Hlavní navigace

Rizikové životní investiční pojištění s dividendou UNIQA od září s převratnými novinkami

[Tisková zpráva] UNIQA vyvodila závěry z analýzy trendů na trhu životních produktů a přichází se zásadními inovacemi svého dosavadního rizikového životního investičního pojištění s dividendou, které bylo v minulém období nejúspěšnějším v rámci její životní nabídky.

Sdílet

Celkem bylo provedeno 55 změn, z nichž některé vnáší zbrusu nový přístup. Rozšiřuje se počet pojištění závažných chorob na rekordních 34 onemocnění, zavádí se i pro děti, poprvé se ocitne v nabídce i pojištění právní ochrany rodiny. Unikátní je i úrazové pojištění s vícenásobnou progresí, které jako první na trhu spravedlivě rozlišuje sazby pro muže a ženy. V nabídce bude inovovaný produkt od září.

Univerzální pro jednotlivce i rodiny, pro každou životní situaci

Rizikové životní pojištění s dividendou bylo zavedeno do nabídky UNIQA v roce 2008. Vzhledem k optimální kombinaci širokého spektra rizikových složek a spořící části bylo veřejností velmi pozitivně přijato. Produkt je daňově zvýhodněný. V posledních měsících UNIQA zaznamenala měsíčně okolo 2 tisíc nových klientů, kteří zvolili tento produkt.

Tato skutečnost, stejně jako proměny na trhu životního pojištění v souvislosti s nedávným výrazným propadem ekonomického růstu a důsledky, jaké to mělo na životní úroveň a postoje české veřejnosti, vedly UNIQA k rozsáhlé analýze čerstvých trendů a preferencí klientů. Závěry vyvodila rozsáhlým upgradem dosavadního pojištění, který finálně přinesl celkem 55 produktových změn, z toho několik skutečně převratných.

Produkt je flexibilní a hodí se pro jednotlivce i rodiny. Jeho stavebnicová konstrukce umožňuje chránit pojištěné pro případ většiny nenadálých událostí, zejména čerpá-li úvěr, má-li jiné finanční závazky nebo jsou-li na něm závislé další osoby v rodině. Současně umožňuje přiměřeně spořit – klient si volí rozsah prostředků zcela individuálně a transparentně, odděleně od ostatních složek smlouvy.

Prioritní je pokrytí rizik s řadou novinek pro dospělé i děti

Zásadní inovací prošla riziková připojištění. Ochrana proti závažným onemocněním nyní počítá s diagnózami 34 chorob na něž se krytí vztahuje. Nově byly zařazeny například transplantace kostní dřeně, bakteriální meningitida, kóma nebo jaterní cirhóza. Ze statistik vyplývá, že tato onemocnění jsou v české populaci frekventovaná, a proto UNIQA rozšířila spektrum diagnóz na dvojnásobek (doposud 17), což je rekordní počet na českém pojistném trhu. Připojištění závažných nemocí se u vyjmenovaných diagnóz týká i dětských klientů (10 chorob).

Součástí produktu může být i pojištění denních dávek při pracovní neschopnosti a/nebo při pobytu v nemocnici a pojištění proti nedobrovolné ztrátě zaměstnání (vyplácí se stejná dávka jako při pracovní neschopnosti po dobu až 12 měsíců).

Do rizikového životního pojištění s dividendou 2010 se zavádí rovněž široký zdravotnický servis MedUNIQA – možnost konzultovat 24 hodin denně jakoukoli zdravotnickou problematiku po telefonu a objednat si tzv. „druhý odborný názor“ od špičkových specialistů ke stávající diagnóze klienta v písemné formě. Pro děti je k dispozici exkluzivní TOP Asistence – možnost zprostředkování individuálního termínu u špičkového lékaře-specialisty na odborných pracovištích v Praze a v Brně, například v oborech kardiologie, neurologie, metaboliky nebo chirurgie a dalších.

Ženy zaplatí za úrazové pojištění méně, jsou opatrnější

Změny provázejí v inovovaném produktu i úrazové pojištění. Pojistné plnění pro případ trvalých následků se vyplácí až ve výši šestinásobku sjednané pojistné částky. V případě smrti úrazem při dopravní nehodě se pojistné plnění zdvojnásobuje. Připojistit se lze na invaliditu třetího stupně. Samozřejmostí jsou i denní dávky za dobu léčení úrazu. Vše je nastaveno tak, aby takto postižený klient mohl z pojistného plnění nebo renty kompenzovat svůj dosavadní příjem v přiměřené výši.

Největší novinkou, s níž přichází UNIQA jako první na trhu, je rozdíl mezi úrazovými sazbami podle pohlaví. Ze zdravotních statistik jasně vyplývá výrazný rozdíl v pravděpodobnosti pojistného plnění pro muže a ženy. Z údajů Ústavu zdravotních informací a statistiky ČR vyplývá, že:

-    muž má více než 3× vyšší pravděpodobnost než žena, že zemře po úrazu

-    muž má více než 2,1× vyšší pravděpodobnost než žena, že se z úrazu bude léčit v nemocnici

-    muž má asi 2,3× vyšší pravděpodobnost, že bude z důvodu úrazu v pracovní neschopnosti

UNIQA se rozhodla tuto rozdílnou míru rizika zohledňovat, což přinese ženám dvacetiprocentní úsporu na pojistném oproti mužům.

Zcela nová součást – pojištění právní ochrany

Zbrusu novým prvkem je pojištění právní ochrany, které doposud žádný pojistitel do životního pojištění v takové podobě nezařadil. Poskytuje právní ochranu fyzickým osobám a rodinám (včetně jejich movitého majetku) v běžném soukromém životě. Právní ochrana má za úkol podporovat pojištěného při prosazování jeho právních zájmů a nést riziko vzniklých nákladů, popřípadě je zmírnit. Tento produkt  poskytuje právní ochranu při občanskoprávních nárocích na náhradu škody, obhajobě pojištěného v trestním nebo přestupkovém řízení, hájí zájmy pojištěného ve sporech s jinými pojistiteli, sporech o vlastnictví nebo sporech vzniklých v důsledku porušení závazkověprávních vztahů. Tuto součást poskytuje UNIQA ve spolupráci se specializovaným partnerem  D.A.S. pojišťovnou právní ochrany, a.s.

Spoření podle preferencí a vždy transparentní

Spořící složka pojištění je investována v souladu s klientem zvolenou investiční strategií do spektra fondů v některém ze čtyř programů lišících se podle své volatility, a tedy různou výkonností a mírou rizika. Informace o aktuální hodnotě svých podílových jednotek má klient nepřetržitě k dispozici on-line na webu UNIQA; aktualizace probíhá jedenkrát měsíčně.

Pro větší transparentnost nákladů a odměny za správu investic klienta zveřejňuje UNIQA management fee a ukazatel TER. V zájmu informovanosti klienta, pro něhož jsou tyto údaje podobné ukazateli RPSN, jak ho zná z úvěrů, se rozhodla UNIQA jako jedna z prvních na trhu publikovat tyto hodnoty, aby zákazník věděl, jaké další náklady svými platbami hradí.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).