Hlavní navigace

Růst průmyslu zmírnil

Průmyslová produkce sezónně očištěná byla v květnu 2007 meziměsíčně vyšší o 0,1 %. Průmyslová produkce vzrostla meziročně o 7,5 %. Tržby z průmyslové činnosti se meziročně reálně zvýšily o 8,6 %. Hodnota nových zakázek byla meziročně vyšší o 0,5%.

Sdílet

Průmyslová produkce sezónně očištěná byla meziměsíčně v květnu 2007 vyšší o 0,1 %. Trend vzrostl o 0,6 %.

Meziroční index průmyslové produkce v květnu byl 107,5 %, po očištění od sezónních vlivů činil index 107,9 %. K růstu průmyslové produkce (tabulka č. 6) nejvíce přispěla výroba elektrických a optických přístrojů a zařízení (příspěvek k růstu průmyslu celkem 2,1 procentního bodu, růst odvětví o 16,7 %), výroba dopravních prostředků a zařízení (příspěvek 1,8 p.b., růst o 8,7 %) a výroba a opravy strojů a zařízení (příspěvek 1,2 p.b., růst o 18,4 %). Průmyslová produkce naopak poklesla v odvětvích výroba základních kovů a hutních výrobků (příspěvek –0,2 p.b., pokles o 1,6 %), výroba koksu, rafinérské zpracování ropy (příspěvek –0,1 p.b., pokles o 2,7 %) a těžba energetických surovin (příspěvek –0,1 p.b., pokles o 3,8 %).

V květnu se zvýšila produkce ve všech hlavních průmyslových seskupeních: výroba pro investice (o 11,3 %), pro mezispotřebu (o 7,6 %), pro dlouhodobou spotřebu (o 7,5 %), pro krátkodobou spotřebu (o 3,1 %) a výroba energií (o 0,9 %).

Tržby z průmyslové činnosti ve stálých cenách (rok 2000) se meziročně zvýšily o 8,6 % (v běžných cenách o 10,9 %), po očištění od sezónních vlivů vzrostly tržby o 9,2 %. K růstu tržeb z průmyslové činnosti nejvíce přispěla výroba elektrických a optických přístrojů a zařízení (příspěvek k růstu průmyslu celkem 2,3 procentního bodu, růst odvětví o 15,9 %), výroba dopravních prostředků a zařízení (příspěvek 1,9 p.b., růst o 8,7 %) a výroba a opravy strojů a zařízení (příspěvek 1,4 p.b., růst o 18,4 %). Tržby z průmyslové činnosti poklesly v odvětvích těžba ostatních nerostných surovin (příspěvek –0,1 p.b., pokles o 9,1 %), výroba potravinářských výrobků a nápojů, tabákových výrobků (příspěvek –0,04 p.b., pokles o 0,5 %) a výroba koksu, rafinérské zpracování ropy (příspěvek –0,03 p.b., pokles o 1,5 %).

Tržby z přímého vývozu průmyslových podniků se zvýšily reálně o 12,0 %, v běžných cenách o 13,8 %. Jejich podíl na celkových tržbách průmyslových podniků (v b.c.) činil 50,1 %.

Tržby z průmyslové činnosti podniků pod zahraniční kontrolou se reálně zvýšily o 11,9 % (v běžných cenách o 14,2 %). Jejich podíl na celkových tržbách (v b.c.) činil 60,4 %. Tržby z přímého vývozu u těchto podniků reálně vzrostly o 11,9 % (v b.c. o 13,6 %). Jejich podíl na celkových tržbách těchto podniků (v b.c.) činil 75,3 %.

Průměrný počet zaměstnaných osob*) v průmyslu se v květnu meziročně zvýšil o 24,0 tis. osob (tj. o 2,1 %). Vzrostl v odvětvích výroba pryžových a plastových výrobků (o 11,4 %), výroba elektrických a optických přístrojů a zařízení (o 5,4 %) a výroba a opravy strojů a zařízení (o 5,4 %). Poklesl nejvíce ve výrobě textilií a textilních výrobků (o 6,6 %), v těžbě energetických surovin (o 5,9 %) a ve výrobě usní a výrobků z usní (o 3,6 %).

Průměrná měsíční nominální mzda v květnu byla 21 710 Kč a meziročně vzrostla o 7,2 %. Průměrná hodinová mzda byla 145,3 Kč a zvýšila se o 9,0 %. Produktivita práce v průmyslu vzrostla o 5,8 %, hodinová produktivita byla vyšší o 8,1 %.

Nové zakázky v průmyslových podnicích ve vybraných odvětvích uzavřené v květnu dosáhly hodnoty 155,9 mld. Kč v b.c., z toho ze zahraničí 102,6 mld. Kč. Meziroční index nových zakázek celkem činil 100,5 %. Tento výsledek byl ovlivněn vysokou srovnávací základnou v předchozím roce, a to zejména v odvětví výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení. Meziroční index nových zakázek ze zahraničí dosáhl 110,1 %. K růstu nových zakázek ze zahraničí nejvíce přispěla odvětví: výroba a opravy strojů a zařízení (příspěvek k růstu 4,9 procentního bodu, růst o 38,1 %), výroba motorových vozidel (příspěvek 2,5 p.b., růst o 7,6 %) a výroba rádiových, televizních a spojových zařízení a přístrojů (příspěvek 1,6 p.b., růst o 23,2 %). Nové zakázky ze zahraničí poklesly v odvětvích výroba základních kovů a výrobků (příspěvek –1,8 p.b., pokles o 19,9 %), výroba kancelářských strojů a počítačů (příspěvek –0,8 p.b., pokles o 16,5 %) a výroba oděvů, zpracování a barvení kožešin (příspěvek –0,1 p.b., pokles o 24,8 %).

* * *

Podle údajů zveřejněných Eurostatem průmyslová produkce v dubnu 2007 meziročně vzrostla po očištění od vlivu počtu pracovních dnů v EU 27 o 3,2 %. Z členských států, za které byla data dostupná, se nejvíce zvýšila na Slovensku o 14,9 %, v Polsku a Slovinsku o 10,1 %. V Německu vzrostla o 4,0 %. K největšímu poklesu došlo ve Finsku o 1,3 %.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).