Hlavní navigace

Rekordní únor

Sezónně očištěné tržby v maloobchodě bez motoristického segmentu vzrostly v únoru meziměsíčně reálně o 1,5 %. Meziročně se zvýšily o 7,6 %, bez sezónního očištění o 9,5 %, což bylo historicky nejvíce. Téměř stejný růst (9,4 %) zaznamenaly neočištěné tržby v motoristickém segmentu. V listopadu započatý růst tržeb za ubytování a stravování pokračoval i v únoru (3,4 %).

Sdílet

Sezónně očištěné tržby v maloobchodě (OKEČ 52) se v únoru meziměsíčně reálně zvýšily o 1,5 %, v tom za potraviny o 2,2 %, za nepotravinářské zboží o 1,0 %. Trendová složka vzrostla stejně jako v předchozích čtyřech měsících o 0,6 % (tabulka č. 1).

Graf č. 1

Vývoj maloobchodních tržeb

Sezónně očištěné tržby se zvýšily meziročně reálně o 7,6 %. Sezónně neočištěné tržby vzrostly o 9,5 %, což bylo nejvíce od roku 1997, tj. od počátku zavedení výběrového statistického zjišťování v maloobchodě. Obdobně rekordní (nejvyšší nebo druhý nejvyšší v historii) růst zaznamenala řada sortimentů, např. nepotravinářské zboží celkem vzrostlo o 12,2 %, z toho prodej elektroniky, stavebnin, nábytku, zahrádkářských potřeb a dalšího zboží pro domácnost o 23,3 %. Tržby za potraviny se zvýšily o 5,8 %.

K celkovému růstu přispěly v únoru nejvíce specializované prodejny s nepotravinářským zbožím (70 %), přičemž největší podíl na přírůstku celkových tržeb měly již zmiňované prodejny elektroniky, stavebnin atd. (cca 29 %). Nárůst prodeje v tomto sortimentu byl podpořen mimo jiné i mimořádně příznivým počasím pro stavební práce. Pokračoval v lednu započatý vyšší zájem spotřebitelů o nákupy farmaceutického, drogistického a kosmetického zboží (růst tržeb o 10,4 %) viz tabulka č. 3.

V členění podle velikostních skupin se v maloobchodě zvýšily nejvíce tržby v podnicích s 50 až 99 zaměstnanci (o 17,3 %). Podniky se 100 a více zaměstnanci vykázaly růst o 11,4 %, s 20 až 49 zaměstnanci o 10,5 % a s 0 až 19 zaměstnanci o 6,6 %.

Úhrnný deflátor (ke stejnému období předcházejícího roku) byl 100,1 %. Ceny vzrostly v prodejnách potravin, a to ve specializovaných i nespecializo­vaných (o 3,1 %, resp. o 2,4 %), dále v prodejnách drogistického, farmaceutického a kosmetického zboží (o 1,7 %) a ve stánkovém a ostatním prodeji provozovaném mimo prodejny (o 0,8 %). Nejvíce se snížily v prodejnách textilu a obuvi (o 2,7 %) a v prodejnách ostatního nepotravinářského a také použitého zboží (shodně o 2,6 %).

Podle údajů zveřejněných Eurostatem vzrostly v únoru sezónně očištěné tržby v maloobchodě v EU 27 reálně meziměsíčně o 0,5 %, meziročně po očištění o pracovní dny o 2,8 %. Z členských států, za které byla data dostupná, rostly tržby v Lotyšsku o 28,8 %, v Estonsku o 17,8 %, v Polsku o 13,0 %, v Litvě o 10,4 %, v Bulharsku o 10,2 %, ve Švédsku o 6,9 %, ve Finsku o 6,6%, ve Spojeném království o 4,9 %, na Slovensku o 4,7 %, ve Španělsku o 3,9 %, v Lucembursku o 2,7 %, v Rakousku o 2,4 % a v Belgii o 1,1 %, zatímco nezměněny zůstaly v Dánsku. Snížily se v Portugalsku o 2,2 % a v Německu o 1,7 %.

motoristickém segmentu (OKEČ 50) se sezónně neočištěné tržby zvýšily meziročně reálně o 9,4 %, v tom za prodej a opravy motorových vozidel o 10,0 % a za prodej pohonných hmot o 8,2 %.

maloobchodě včetně motoristického segmentu (OKEČ 52 + 50) vzrostly sezónně očištěné tržby meziměsíčně reálně o 0,6 % a sezónně neočištěné tržby meziročně o 9,4 %.

V listopadu 2006 započal a i v únoru 2007 pokračoval v odvětví ubytování a stravování (OKEČ 55) růst tržeb. Sezónně neočištěné tržby se v únoru zvýšily meziročně reálně o 3,4 %, v tom v ubytovacích zařízeních o 3,7 % a ve stravovacích o 3,3 %. V ubytování ovlivnily tento vývoj zejména velké podniky provozující hotelová zařízení (růst o 5,3 %). Ze stravovacích zařízení se dařilo nejvíce restauracím (růst o 3,8 %).

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).