Hlavní navigace

Řádná valná hromada Komerční banky rozhodla o vyplacení dividend

Akcionáři Komerční banky na dnešní řádné valné hromadě rozhodli o vyplacení dividend za rok 2004 ve výši 100,- Kč na jednu akcii.

Doba čtení: 1 minuta

Celková částka navržené dividendy dosahuje výše 3,8 mld. Kč a poměr vyplácených dividend k nekonsolidovanému čistému zisku činí 41 %.

Nárok na dividendu má akcionář, který je majitelem akcie ke dni 28. května 2005. Dividenda se stává splatnou ke dni 28.června 2005.

Akcionáři dále rozhodli o počtu vlastních akcií, které má KB právo držet, a to až do výše 10 % vydaných akcií. Toto oprávnění bude moci využít výlučně představenstvo KB, a to v rámci řízení kapitálové přiměřenosti a také s ohledem na zajištění kvalitního servisu klientům banky.

Vzhledem k ukončení volebního období členů dozorčí rady KB volených valnou hromadou byla na programu jednání valné hromady rovněž volba nových členů dozorčí rady. Rozhodnutím akcionářů budou v dozorčí radě pracovat:
Didier Alix
Séverin Cabannes
Jan Juchelka
Petr Laube
Jean-Louis Mattei
Christian Poirier

Členové dozorčí rady schválení valnou hromadou zahájí výkon své funkce 29.dubna 2005.

Valná hromada dále projednala a schválila zprávu představenstva o podnikatelské činnosti banky a stavu jejího majetku za rok 2004, řádnou účetní závěrku s návrhem na rozdělení zisku za rok 2004 a konsolidovanou závěrku za rok 2004. Akcionáři rovněž schválili návrh na odměňování členů orgánů společnosti

Marie Petrovová
Tisková mluvčí KB