Hlavní navigace

S elektronickým podáním ČSSZ poradí telefonní informační linka

[Tisková zpráva] Česká správa sociálního zabezpečení dnes spustila telefonní informační linku pro elektronicky podávající klienty.

Sdílet

Call centrum na telefonním čísle 585 708 290 bude dostupné ve všední dny od 7:00 do 17:00. Nahradí dosavadní linku technické pomoci provozovanou při pražském ústředí, činnost bude v počátku zajišťovat pětice vyškolených pracovníků.

Call centrum bude poskytovat informace elektronicky podávajícím klientům, a to zejména informace technického rázu jako jsou dotazy a informace k e – Podání ČSSZ (elektronická podání doručovaná ve formátu datových vět XML prostřednictvím specializovaných programů), informace k postupnému přechodu z transakční části Portálu veřejné správy na Veřejné rozhraní pro e-podání ČSSZ (VREP), poradenství s certifikáty (elektronické podpisové klíče a šifrovací certifikát), dále například problémy s komunikací systémů, s instalací programu pro e-podání (XML602Filler), informace o stavu zpracování e – Podání a řešení technických chyb v případech zamítnutí formulářů či informace k jiným formám elektronického podávání – doručování okem čitelných formátů do datových schránek a na e-podatelny.

ČSSZ přijímá nyní od klientů elektronicky například Evidenční list důchodového pojištění, Oznámení o nástupu do zaměstnání, Přílohu k žádosti o dávku nemocenského pojištění (NEMPRI), Přehled o výši pojistného či Hlášení pracovní neschopnosti.

Důvodů pro zřízení Call centra elektronických podání bylo více. Zejména trvale rostoucí počty e – Podání přijímaných ČSSZ ve formě datových vět a tedy i zájmu klientů o tento druh komunikace. Dále kvůli zvýšenému využívání jiných forem elektronické komunikace zejména přes informační systém datových schránek přestala vyhovovat dosavadní omezená kapacita linky technické podpory i její provozu na všední dny od 9:00 do 13:00. S plánovaným ukončením provozu PVS také pravděpodobně bude ukončen i jeho CallDesk, který vyřizoval značné množství dotazů klientů týkající se e-podání ČSSZ.

Call centrum technické podpory e – Podání se sídlem v Olomouci vzniklo v rámci projektu Personální zajištění procesů vytěžení informací pro vytváření a konsolidaci kmenových evidencí pojištěnců a jejich individuálních kont v návaznosti na základní registry veřejné správy – 2. část (CZ 1.04/4.1.00/41­.00002), financovaného z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. ČSSZ se dlouhodobě snaží digitalizovat data pojištěnců vytvářením takzvaných Individuálních kont pojištěnců (IKP). Zdrojem IKP je digitalizovaná databáze nárokových podkladů, která obsahuje 68 milionů obrazových záznamů nárokových podkladů a jim odpovídajících datových vět a 48 milionů údajů předaných  pouze formou datových vět. Každoročně se databáze aktualizuje o cca 7,5 milionu údajů.

Pracovníci nového callcentra podávají technické informace související s elektronickou komunikací s ČSSZ. Pro dotazy z oblasti důchodového nebo nemocenského pojištění slouží již dříve vybudované informační linky. Call centrum důchodového pojištění vyřizuje dotazy veřejnosti a informace o důchodech na telefonním čísle 257 062 860. Call centrum nemocenského pojištění vyřizuje dotazy veřejnosti a poskytuje informace o dávkách nemocenského pojištění (nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné, vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství) na telefonním čísle 840 406 040.Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).