Hlavní navigace

Reaktivní komentář Fondu pojištění vkladů (FPV) k návrhům Evropské komise v oblasti pojištění vkladů (balíček opatření na posílení ochrany spotřebitele a důvěry ve finanční služby)

[Tisková zpráva] Ochranu úspor a investic klientů bank, stavebních spořitelen, družstevních záložen zabezpečuje v České republice Fond pojištění vkladů (FPV). Fond nejen že kroky EK monitoruje, ale jeho zástupci se jednání o připravovaných změnách přímo účastní.

Sdílet

Evropská komise (EK) navrhuje balíček opatření na posílení ochrany majitelů bankovních účtů, drobných investorů a klientů pojišťoven. Hlavním cílem je podle Evropské komise zabránit další krizi a obnovit důvěru ve finanční služby.  Aktuálně diskutované návrhy EK počítají například se zavedením průběžně financovaného systému pojištění vkladů napříč všemi zeměmi EU, sjednocení podmínek výplat náhrad bankovních vkladů a výše limitů na 100 000 eur. Dále se jedná například o zvýšení limitů výše odškodnění klientů investičních společností, kteří o své investice přišli vinou zanedbání povinnosti ve firmě spravující jejich investice či z důvodu zpronevěry. Tento limit by měl být zvýšen ze současných 20 000 eur na 50 000 eur a doba výplaty by měla být zkrácena na maximálně 9 měsíců. Ovšem nejdůležitější změnou, se kterou se v případě schválení budou muset jednotlivé národní systémy pojištění vkladů vypořádat, je zkrácení lhůty pro výplatu náhrad vkladů klientů zkrachovalých bank na 7 dní!

„O návrzích EK probíhá napříč Evropskou unií velice živá diskuze. V pátek jsem se zúčastnila jednání EFDI (Evropské fórum pojistitelů vkladů) v Lucemburku a v úterý, spolu se zástupcem České bankovní asociace, jednání Evropské bankovní federace v Bruselu, která má diskusi k návrhu direktivy EK také na programu. V Lucemburku jsme diskutovali jednotlivé problémové body s cílem najít platformu pro společné stanovisko členských zemí EU sdružených v rámci EFDI,“  komentuje aktuální dění Renáta Kadlecová, výkonná ředitelka Fondu pojištění vkladů.

Česká legislativa již přijala některé návrhy EK

Některé z EK navrhovaných opatření již byly schváleny novelou zákona o bankách, která vstoupila v platnost 5. června t. r., jako např. zvýšení pojištění na 100 000 eur, zkrácení termínu zahájení výplat pojištěných vkladů na 20 pracovních dní s účinností od 31.12.2010 a stanovení maximální úrovně rezervy fondů ve výši 1,5 % objemu pojištění vkladů. Dále pak možnost, aby Fond zprostředkoval výplatu náhrad pobočce zahraniční banky působící v ČR.

Tuzemský systém pojištění vkladů se přitom v současnosti intenzivně připravuje na zkrácení lhůty výplat vkladů na 20 dní. Toto nařízení bylo součástí prvního „pokrizovného balíčku opatření EK“ a nejen v ČR si vyžádalo kompletní obměnu informačního systému.

Sedmidenní lhůta pro zahájení výplat náhrad z pojištěných vkladů

„V současné době Fond připravuje nový software, který bude sloužit k přebírání dat od jednotlivých bank a jejich předávání vyplácející bance v případě krachu některé z pojištěných institucí. Na základě prvních testů budeme schopni říci, zda lhůta 7 dní je dosažitelná z technického hlediska. Na celé fázi je nejobtížnější vygenerování databáze ze strany bank. Samotné zpracování ve Fondu a předání do vyplácející banky by nemělo přesáhnout 4 dny. Větší riziko vidíme na straně zajištění finančních prostředků, resp. získání likvidních zdrojů výprodejem portfolia Fondu, neboť domácí finanční trh má poměrně omezenou likviditu,“ říká Renáta Kadlecová, výkonná ředitelka Fondu pojištění vkladů.

Přínos změn EK

„Na komplexní hodnocení navrhovaných změn je příliš brzy. Osobně vidím přínos změn v několika rovinách. (1) Dojde k posílení úlohy Fondu. Zejména co se týče povinností bank poskytovat mu údaje nezbytné pro zajištění výplaty náhrad vkladů a pro testování funkčnosti systému vyplácení náhrad. (2) Pojištěné instituce budou mít v celé EU stejné podmínky, co se týče odvodu příspěvků do systémů pojištění vkladů, neboť by mělo dojít ke sjednocení způsobu odvodu příspěvků a současně by měla být v jednotné výši stanovena hranice finanční rezervy jednotlivých systémů pojištění vkladů. (3) Klienti si budou moci vybírat mezi finančními produkty podle jejich kvalit, nikoliv podle úrovně garancí v konkrétní zemi, přičemž návrhy také konečně počítají s vyjasněním podmínek výplat klientů zahraničních bank,“ uvádí Renáta Kadlecová a doplňuje: „V neposlední řadě bude přínosem také povinnost bank informovat jednotným způsobem vkladatele o podmínkách pojištění ještě před uzavřením kontraktu.“

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).