Hlavní navigace

Raiffeisenbank výrazně zvýšila svůj zisk i počet klientů

Ke konci 1. pololetí roku 2003 dosáhl zisk po zdanění u Raiffeisenbank a.s. (RBCZ) více než 88 milionů korun (údaje podle CAS), což představuje nárůst o 417% oproti roku 2002, kdy byl na výši 17 milionů korun. Bilanční suma téměř 60 miliard korun představuje zvýšení o 13% oproti stejnému období v roce 2002 (53 miliard).

Sdílet

Počet klientů RBCZ k 30. červnu 2003 vzrostl na více než 104 tisíc, což představuje nárůst oproti stejnému období minulého roku o 21 tisíc (83 tisíc). Primární vklady klientů přesáhly 40 miliard korun a oproti polovině roku 2002 se zvýšily o zhruba 34 procent (29,9 miliard). RBCZ má ve svých aktivitách výraznou podporu ze strany akcionářů. Svědčí o tom mimo jiné nedávné další navýšení základního kapitálu banky o 500 miliónů na 2,5 miliardy korun. Finanční síla banky se tak opět výrazně zvýšila.

V rámci pobočkové sítě, která k 30. červnu 2003 čítala již 43 obchodních míst po celé České republice, dochází k výrazné konsolidaci a rozvoji stávající klientské základny. Úspěšně pokračují také aktivity RBCZ na poli hypotečních úvěrů a dalších úvěrových produktů. Od 12. června 2003 může klient banky získat hypotéku se sazbou již od 4,5 procenta p.a. (sazba fixovaná na 5 let). Nabídka hypotečních úvěrů navíc zahrnuje nejen tradiční hypotéku, ale i hypotéku na financování nemovitosti až do 90% jejího tržního ocenění, hypotéky jištěné a splácené ze životního pojištění, hypotéku pro mladé kombinovanou se státní finanční podporou k úrokům a možností odkladu splátek jistiny, i nově hypotéku určenou k investicím do nemovitostí fyzickými osobami. Výhodou všech hypoték Raiffeisenbank je kromě velmi příznivého úroku i placení poplatku za poskytnutí hypotéky až poté, co je hypoteční úvěr skutečně schválen.

Pro malé a střední podnikatele nabízí RBCZ Mikroúvěr a Malý úvěr, které byly připraveny ve spolupráci s Evropskou bankou pro obnovu a rozvoj. Díky nim je možné si půjčit například na zakoupení či obnovu zařízení potřebných pro podnikání, pořízení nebo rekonstrukci nemovitosti, ale i na pokrytí provozních potřeb, a to již od 100 tisíc korun. Objem úvěrů vzrostl oproti stejnému období roku 2002 o 84 procent a počet klientů z řad malých a středních podniků a podnikatelů o 54 procent.

Čestmír Ondrůšek
Raiffeisenbank a.s.

Základní údaje Raiffeisenbank a.s.
30.6.2002 30.6.2003
Bilanční suma 52 749 324 59 978 550
Pohledávky za klienty 26 332 839 33 322 788
Závazky ke klientům – primární vklady 29 977 313 40 245 763
Základní kapitál 1 500 000 2 500 000
Čistý výnos z úroků 392 428 524 696
Čistý výnos z poplatků a provizí 77 093 179 376
Všeobecné provozní náklady 573 836 644 803
Poměr vklady a úvěry 113,84 120,78
Hospodářský výsledek za běžnou činnost před zdaněním 37 878 130 097
Zisk/ztráta za účetní 17 050 88 048
Přepočtený počet zaměstnanců 959 1 054
Počet klientů 82 513 104 302

Pozn.: údaje v tis. Kč kromě počtu zaměstnanců a klientů, vše podle českých účetních standardů CAS

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).