Hlavní navigace

RSJ Invest se stala členem londýnské derivátové burzy Euronext.liffe

Dne 14. září 2005 se RSJ Invest, a.s. stala jako první společnost ze zemí bývalého východního bloku členem londýnské derivátové burzy Euronext.liffe.

Sdílet

RSJ Invest vstoupila na český kapitálový trh v roce 1995. V roce 2002 získala RSJ Invest derivátovou licenci a začala se orientovat na zahraniční derivátové burzy. Již v následujícím roce byla RSJ Invest registrována u Euronext.liffe jako oficiální poskytovatel likvidity (STIR Liquidity Provider). V prosinci 2004 byla RSJ Invest jmenována oficiálním tvůrcem trhu Euronext.liffe (Designated Market Maker).

V současné době průměrný obrat RSJ Invest převyšuje 660 000 kusů STIR kontraktů měsíčně. Tento objem představuje na roční bázi 2,4% všech obchodů Euronext.liffe v celkové nominální hodnotě 211 bilionů Kč, v přepočtu přibližně 233 násobek rozpočtu ČR.

Rozhovor se zástupcem RSJ Invest

Jaký je důvod, aby relativně malá firma, vlastněná několika fyzickými osobami, dosáhla zmíněných překvapivých úspěchů? Vzhledem k existenci velkých bank a jiných finančních institucí se zdá těžko pochopitelné, že RSJ Invest tvoří 2.5% objemu evropských derivátových burz Euronext.

Hlavní aktivum a konkurenční výhoda týmu RSJ Invest spočívá v hlubokých teoretických znalostech matematiky, konkrétně stochastické analýzy a matematického modelování. Vědecké teoretické znalosti jsou sice vzácné, ale pochopitelně nejsou naprosto ojedinělé. Co lze ovšem považovat za unikátní pro RSJ Invest je to, že tým společnosti je schopen aplikovat teorii a vědu do praktického businessu. Tato schopnost je nutně výjimečná, protože odborníci, kteří zmíněné znalosti mají a jsou tedy potenciálně schopni dosáhnout příslušných výsledků, se až na výjimky nezabývají businessem na finančních trzích, nýbrž většinou vědeckým výzkumem a přednáší na světových univerzitách.

Má existence spekulantů obecně na kapitálových trzích, specificky na derivátových trzích, nějaký společenský přínos? Princip, na jakém fungují derivátové trhy je takový, že je to vlastně hra s nulovým součtem, kdy jedna strana vydělá a druhá prodělá, bez nějakého dalšího užitku.

Vzhledem k tomu, že tato otázka je položena v souvislosti s činností RSJ Invest, nejprve bych rádi upřesnil, že RSJ Invest nefunguje jako spekulant na derivátovém trhu, nýbrž jako oficiální tvůrce trhu Euronext.liffe. Přímý význam této činnosti je patrný i z toho, že RSJ Invest je za svou činnost přímo burzou placena. Díky svým kvalitním obchodovacím algoritmům mohla RSJ Invest výrazně pomoci burze vytvořit likvidní trh u futures kontraktů s delší dobou do splatnosti, kde ještě před rokem trh téměř neexistoval.Dne 14. září 2005 se RSJ Invest, a.s. stala jako první společnost ze zemí bývalého východního bloku členem londýnské derivátové burzy Euronext.liffe.

Co se týče smysluplnosti existence spekulantů na finančních trzích, vysvětlení bych pojal trochu filozoficky. Existují významné milníky v historii lidstva, mezi něž patří například vynález kola, elektřiny, nebo vznik Internetu a informační revoluce. Troufám si s plným vědomím do podobné významné množiny zařadit i vznik kapitálového trhu. Kapitálový trh umožnil koncentraci prostředků (emise akcií, obligací) a potažmo extrémní růst ekonomiky. Stačí porovnat, jaké prosperity a např. i vědeckého vývoje se podařilo dosáhnout za posledních 150 let oproti předchozím tisíciletí. Tvrdím, že bez kapitálového trhu by podobná prosperita byla nedosažitelná.

