Hlavní navigace

RIZIKA ZEMÍ PODLE SPOLEČNOSTI COFACE PLATEBNÍ RIZIKA V POLSKU KLESAJÍ, ZATÍCO V BRITÁNII STOUPAJÍ

Očekávané zpomalení výdajů domácností, které by mohlo mít nepříznivý vliv na finanční situaci v maloobchodním sektoru, vedlo společnost Coface k tomu, aby zařadila rating Spojeného království A1 na seznam zemí s negativním výhledem.

Sdílet

Ve skutečnosti se očekává, že výdaje spotřebitelů poněkud ztratí na své intenzitě, a to důsledkem dopadu zvyšujících se úrokových sazeb na domácnosti, jejichž zadlužení, které je ve vysoké míře smluvně uzavřené při různých sazbách (85 % pro hypotéky), činí 163 % disponibilního příjmu. Počet osobních bankrotů je již na vzestupu (zvýšení 24 % v prvním čtvrtletí roku 2007, po zvýšení o 60 % v roce 2006). Počet poskytnutých hypoték se na trhu s nemovitostmi, který za 10 let zaznamenal ztrojnásobení průměrných cen domů na více než šestiletý průměrný příjem, ustaluje a nelze vyloučit zpomalování růstu cen. Zmrazení zaměstnanosti ve veřejném sektoru, klesající imigrace a vyšší daně způsobí růstu další překážky. Ekonomická aktivita by se měla v takovém kontextu v příštím roce celkově zpomalit a růst by neměl přesáhnout 2,3 %.

“Právě maloobchod – a zejména pak prodej potřeb pro modernizaci bydlení – je v tomto chladnějším ekonomickém klimatu nejvíce zranitelný. Firmy v tomto sektoru by mohly vyvolat zvýšení počtu platebních potíží, pravděpodobně proto, aby oslabily bonitu dodavatelů ”, dodává Sylvia Greisman, hlavní ekonomka společnosti Coface.

Celkové zlepšení nových rozvíjejících se ekonomik.

Zásadní celkové zlepšení úrovní obchodních rizik v rozvíjejících se zemích vedlo společnost Coface k tomu, aby zařadila Argentinu a Polsko na seznam zemí s pozitivním výhledem.

Polsko (A3) díky zdravé domácí poptávce a exportu již překonalo očekávání. Jedná se o trend, který by měl v tomto roce v nezmenšené míře pokračovat (+6,5 % v roce 2007 oproti +6,1 % v roce 2006), a inflace by měla být pouze mírná. Očekává se, že platební schopnost podniků bude uspokojivá, a to zejména v sektorech s rychlým růstem (v současné době se jedná o automobilový průmysl, stavebnictví a příbuzné sektory: nekovové nerosty a pryže). Polské podniky si v tomto optimistickém kontextu vytvořily u společnosti Coface důvěru a dobrou platební historii.

Očekává se, že růst v Argentině © zůstane v roce 2007 vysoký a že v roce 2008 dokonce ještě nabere na síle. Stoupající platy a zaměstnanost, vývoj důvěry spotřebitelů a expanzivní ekonomická politika budou i nadále představovat hnací sílu domácí poptávky. Jelikož se všeobecné ekonomické klima zlepšuje, očekává se, že platební schopnost podniků dosáhne vyšších úrovní a že si podniky vytvoří uspokojivou důvěru a platební historii, a to zejména v sektorech automobilového průmyslu, stavebnictví, dopravy, komunikací, cestovního ruchu a finančních služeb. Problém nerestruktura­lizovaných pohledávek a neplacení plateb dlužných Pařížskému klubu však i nadále brání vstupu země na mezinárodní peněžní trhy.

Metodika hodnocení zemí

Hodnocení zemí Country @rating, které společnost Coface uděluje, odráží průměrnou úroveň rizika toho, že podniky v dané zemi nebudou schopné plnit své krátkodobé platební závazky. Rating odráží míru vlivu ekonomického, finančního a politického výhledu země na finanční závazky místních společností.

Hodnocení je založené na dvou způsobech odborného posouzení, vyvinutých společností Coface :

  • makroekonomická expertiza při hodnocení rizika země, založená na úhrnu makroekonomických finančních a politických ukazatelů
  • mikroekonomická expertiza, která čerpá z databáze společnosti Coface pokrývající 44 miliony firem celého světa a z padesátiletých zkušeností s platebními procesy v obchodních tocích, které garantuje.

Pro účely určení celkového hodnocení každé ze 154 monitorovaných zemí se kombinuje 7 skupin rizik. Coface řadí hodnocení zemí do sedmi stupňů rizik, A1, A2, A3, A4, B, C a D, v pořadí zvyšujícího se rizika. Sedm skupin rizik:

  • ohroženost růstu
  • krize likvidity cizí měny
  • externí zadluženost
  • největší finanční zranitelnost
  • slabá místa bankovního sektoru
  • geopolitická a vládní slabá místa
  • platební chování firem a podniků.

Specifické informace o každé zemi jsou dostupné na internetových stránkách www.cofacerating .com

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).