Hlavní navigace

Restrukturalizací dodala ČSOB kredibilitu skupině "České sklo a porcelán" a přivedla k financování významné zahraniční banky

Sdílet

ČSOB zdědila akvizicí bývalé IPB vysokou provázanost úvěrové angažovanosti ex-IPB vůči skupině „České sklo a porcelán“ s vlastnickými podíly v ní, převzatými z ex-IPB. Tuto provázanost dále prohlubovala vlastní úvěrová angažovanost ex-ČSOB v syndikátním financování pro Sklárny Kavalier a.s., Sklo Bohemia a.s., a Bohemia Crystalex Trading a.s. Po pádu bývalé IPB převzala ČSOB dodatečné syndikované financování firem Skupiny, která – zejména díky praxi IPB – byla v té době navenek málo přehledná.

Vznik Skupiny

Skupina „České sklo a porcelán“, významně spoluvlastněná akcionáři kolem pánů Květa a Součka, původně soustřeďovala firmy z oboru výroby užitkového a dekorativního skla, českého porcelánu a obchodu s nimi kolem společností Bohemia Crystalex Trading (BCT), Porcelán Holding a České sklo. Firmy ze Skupiny patří k nejúspěšnějším českým exportérům v odvětví lehkého průmyslu.

Bývalá IPB, která byla hlavní financující bankou Skupiny, vlastnicky asistovala při jejím vytváření a přímo či nepřímo kontrolovala významné majetkové podíly ve firmách z výroby (Karlovarský porcelán, Sklo Bohemia, Crystalex) i obchodu (Porcela Plus, BCT). ČSOB však po převzetí bývalé IPB zjistila, že některé závazky z uzavřených smluv mezi ex-IPB a Skupinou (o spolupráci či o úvěrech) neodpovídaly standardům a bankovní kultuře ČSOB.

Vlastnická restrukturalizace

ČSOB velmi podrobně zkoumala celé majetkové uskupení s cílem uvolnit banku v dlouhodobém horizontu z málo přijatelných majetkově – úvěrových provazeb a vytvořit podmínky k přefinancování úvěrů Skupiny poskytnutých ex-IPB. Smyslem tedy bylo nastavit standardní vlastnické a úvěrové vztahy, aby byla nalezena ochota bank k novému financování a aby úvěry nemusely být postupovány z ex-IPB na Konsolidační banku. V tom případě by totiž hrozil event. i rozpad celého projektu s veškerými dopady včetně sociálních (zaměstnáno 11 200 lidí ve všech společnostech Skupiny).

S pomocí ČSOB byla Skupina restrukturalizována tak, aby se na vlastnictví společností v ní zahrnutých podíleli jak přímí aktivní vlastníci, jako je ČSOB (z majetkových práv bývalé IPB), tak pasivní finanční investoři, kteří u sebe koncentrovali dosavadní minoritní podíly různých zahraničních SPV. ČSOB se na valných hromadách všech společností Skupiny „České sklo a porcelán“ podařilo stabilizovat nově strukturované akciové vztahy, čímž dostala přednost perspektiva oboru skla a porcelánu před krátkodobým ziskem některých entit. ČSOB v rámci uskupení mimo jiné uspěla zvýšit své kontrolní možnosti.

Přefinancování skupiny

V závěru roku 2000 byly zahájeny práce na strukturování nového syndikátu bank financujících „České sklo a porcelán“. Nový bankovní obchod byl soustředěn kolem dvou skupin firem: BCT a Porcela Plus.

Dne 20.6.2001 došlo k přefinancování skupiny sklo, a to:

Dlužníci BOHEMIA CRYSTALEX TRADING a.s. (BCT), SKLÁRNY KAVALIER, a.s., CRYSTALEX a.s., Sklárny BOHEMIA a.s. a Sklo Bohemia, a.s. jakožto společnosti Skupiny BCT uzavřely dne 20.6.2001 smlouvy o syndikovaných úvěrech v celkové výši 5.250.000.000,– Kč s věřiteli Citibank, ČSOB, Komerční banka, Česká spořitelna, Raiffeisenbank. Jako aranžéři působili Citibank a ČSOB.

Dne 26.6.2001 došlo k přefinancování skupiny porcelán, a to:

Dlužníci Karlovarský porcelán a.s., Porcela Plus a.s. a Concordia a.s. jakožto společnosti skupiny Porcela Plus uzavřely smlouvy o syndikovaných úvěrech v celkové výši 1.410.000.000,– Kč s věřiteli ČSOB, HSBC Bank – pobočka Praha, a Komerční banka. Jako Aranžéři působili ČSOB a HSBC Bank – pobočka Praha.

Tímto krokem byla přefinancována podstatná část úvěrová angažovanost ex-IPB ve Skupině „České sklo a porcelán“.

Milan Tománek
výkonný ředitel
Řízení komunikace Skupiny ČSOB

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).