Hlavní navigace

Se slevou lze cestovat do zaměstnání i do školy

České dráhy, a.s., nabízejí pro pravidelné cesty do zaměstnání několik typů traťových jízdenek s významnou slevou. Studenti pak mohou využít slevu vyhlášenou Ministerstvem financí ČR pro dojíždění do škol. V některých oblastech lze navíc cestovat s předplatními jízdenkami integrovaných dopravních systémů, kdy stačí jeden doklad pro více dopravců, například pro vlaky ČD, městské autobusy a tramvaje.

Úspora při cestě do zaměstnání

Při pravidelných cestách do zaměstnání lze využít předplatní traťové jízdenky. ČD nabízejí jízdenky na jeden týden, měsíc nebo celé čtvrtletí (3 měsíce). Jízdenku lze vydat s jakýmkoliv prvním dnem platnosti, cestující tak nejsou omezeni podle kalendářního období. Traťové jízdenky pro osoby starší 15 let jsou navíc přenosné a platí pro opakované cesty po dané trati. Lze je tak využít i pro více cest v jednom dni. Traťové jízdenky lze zakoupit pro 1. i 2. třídu. Novinkou letošního léta je významná sleva u traťových jízdenek pro 1. třídu. Cena za čtvrtletní jízdenku v 1. třídě je totiž srovnatelná s cenou tří měsíčních jízdenek ve 2. třídě.

Úsporu při využití traťových jízdenek si lze ukázat například na čtvrtletní jízdence. Ve 2. třídě zaplatí cestující za 3 měsíce dojíždění do práce na kratší trati 16 – 20 km 1 296 Kč (při cca 50 pracovních dnech a 100 cestách do a ze zaměstnání vyjde jedna cesta na 12,96 Kč), na středně dlouhé trati 51 – 60 km je to 3 110 Kč (jedna cesta vyjde na 31,10 Kč), a na dlouhou vzdálenost kupříkladu 101 – 110 km, což odpovídá cestě z Ústí nad Labem či Pardubic do Prahy, stojí čtvrtletní jízdenka 5 184 Kč (jedna cesta vyjde na 51,84 Kč). V 1. třídě zaplatí cestující za stejné období a stejné vzdálenosti 1 426 Kč (14,26 Kč / cestu), 3 421 Kč (34,21 Kč / cestu) nebo 5 702 Kč (57,02 Kč / cestu). Jízdenky jsou přenosné a lze je využívat pro opakované cesty, jedna cesta tedy může vyjít ještě levněji.

Žákovské a studentské jízdné

ČD zavádějí na základě cenového výměru MF ČR slevy pro žáky a studenty do 26 let. Dráhy nabízejí vyšší slevu, než která je vyhlášena státní regulací. Zatímco pro žáky do 15 let má být sleva 62,5 % z obyčejného jízdného, ČD nabízejí slevy kolem 70 % a navíc u traťových jízdenek uznají jejich platnost i mimo dny vyučování, tedy v sobotu a v neděli. Pro studenty ve věku 15 – 26 let požaduje stát slevu ve výši 25 % z obyčejného jízdného, naše společnost jim poskytne slevu ve výši 50 – 57 % a traťové jízdenky zvýhodní obdobně jako je tomu u žáků do 15 let. K získání slevy je třeba mít průkaz potvrzený školou a jedním z dopravců. Viz naše tisková zpráva ze dne 19. srpna 2004.

Rozšiřuje se nabídka integrovaných dopravních systémů

ČD jsou aktivně zapojeny do systému integrované dopravy v mnoha regionech ČR. V těchto integrovaných dopravních systémech lze zakoupit zvýhodněné předplatní jízdenky, které platí nejen ve vlacích, ale také v dalších dopravních prostředcích zapojených dopravců. Jde například o meziměstské a městské autobusy, v některých městech o tramvaje a trolejbusy a v Praze také o metro. Díky integraci je pak cestování veřejnou dopravou cenově výhodné. Vlaky ČD jsou v mnoha případech páteří systému a například v Praze jde v mnoha relacích o nejrychlejší spojení do centra města. Integrované dopravní systémy se zapojením ČD fungují například ve Zlíně, v Jihomoravském a Moravskoslezském kraji, v Plzni, Praze a Středočeském kraji, na Pardubicku a Královéhradecku, kde došlo k dalšímu rozšíření celého systému na další tratě.

Petr Šťáhlavský
tisk. odd. ČD, a.s.