Hlavní navigace

Raiffeisen skupina dosáhla rekordních výsledků a dynamického růstu

Bilanční suma mezinárodní finanční skupiny Raiffeisen, do níž patří také česká Raiffeisenbank a.s., se zvýšila o 21 procent na více než 56 miliard EUR. Zisk po zdanění vzrostl o 42 procent a návratnost kapitálu (ROE) před zdaněním o 15,5 procent. Raiffeisen skupina získala nové podíly na trhu v Rakousku a ve střední a východní Evropě (SVE).

Sdílet

Raiffeisen skupina, v čele s Raiffeisen Zentralbank Österreich (RZB), pokračovala i v roce 2003 v růstu a zaznamenala rekordní výsledky již po třetí za sebou: Zisk po zdanění se k 31. prosinci 2003 zvýšil o 41,6 procent na 343,6 milionů EUR. Zároveň se opět zvýšily i důležité ukazatele ziskovosti. RZB opět zaznamenala rychlejší růst než konkurence na trzích jak v Rakousku, tak i v ve střední a východní Evropě, kde získala nové podíly na trhu.

Bilanční suma vzrostla na 56,05 miliard EUR, což je o 20.8 % víc než ke konci roku 2002. Díky svému dynamickému rozvoji, se RZB opět posunula na třetí místo mezi rakouskými bankami. Tuto pozici ztratila v roce 2000, kdy došlo k fúzi dvou konkurentů, kteří se svou velikostí rovnaly RZB před pěti lety.

Zisk po zdanění se zvýšil o 41,6 procent, z 242,6 milionů EUR ke konci roku 2002 na 343,6 milionů EUR.

Ukazatele ziskovosti Raiffeisen skupiny se opět zvýšily: Poměr příjmů a nákladů (cost/income ratio) poklesl o 3,1 procentních bodů na 64,1 procent, což bylo způsobeno trvale vysokými investicemi. Návratnost kapitálů před zdaněním dosáhla 15,5 procent, v roce 2002 to bylo jen 12,5 procent a v současné době je mezi velkými rakouskými bankami nejvyšší. Koeficient návratnosti aktiv se také výrazně zvýšil, a to z 0,53 na 0,67 procent.

Počet zaměstnanců vzrostl na 21 119. V roce 2003 bylo vytvořeno 2 200 pracovních míst a další zaměstnanci přibyli do celkového počtu v průběhu integrace Priorbanky do Skupiny. Více než čtyři zaměstnanci z pěti pracují ve SVE.

Raiffeisen International Bank Holding AG (RI), která je zastřešující organizací pro takzvané síťové banky, leasingové společnosti, jakož i pro poskytovatele služeb pro celou Skupinu ve SVE. Její celková bilanční suma vzrostla téměř o 40 procent na 20,1 miliard EUR v roce 2003, z čehož více jak 90 procent bylo realizováno síťovými bankami. Zvýšení zisku je dokonce ještě pozoruhodnější: Zisk před zdaněním se zvýšil o 58 procent, ze 175,3 milionů EUR na 276,7 milionů EUR. RI se podílela 36 procenty na celkové bilanční sumě Skupiny a přispěla tedy svými 69 procenty do celkového zisku (při přímém výpočtu je třeba zohlednit efekt konsolidace).

Síť ve střední a východní Evropě i nadále dynamicky roste

V lednu 2003 se uskutečnila akvizice většinového podílu Priorbanky, třetí největší banky v Bělorusku. S albánskou bankou Savings Bank of Albania (Banka e Kursimeve), získanou na počátku roku 2004, má nyní Raiffeisen skupina dceřinné banky v 15 zemích regionu a je zastoupena na 16 trzích, včetně dvou zastupitelství v Litvě.

Retailové bankovnictví na vzestupu

Rozšiřování sítě obchodních míst se stává zároveň i klíčem k získávání nových retailových zákazníků. Retailové bankovnictví, včetně poskytování služeb malým a středním podnikům, bylo zahájeno v roce 1999 a od té doby se trvale rozvíjí a vzbuzuje očekávání vysokého růstu. Počet retailových zákazníků v roce 2003 opět významně vzrostl a dosáhl ke konci roku 3,2 milionů. Více než dvě třetiny tohoto nárůstu (1,3 milionů) bylo vytvořeno organickým růstem, dalších 400 000 zákazníků přinesla Priorbanka. V roce 2004, jako výsledek integrace Savings Bank of Albania, se dalších 500 000 lidí stane zákazníky Raiffeisen. Očekává se, že organický růst přinese dalších půl milionu zákazníků, přičemž ke konci roku 2004 je plánováno celkem 4,2 milionů zákazníků

Čestmír Ondrůšek

Raiffeisenban­k a.s.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).