Hlavní navigace

Rovný přístup k pohlavím může mít vážné důsledky pro celý pojistný trh

[Tisková zpráva] Evropský soudní dvůr vydal 1. března 2011 rozhodnutí, že článek 5 (2) směrnice Rady 2004/113/ES z 13. prosince 2004, který zavedl princip rovného přístupu k mužům a ženám v rámci jejich možností přístupu k nákupu zboží a služeb, se stane s účinností od 21. prosince 2012 neplatným.

Sdílet

Tento paragraf doposud umožňoval zákonodárcům členských zemí EU povolit výjimku z uplatnění takzvané Gender direktivy. Této výjimky využívaly zejména pojišťovny při výpočtu pojistného.

Životní pojistitele čekají velké změny. Evropský soudní dvůr totiž 2. března 2011 rozhodl, že pojišťovny nebudou moci účtovat jiné pojistné ženám a jiné mužům. To, co většina pojišťoven doposud brala jako samozřejmost – tedy stanovovat pojistné na základě individuální míry rizika toho kterého pojištěnce – se má od prosince 2012 zásadně změnit.

„Jste-li žena žijící na území Evropské unie a plánujete si zřídit životní pojistku, raději si pospěšte, pojistné pravděpodobně poroste,“ doporučuje Roger Gascoigne, Partner společnosti KPMG Česká republika.

Historie pojišťovnictví ukazuje, že vedle věku je pohlaví tím nejdůležitějším rizikovým faktorem, který je potřeba vzít v úvahu při určování průměrné délky dalšího života. „Pokud ovšem nemůže být pohlaví bráno při kalkulaci pojistného v potaz, znamená to, že pojistitelé budou nuceni přistoupit k vyšší ‚úrovni nejistoty‘, což nevyhnutelně povede k růstu ceny pojistného úplně pro všechny – pro muže i pro ženy – v závislosti na produktu,“ domnívá se Roger Gascoigne. „Celkový nárůst pojistného se tak stane cenou za rovný přístup k pohlavím, kterou budou v konečném důsledku muset zaplatit koncoví pojištěnci.“

Dalším z důsledků tzv. rovného přístupu pak podle Gascoigne bude, že v závislosti na cenové politice pojistitelů si lidé ve vyšších rizikových kategoriích budou sjednávat pojištění častěji než lidé z nižších rizikových kategorií. „Fenomén této ‚antiselekce‘ je určitým morálním hazardem pojistitelů, navíc kvůli němu pojišťovny budou muset vyvinout mnohem sofistikovanější a dražší nástroje risk managementu,“ tvrdí Gascoigne.

Rozhodnutí Evropského soudního dvora se odvolává na názor generální advokátky Julianne Kokott, která 30. září 2010 navrhla zneplatnění derogační pasáže výše zmiňované Gender direktivy a také to, aby se „rovný přístup k pohlavím“ promítl také do již existujících pojistných smluv. „Pokud by se tyto principy měly týkat stávajících smluv, dovoluji si případné dopady označit za skutečně zdrcující, a to zejména pro trh s životními pojistkami. Pojišťovny by se tak rázem ocitly v naprostém zmatku – nikdo by totiž nevěděl, jakým způsobem tato pravidla do svého obchodního vztahu s klientem implementovat,“ uzavírá Roger Gascoigne.Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).