Hlavní navigace

Senát schválil stanovisko Ministerstva financí, České národní banky a Komise pro cenné papíry k Zelené knize Evropské komise pro finanční služby a doporučil, aby stát kladl větší důraz na postavení drobných klientů

Evropská komise vydala v červnu jako podklad celoevropské diskuse Zelenou knihu o politice v oblasti finančních služeb na léta 2005-2010 (k dispozici na www.mfcr.cz). Konečný názor Evropské komise na další rozvoj finančních trhů a na činnost EK v této oblasti bude zveřejněn ke konci letošního roku v tzv. Bílé knize Evropské komise. "Tento materiál bude základem pro veškerou činnost Evropské komise v oblasti finančních trhů a definuje, jakým tématům se bude EK věnovat," vysvětluje Tomáš Prouza, náměstek ministra financí.

Doba čtení: 2 minuty

Zatímco v minulosti se Evropská komise věnovala zejména korporátní části finančního trhu, nyní se chce mnohem intenzivněji zaměřit na retailové finanční služby. Připravuje se také užší spolupráce s úřady věnujícími se prosazování konkurenčního trhu a velký důraz chce Komise klást na kodifikaci a možné zjednodušení stávajících pravidel pro poskytování informací o finančních produktech, shrnuje návrhy EK Tomáš Prouza. Dalšími dvěma tématy, které Komise v předloženém materiálu zdůrazňuje, jsou zprostředkování finančních služeb a přeshraniční bankovní služby od vedení bankovních účtů v zahraničí, přes jejich převoditelnost až po rušení.

Za Českou republiku zpracovaly k Zelené knize společné stanovisko Ministerstvo financí, Česká národní banka a Komise pro cenné papíry. Všechny tři instituce vítají plán EK a doporučují několik doplnění:

  • pečlivou analýzu direktiv s důrazem na jasnost zamezující různý výklad a omezení národních diskrecí, které členským státům umožňují přijímat rozdílná pravidla a tak omezovat jednotný celoevropský trh
  • v maximální možné míře srovnání požadavků na regulované instituce v různých segmentech finančního trhu při licencování, interní kontrole, risk managementu, reportování a podobně tak, aby se snížily náklady na regulaci
  • lepší koordinaci Evropské komise a Evropské centrální banky tak, aby se jejich aktivity zbytečně nepřekrývaly
  • posílení důrazu na finanční vzdělávání a vytvoření prostoru pro sdílení zkušeností jednotlivých zemí
  • větší důraz na ochranu klientů v nových členských státech s nižší znalostí finančních produktů
  • jasnější přístup a pravidla pro působení auditorů ve finančních institucích

Senát České republiky společnou pozici všech tří institucí dozírajících na fungování finančního trhu schválil. Zároveň vládě doporučil, aby usilovala o co nejrychlejší odstranění překážek v retailové oblasti finančního trhu a zaměřila se tak na vztah drobných klientů a finančních institucí, říká Tomáš Prouza. Senát také vládu vyzval, aby dokončila implementaci zbývajících směrnic v oblasti finančních služeb a důsledně provedla integraci dozoru nad finančními trhy v ČR, aby vznikl efektivní jednotný regulátor. Směrnice, které mají být v nejbližší době implementovány, jsou již projednávány jednotlivými částmi Parlamentu a velký krok ke vzniku jednotného regulátora by měl být učiněn letos na podzim, dodává Tomáš Prouza.