meziročně o 7 procent ze 75 na 80 milionů klientů.

„Přes náročné podmínky roku 2007 se nám dařilo zvyšovat provozní výkonnost a dosáhli jsme rekordního zisku,“ říká Michael Diekmann, předseda představenstva Allianz SE. „Zásluhou dobře rozdělených obchodních aktivit skupiny jsme byli méně náchylní na otřesy a cykly na jednotlivých trzích a segmentech,“ dodává Diekmann.

Obchodní výsledky

V segmentu neživotního pojištění vzrostlo předepsané pojistné ze 43,7 miliard eur v roce 2006 na 44,3 miliard eur v roce 2007. Provozní zisk ve výši 6,3 miliard eur zůstal na úrovni minulého roku. „Trvalý ziskový růst zůstává naším cílem. V roce 2007 jsme dosáhli vysokého nárůstu v zemích střední a východní Evropy, v regionu Pacifik-Asie a v Jižní Americe a současně jsme si udrželi naše pozice na všech ostatních trzích bez toho, abychom museli dělat kompromisy pokud jde o ziskovost,“ uvádí Helmut Perlet, člen představenstva Allianz SE.

V segmentu životního pojištění vzrostl provozní zisk ze 2,6 miliardy euro v roce 2006 na rekordní výši téměř 3 miliard eur. Celkový nárůst obratu –bez efektů směnných kursů – činí 6,3 procenta proti minulému roku. Vysoké předepsané pojistné zaznamenali v roce 2007 především společnosti v Německu, Francii a Itálii. V regionech Pacifik-Asie a střední a východní Evropa vzrostl obrat o téměř 27 procent proti roku 2006. „V segmentu životního pojištění jsme udělali velký pokrok a v posledních třech letech jsme dosáhli nárůstu provozního zisku průměrně o 20 procent. Pokud kromě toho zohledníme i vzrůstající kapitálovou základnu, očekáváme, že profitabilní růst bude pokračovat i nadále,“ říká Helmut Perlet, CFO skupiny.

V segmentu správy kapitálových investic pokračoval pozitivní trend z posledních let. Přispěla k tomu dlouhodobá strategie stejně jako rostoucí poptávka po inovativních produktech. Provozní zisk opět vzrostl, z 1,29 miliardy eur v roce 2006 na 1,36 miliardy eur v roce 2007 (nárůst o 12,8 procenta). Kapitálové úložky třetích stran vzrostly o 8,1 % z 764 miliard eur evidovaných na konci roku 2006 na 765 miliard eur na konci roku 2007.

V roce 2007 jsme dosáhli vysoce kvalitního výsledku, a to i přes výkyvy finančního trhu. To podrobilo zkoušce naši základní orientaci na trvalou ziskovost. Allianz má silnou pozici na to, aby se vyrovnala s výzvami roku 2008 a dosáhla svých střednědobých cílů. Naše hospodářské výsledky ale více než jindy budou ovlivňovat finanční trhy a jejich další rozvoj,“ říká Michael Diekmann.