Hlavní navigace

Růst počtu obyvatel České republiky pokračuje

V prvním pololetí roku 2007 se zvýšil počet obyvatel České republiky na 10 325,9 tisíce osob. Přispělo k tomu nejen kladné saldo zahraniční migrace ve výši 34,3 tis., ale i přirozený přírůstek, který dosáhl hodnoty téměř 4,5 tisíce obyvatel. Pokračoval růst plodnosti a pokles úrovně úmrtnosti. Počet sňatků a potratů byl srovnatelný s předchozími lety.

Sdílet

Podle předběžné statistické bilance měla Česká republika k 30. červnu 2007 celkem 10 325 941 obyvatel. Díky vyššímu počtu živě narozených a nižšímu počtu zemřelých byl během první poloviny roku 2007 zaznamenán kladný přirozený přírůstek ve výši téměř 4,5 tisíce osob. Počet obyvatel se však zvýšil zejména důsledkem zahraniční migrace, která vykazovala aktivní saldo 34,3 tisíce osob. Oproti 1. lednu 2007 tak vzrostl počet obyvatel ČR o 38,8 tisíce.

Počet živě narozených dětí byl letos ve srovnání s prvním pololetím roku 2006 o téměř 3,7 tisíce dětí vyšší. V průběhu ledna až června 2007 se živě narodilo 56,0 tisíc dětí, tolik narozených bylo naposledy zaznamenáno v prvním pololetí roku 1994. Hodnota ukazatele úhrnné plodnosti dosahovala 1,4 dítěte na 1 ženu v reprodukčním věku. Průměrný věk matek vzrostl o jednu desetinu na 29,0 let, průměrný věk matky při narození prvního dítěte setrval na 26,9 roku. Nejvíce dětí se rodilo matkám narozeným v letech 1976–1978, první děti se nejvíce rodily ročníku 1979. Pokračoval růst podílu nemanželsky narozených dětí: ve sledovaném období se mimo manželství narodilo 34,1 % všech živě narozených. U živě narozených dětí prvního pořadí dosáhl podíl narozených mimo manželství hodnoty 44,1 %.

Od roku 2007 sleduje Český statistický úřad údaje za otce nejen u manželsky narozených, ale u všech narozených dětí. Z celkového počtu 19,1 tisíce narozených mimo manželství v období leden až červen byly údaje o otci dítěte uvedeny v 70 % případů, u 30 % údaje chyběly. Přitom jak podíl mimomanželsky narozených, tak podíl nevyplněných údajů o otci, klesá s úrovní ukončeného vzdělání matky. Průměrný věk otců v prvním pololetí 2007 činil 32,5 roku. Rozdíl mezi průměrným věkem otců a matek tedy činil 3,5 roku.

V prvním pololetí roku 2007 zemřelo 51,5 tisíce osob, o 1,4 tisíce méně než ve stejném období roku 2006. Polovina všech úmrtí byla zapříčiněna onemocněním oběhové soustavy, 26 % novotvary a 6 % nemocemi dýchací soustavy. Na následky úrazů a otrav zemřelo 6 % osob. Nově je od roku 2007 sledováno místo, kde k úmrtí došlo. Ze 69 % tomu tak bylo v nemocnici nebo v léčebném ústavu, v 16 % případů doma. Kojenecká úmrtnost zůstává na velmi nízké úrovni, předběžně zemřelo 3,1 kojenců na 1000 živě narozených dětí. Do 28 dnů po narození bylo evidováno 117 úmrtí a novorozenecká úmrtnost tak klesla na 2,1 zemřelých na 1000 živě narozených.

Počet sňatků uzavřených během prvních šesti měsíců roku 2007 byl téměř stejný jako v témže období roku 2006, úroveň sňatečnosti nadále zůstává na nízké úrovni. Bylo oddáno 21,4 tisíce párů snoubenců, z toho 9,1 tisíce v měsíci červnu. Měsíce leden až květen patří v České republice mezi nejméně oblíbené období pro sňatky. Naopak v červnu počet sňatků tradičně roste.

Počet rozvodů za první pololetí klesl pod hranici 16 tisíc. Tento počet však nelze plně srovnávat s předchozími lety, neboť od letošního roku došlo ke změně způsobu zpracování hlášení o rozvodech. Nejsou již tříděny podle datumu zaslání hlášení soudem, ale podle datumu nabytí právní moci.

Počet potratů provedených v prvním pololetí roku 2007 byl o necelé tři sta vyšší než v roce minulém. Z celkového počtu 20 570 potratů připadlo 63 % na umělá přerušení těhotenství, jejichž absolutní počet nadále klesá, naopak počet samovolných potratů i počet ukončení mimoděložních těhotenství v posledních dvou letech zvolna roste.

Evidence zahraniční migrace zaznamenala za uplynulé období 43,5 tisíce přistěhovalých a 9,2 tisíce vystěhovalých osob. Ve srovnání s předchozími lety se zvýšil počet přistěhovalých a zároveň snížil počet vystěhovalých. V důsledku toho registrovanou zahraniční migrací v České republice přibylo jen za první pololetí roku 34,3 tisíce obyvatel. To je téměř stejná hodnota jako za celý rok 2006 (34,7 tis. osob).

Počty cizinců v České republice se od roku 2004 zvyšují stále rychlejším tempem. Týká se to zejména osob s ukrajinským státním občanství (saldo 13 tisíc osob během 1. pololetí 2007), které tvořily 40 % imigrantů. Vysoké pozitivní saldo migrace dále již tradičně zaznamenalo zahraniční stěhování se Slovenskou republikou a s Vietnamem. Podle údajů Ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie Ministerstva vnitra ČR žilo legálně v České republice k 30. 6. 2007 celkem 356 014 cizinců, neboli 3,5 % populace. Bezmála třetinu cizinců přitom tvoří občané Ukrajiny.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).