Hlavní navigace

Samostatně výdělečně činných lidí v prvním pololetí opět přibylo

[Tisková zpráva] Osob samostatně výdělečně činných bylo ke konci června 2010 o cca 20,4 tisíce více než ve stejném období roku 2009. Vyplývá to z evidence České správy sociálního zabezpečení.

Sdílet

Zatímco k 30. 6. 2009 bylo 957 176 osob samostatně výdělečně činných (OSVČ), ve stejném období roku 2010 jich bylo o 2 % více – celkem 977 623. Pojistné na nemocenské pojištění si platilo 143 701 OSVČ – účast na nemocenském pojištění je u OSVČ dobrovolná.

Nejvíce OSVČ je evidováno v Praze – 157 964 a v krajích Středočeském – 126 234 a Moravskoslezském – 90 243. Dobrovolné nemocenské pojištění si platí nejvíce OSVČ ve Středočeském kraji – 19 802.

Pro platbu pojistného na sociální zabezpečení je rozhodující, zda podnikatel vykonává samostatnou výdělečnou činnost (SVČ) jako hlavní nebo vedlejší. OSVČ, které vykonávají samostatnou výdělečnou činnost hlavní (tedy podnikání je pro ně zpravidla jediný zdroj příjmů), mají povinnost platit pojistné na důchodové pojištění vždy. A to i v případě, kdy jsou tzv. ve ztrátě. OSVČ, která vykonává hlavní samostatnou výdělečnou činnost, platí po podání Přehledu za rok 2009 a následující měsíce pojistné dle výše jejího daňového základu z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti za rok 2009, minimálně však 1 731 Kč.

OSVČ, která vykonává vedlejší samostatnou výdělečnou činnost, má povinnost platit v roce 2010 zálohy na pojistné, pokud se přihlásí k účasti na pojištění na rok 2010 nebo pokud její daňový základ z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti podle zákona o daních z příjmů byl v roce 2009 alespoň 56 532 Kč (v případě výkonu činnosti po 12 kalendářních měsíců). Minimální záloha na pojistné na důchodové pojištění činí 693 Kč.

Účast na nemocenském pojištění u OSVČ zůstává nadále dobrovolná. Pojistné na nemocenské pojištění se neplatí společně se zálohou na důchodové pojištění a na výši pojistného nemá vliv příjem dosažený v předcházejícím kalendářním roce. Splatnost pojistného na nemocenské pojištění je

od 1. do 20. dne následujícího měsíce. Minimální pojistné na nemocenské pojištění u OSVČ vykonávající hlavní i vedlejší samostatnou výdělečnou činnost činí 56 Kč měsíčně. Výši měsíčního základu si OSVČ určuje svou platbou, která činí 1,4 % z tohoto základu.

Do 30. dubna 2010 musela podat Přehled o příjmech a výdajích za rok 2009 každá OSVČ, která alespoň část roku 2009 vykonávala samostatnou výdělečnou činnost a jejíž daňové přiznání nezpracovával daňový poradce. Další termín podání přehledu za rok 2009 je 30. červenec 2010. Závazný je pro ty OSVČ, kterým daňové přiznání zpracovává daňový poradce, pokud tuto skutečnost doložily příslušné OSSZ/PSSZ. Jestliže OSVČ není povinna podávat daňové přiznání, musí přehled podat nejpozději do 2. srpna 2010.

Přehled o příjmech a výdajích za rok 2009 je rovněž možné podat do jednoho měsíce po uplynutí prodloužené lhůty pro podání daňového přiznání. Finanční úřad může na žádost plátce daně, jeho daňového poradce, či z vlastního podnětu lhůtu pro podání přiznání prodloužit, zpravidla nejdéle o tři měsíce. Pouze v odůvodněných případech (například jsou-li součástí příjmů i příjmy zdaňované v zahraničí) může být lhůta prodloužena až o deset měsíců. Pokud OSVČ nepodá přehled včas nebo vůbec, může jí za to  OSSZ uložit  pokutu až 20 000 Kč nebo – při opětovném nesplnění povinnosti – až 100 000 Kč.

Doplatek na pojistném musí OSVČ zaplatit nejpozději do osmi dnů ode dne podání přehledu za předchozí kalendářní rok. Pokud OSVČ nezaplatí pojistné ve stanovené lhůtě, nebo ho zaplatí v nižší výši, než měla, vzniká jí povinnost platit penále. Sazba penále za každý kalendářní den, ve kterém dluh na pojistném trvá, činí 0,05 %.Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).