Hlavní navigace

Rozumíme penězům: nová učebnice finančního vzdělávání je na světě

Kniha Rozumíme penězům je nová učebnice finančního vzdělávání, kterou představilo občanské sdružení AISIS a GE Money Bank jako metodický materiál stejnojmenného projektu. Unikátní učebnice slouží jako pomůcka při výuce finanční gramotnosti na základních školách.

Sdílet

V letošním školním roce bude projekt finančního vzdělávání Rozumíme penězům pokračovat na 23 zapojených školách ve Středočeském a Plzeňském kraji. Ke konci kalendářního roku 2009 jím projde dva tisíce dětí a 500 učitelů. Cílem projektu je zvýšit úroveň finančního vzdělání školáků. Jeho realizátorem je občanské sdružení AISIS, odborným garantem a jedním z myšlenkových autorů je GE Money Bank.

Projekt Rozumíme penězům si klade za cíl přispět ke zvýšení finanční gramotnosti obyvatel České republiky. Primárně je zaměřen na učitele a žáky základních škol. Nová učebnice je velkým krokem kupředu a zajisté pomůže rozšířit základy finanční gramotnosti nejen mezi školáky ale i do jejich domácností, říká Roman Frkous, ředitel Komunikace GE Money v ČR. Kniha Rozumíme penězům je unikátní tím, že nabízí kompletně zpracované lekce finančního vzdělávání, které podporují metodiku vyučování celého projektu. Mysleli jsme také na názorné příklady z domácností, které jsou zpracované do podoby komiksu. Učebnice tak zábavnou formou řeší mnohdy složité finanční operace, se kterými se školáci budou v dospělosti potýkat, dodal Roman Frkous.

Učebnice Rozumíme penězům je navržena tak, aby její používání ve výuce bylo co nejjednodušší, a proto finanční vzdělávání učí prostřednictvím běžných životních situací. Kniha je rozdělena do deseti samostatných metodických lekcí, přičemž pořadí lekcí není závazně dané, ale pouze doporučené a tvoří tedy samostatné celky.

Základní témata výukových lekcí byla navržena již v pilotní fázi projektu. Patří mezi ně Hospodaření domácnosti, Dovolená, Auto, Peníze, Náklady na bydlení, Nové bydlení, Zodpovědné zadlužování, Spoření a investice, Výhodné nakupování a Smlouvy. Tyto situace pak školáci aplikují na vytvořenou modelovou domácnost a řeší konkrétní situace spojené s finančním rozhodováním. Projekt je vystavěn jako dlouhodobé a systematické směřování k vytvoření Domácího finančního rádce – užitečného produktu určeného ke každodennímu užití. Jeho základ si žáci vytvářejí v průběhu jednotlivých lekcí jako tematické portfolio. Naučí se s ním pracovat, používat ho k řešení konkrétních finančních situací a odnáší si ho z projektu jako trvalý produkt, který mohou dále rozšiřovat, říká Jitka Kašová, autorka učebnice a odborná garantka občanského sdružení AISIS.

Kniha vychází v nákladu 400 ks určených především pro školy zapojené do projektu Rozumíme penězům. Ukázkové sešity budou od října 2010 rovněž volně ke stažení z webových stránek projektu. Konečná podoba učebnice, jejíž rozsah převyšuje 300 stran, vznikala ve spolupráci se šesti základními školami, které se zapojily do pilotní fáze projektu. Kniha vznikla díky finanční a odborné podpoře GE Money Bank, a. s., která projekt Rozumíme penězům v roce 2006 iniciovala a od té doby jej i financuje. Od roku 2008 projekt Rozumíme penězům spolufinancuje Evropský sociální fond a státní rozpočet ČR.

Pokračování projektu Rozumíme penězům

Ve školním roce 2009/2010 budou lekce finanční gramotnosti již s využitím nové učebnice pokračovat na 23 zapojených základních školách ve Středočeském a Plzeňském kraji. Učitelé ve spolupráci s odborníky z projektu Rozumíme penězům zde v průběhu září zahájí systémový rozjezd výuky finanční gramotnosti a povedou semináře pro celé pedagogické sbory a koordinátory finančního vzdělávání. Letos také budou spuštěny webové stránky projektu Rozumíme penězům s praktickými informacemi jak pro učitele, tak pro jejich žáky, ale i širokou veřejnost.

Projekt Rozumíme penězům od svých počátků kontinuálně rozšiřuje základnu proškolených učitelů ale i žáků. Ve školním roce 2006 – 2007 bylo v pilotní fázi projektu proškoleno 20 učitelů na šesti zapojených školách a výuky finančního vzdělávání se účastnilo 350 dětí. Ke konci roku 2009 školením projde již 500 učitelů a 2000 dětí na 23 základních školách. Především nárůst v počtu proškolených učitelů je markantní a představuje dobrou základnu pro výuku finanční gramotnosti i v budoucnu. Odhad množství žáků, kteří projdou finančním vzděláváním v roce 2010 – 2012 je více než 4000, počet škol, které se do projektu Rozumíme penězům zapojí je 36 a proškolených pedagogů bude ke konci roku 2012 více než 800.

Projekt Rozumíme penězům se z Plzeňského a Středočeského kraje dle očekávání rozšíří také do dalších krajů České republiky. Občanské sdružení AISIS předpokládá, že v listopadu roku 2009 se projekt rozeběhne též v Libereckém kraji. Logickým vyústěním našich snah a aktivit v rámci projektu Rozumíme penězům, je získat další kraj a školy, které se do finančního vzdělávání zapojí. Naším cílem je každý školní rok získat do našeho projektu jeden kraj v České republice, říká Martin Ježek, finanční ředitel občanského sdružení AISIS a manažer projektu Rozumíme penězům.

O projektu

Záměrem projektu Rozumíme penězům je seznámit děti ve školním věku s principy hospodaření s penězi a základní nabídkou finančních produktů a služeb. Důležitým bodem finančního vzdělávání je také zprostředkování základů zodpovědného rozhodování. Cílovými skupinami projektu jsou především žáci základních škol (11 – 15 let) a mladé rodiny.

O smysluplnosti projektu Rozumíme penězům svědčí také podpora Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, které mu udělilo svou akreditaci. Doporučující posudek k používání materiálů ve výuce získal také od pracovníků Výzkumného ústavu pedagogického a Národního ústavu odborného vzdělávání. Do projektu se v posledních dvou letech mělo zájem zapojit více než 80 základních škol, což je též důkazem kvality výuky finančního vzdělávání.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).