Hlavní navigace

Seminář o problematice společenské odpovědnosti firem pro sektor malého a středního podnikání

Organizace Business Leaders Forum (BLF) pořádá tentokrát společně s firmou Škoda Auto další, v pořadí již čtvrtý, informační seminář k tématu CSR v sektoru malého a středního podnikání, který proběhne dne 18. 4. 2007 v centru Prahy. Seminář je prioritně vyhrazen pro pražské podniky s maximálně 250 zaměstnanci, které vykazují na rozdíl od velkých podniků nedostatečnou znalost tohoto tématu. V předstihu jednoho měsíce otevírá BLF možnost přihlásit se k účasti na tomto semináři.

Sdílet

O semináři

Seminář s názvem „Dodavatelsko-odběratelské vztahy z pohledu společenské odpovědnosti firem aneb dlouhodobá spolupráce se vyplácí“ je prvním seminářem na toto téma v ČR. „K jeho realizaci jsme přistoupili na základě podnětů od účastníků již proběhlých seminářů,“ říká výkonný ředitel BLF pan Tomáš Nejedlo a dodává: „Cílem semináře je poskytnout náměty pro kultivaci dodavatelsko-odběratelských vztahů zvyšováním důvěry, výchovou a dlouhodobou spoluprací s partnery. Zkušenosti z dodavatelsko-odběratelských vztahů automobilového průmyslu jsou přenosné a lze je zobecnit pro kterýkoli sektor podnikání. Na seminář tedy zveme zástupce podniků všech oborů.“

Série opouští tímto seminářem obecnou rovinu CSR a ponoří se hlouběji do tématu řízení dodavatelsko-odběratelských vztahů v duchu CSR. Seminář chystá BLF v úzké spolupráci s firmou Škoda Auto, od které pochází doporučení na dodavatelské firmy, které na semináři vystoupí. Účast přislíbil generální ředitel společnosti BRANO GROUP, a. s., Pavel Juříček a předseda představenstva a generální ředitel společnosti BRISK Tábor, a. s., Mojmír Čapka. Oba pánové pronesou 30ti minutové prezentace na téma „Výhody dlouhodobé spolupráce z pohledu dodavatelské firmy“.

Posluchač se dozví, jaký byl průběh spolupráce obou firem se Škodou Auto, jaký vliv měla tato spolupráce na další rozvoj firmy, co jim přinesla a přináší. Mluvčí zhodnotí spolupráci, pojednají o výhodách a problémech a zmíní se o opatřeních, která přenesla i vůči svým dodavatelům. Seminář se bude konat 18. 4. 2007 ve velké zasedací místnosti Ministerstva průmyslu a obchodu, Politických vězňů 20, Praha 1. I tento seminář spadá do série informačních seminářů projektu „Společenská odpovědnost firem – nový faktor firemní konkurenceschop­nosti“.

O projektu

Projektem „Společenská odpovědnost firem – nový faktor firemní konkurenceschop­nosti“ reaguje Business Leaders Forum na fakt, že povědomí o společenské odpovědnosti firem je v ČR téměř nulové, a to jak mezi MSP tak mezi širokou veřejností. Výjimku tvoří velké korporace, které se s pojmem CSR seznamují díky zkušenostem ze zahraničí, kde CSR tvoří nedílnou součást každodenní praxe. Realizace projektu probíhá za finanční podpory Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR v rámci programu JPD 3. Záštitu nad projektem převzalo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR.

Hlavním cílem projektu je rozšíření principů společenské odpovědnosti firem mezi malé a střední podniky. Chceme podniky v první řadě informovat o významu a přínosu CSR pro ně samé a tak je motivovat k intenzivnější činnosti v této oblasti. Rádi bychom MSP poskytli vedení a nástroje umožňující MSP komunikovat svou politiku společenské odpovědnosti. V rámci projektu byl vytvořen informační portál www.csr-online.cz, který obsahuje kromě strukturovaných informací i databázi dobrých příkladů z praxe českých i zahraničních firem, výstupy ze seminářů a informace ze zahraničních iniciativ.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).