Hlavní navigace

Rok víkendových kalamit

[Tisková zpráva] Rok 2010 lze bez pochyby označit jako rok kalamit, které navíc přicházely s železnou pravidelností vždy ve dnech volna. Jako první Daisy, která zasypala republiku sněhem, květnová velká voda, srpnová blesková povodeň, kterou o týden později vystřídalo krupobití a nakonec Svatováclavské povodně. Škody, které klientům Generali v letošním roce způsobily rozmary počasí v průběhu pouhých 4 víkendů a jednoho státního svátku, překračují částku 400 milionů korun.

Celkový účet kalamitního roku ještě není zdaleka uzavřen, přesto jsou letošní živelní škody již 5× vyšší než za celý rok 2009. Likvidátoři pojišťovny Generali pracují de facto od začátku roku v kalamitním režimu, během kterého vždy pojišťovna přijímá celou řadu opatření k co nejrychlejší pomoci klientům v tíživé situaci a vyřízení jejich škod. Například měsíc po květnových povodních bylo zlikvidováno přes 70 % nahlášených škod.

Ze Svatováclavských povodní zaevidovala Generali k dnešnímu dni necelou stovku škod za 2,5 milionu korun. Přijatá opatření a bohaté zkušenosti našich likvidátorů při podobných situacích pomáhají rychlé likvidaci škod. Převedeno do řeči čísel, třetina všech nahlášených škod byla vypořádána a peníze byly poukázány na účty klientům. Mobilní technici společně s likvidátory zůstávají v terénu, kde kromě prohlídek poškozeného majetku sami aktivně nabízejí výplatu záloh na pojistná plnění.

V dosud zaznamenaných škodách dominují rodinné domy, jejichž majitelé nahlásili přibližně polovinu pojistných událostí za více než jeden milion korun. I přesto, že Svatováclavské povodně měly převážně lokální charakter, začínají přibývat zemědělské škody. I přes jejich nízký počet se zatím vyčíslená újma blíží jednomu milionu korun. Odhad celkového účtu poslední velké vody zůstává neměnný, Generali očekává přibližně 200 škod za 10 milionů korun.