Jak je to s derivátovými trhy?

Co se týká derivátových trhů, jejich význam narůstá s globalizací a existencí světového obchodu. Zásadní funkce derivátových trhů spočívá v možnosti zajišťování rizik, případně rozložení velkých rizik mezi mnoho subjektů. Tato schopnost umožňuje realizaci dalších kvalitních a přínosných projektů, které by bez existence derivátových trhů nebyly možné, protože žádný subjekt by nebyl schopen nebo ochoten nést případná vysoká rizika. Díky zajištění ať již směnného kurzu pro exportéry a importéry, nebo rizika změn úrokových sazeb pro výrobní podniky, nebo např. zajištění proti nepřízni počasí pro farmáře, je možné se velké části podnikatelských rizik vyhnout s soustředit se pouze na konkrétní odborný problém.

Jaká je ovšem funkce spekulanta?

Existence spekulata je podstatná z toho důvodu, aby finanční trhy, ať už kapitálové nebo derivátové, mohly dobře fungovat. Důležité je nacházet správnou tržní cenu dané akcie nebo derivátového kontraktu. Spekulant je samozřejmě motivován svým vlastním ziskem, nicméně pokud svou činnost provádí správně, pomáhá poptávkou a nabídkou nacházet tu správnou rovnovážnou a tedy ekonomicky nejefektivnější cenu. Spekulant dále poskytuje trhu likviditu a často je ochoten za úplatu přebírat část rizik. V tomto kontextu bych chtěl zdůraznit, že je naprosto falešná myšlenka, že např. derivátový trh je vlastně hra s nulovým součtem, kdy jedna strana vydělá a druhá prodělá bez dalších přínosných efektů. Ve skutečnosti je tomu tak, že obě strany mohou dlouhodobě vydělávat! Spekulant na jedné straně vydělá racionálním obchodováním, ovšem na druhé straně vydělává i podnikatelský subjekt, který si zajistí svá finanční rizika a za to je ochoten platit. Čím více je na trhu spekulantů, tím větší je konkurence, efektivnější a likvidnější finanční trh, a tím levnější je zajištění. Je pravda, že některé druhy zajištění mohou pro (pouze) velké klienty přímo poskytovat i banky, nicméně například zajištění směnného kurzu pomocí futures kontraktů obchodovaných na derivátové burze je řádově levnější než zajištění s pomocí bank použitím tzv. forwardových kontraktů. Pokud tedy existuje pro danou oblast efektivní a likvidní derivátový trh, je jeho použití pro zajišťování lepší, než jakékoliv alternativní přístupy.

Můžete shrnout plány RSJ Invest v nejbližší budoucnosti?

RSJ Invest plánuje rozšiřovaní a použití svých obchodních modelů pro obchodování i dalších komodit. V současné době rozjíždíme obchodování úrokových futures na americký dolar (tzv. Eurodollar futures), které se obchodují na chicagské derivátové burze Chicago Mercantile Exchange (CME). RSJ Invest také výhledově zvažuje vstup na Burzu CP Praha, čímž by se společnost zařadila mezi největší obchodníky na SPADu. Jednou z hlavních motivací případného vstupu na BCPP je fakt, že RSJ Invest je česká firma se sídlem v Praze. Pokud naše analýzy ukážou, že vstup na BCPP je atraktivní, můžeme tak učinit jakmile se uvolní část analytických kapacit. To bohužel s největší pravděpodobností nelze očekávat dříve než v roce 2007.

RSJ Invest byla v tomto roce sponzorem Evropského go kongresu. Jaká je vaše motivace sponzorovat go?

Go je výjimečná hra, která vznikla v Číně před více než 4000 lety. Součástí filozofie RSJ Invest je podporovat vědu a jiné intelektuální aktivity lidstva. RSJ například také sponzoruje některé vědecké konference na Matematicko-fyzikální fakultě UK. Špičkoví vědci a výzkumníci jsou hlavním aktivem naší společnosti, přičemž několik z nich jsou i aktivní hráči go.

Martina Reková
Czech production s.r.o.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).