Hlavní navigace

Rok 2004 byl pro Hypoteční banku historicky nejúspěšnější

Praha, 23. března 2005 – Hospodářský výsledek Hypoteční banky za loňský rok je od roku 1995, kdy začala banka jako první u nás poskytovat hypoteční úvěry, historicky nejúspěšnější. Auditovaný čistý zisk Hypoteční banky činil za rok 2004 podle českých účetních standardů 487 mil. Kč, což představuje meziroční nárůst o 167 %. Podle mezinárodních standardů finančního výkaznictví banka vykázala neauditovaný hospodářský výsledek po zdanění ve výši 401 mil. Kč.

O zdravém rozvoji banky svědčí objem poskytnutých úvěrů klientům v bilanci, který se zvýšil o 38 %, a objem vydaných a dosud nesplacených HZL, který zaznamenal 20% nárůst. Za dobrými finančními výsledky stojí vedle nárůstu objemu obchodu celková finanční stabilita banky, která byla významně posílena navýšením základního kapitálu, říká Jan Sadil, předseda představenstva a generální ředitel Hypoteční banky.

Bilanční suma Hypoteční banky vloni vzrostla o 33 %. Kapitálová přiměřenost dosáhla 20,83 %, její meziroční nárůst (z 12,88 %) byl zejména dán navýšením kapitálu. Výsledek Hypoteční banky byl také pozitivně ovlivněn dosaženou úrokovou marží, danou mj. refinancováním dvou emisí HZL, dále úrovní provozních nákladů a dopadem tvorby, použití a rozpouštění opravných položek a rezerv k pohledávkám.

V roce 2004 schválila Hypoteční banka celkem 11 164 nových hypotečních úvěrů v objemu 12,35 mld. Kč. Z toho více než 99 % v počtu (11 080 ks) a 94 % v objemu (11,65 mld. Kč) bylo určeno občanům. Tyto výsledky představují meziroční nárůst 34 % v objemu a 29 % v počtu. U hypotečních úvěrů poskytnutých fyzickým osobám vzrostl objem o 39 % a počet o 29 %. Průměrná výše hypotečního úvěru pro občany se zvýšila o 8 %, a to na 1,052 mil. Kč.

Na trhu HZL zaujímá Hypoteční banka první místo. Její emise k 31. 12. 2004 činí 45 % všech HZL, jež jsou v ČR v oběhu. Vloni vydala banka pět nových emisí HZL v celkovém objemu 10 mld. Kč, čímž ve své bilanci zvýšila celkový objem těchto dluhopisů na nominální hodnotu 26 500 mil. Kč.