Hlavní navigace

Řádná valná hromada Komerční banky rozhodla o vyplacení dividend

Akcionáři Komerční banky na dnešní řádné valné hromadě rozhodli o vyplacení dividend za rok 2004 ve výši 100,- Kč na jednu akcii.

Sdílet

Celková částka navržené dividendy dosahuje výše 3,8 mld. Kč a poměr vyplácených dividend k nekonsolidovanému čistému zisku činí 41 %.

Nárok na dividendu má akcionář, který je majitelem akcie ke dni 28. května 2005. Dividenda se stává splatnou ke dni 28.června 2005.

Akcionáři dále rozhodli o počtu vlastních akcií, které má KB právo držet, a to až do výše 10 % vydaných akcií. Toto oprávnění bude moci využít výlučně představenstvo KB, a to v rámci řízení kapitálové přiměřenosti a také s ohledem na zajištění kvalitního servisu klientům banky.

Vzhledem k ukončení volebního období členů dozorčí rady KB volených valnou hromadou byla na programu jednání valné hromady rovněž volba nových členů dozorčí rady. Rozhodnutím akcionářů budou v dozorčí radě pracovat:
Didier Alix
Séverin Cabannes
Jan Juchelka
Petr Laube
Jean-Louis Mattei
Christian Poirier

Členové dozorčí rady schválení valnou hromadou zahájí výkon své funkce 29.dubna 2005.

Valná hromada dále projednala a schválila zprávu představenstva o podnikatelské činnosti banky a stavu jejího majetku za rok 2004, řádnou účetní závěrku s návrhem na rozdělení zisku za rok 2004 a konsolidovanou závěrku za rok 2004. Akcionáři rovněž schválili návrh na odměňování členů orgánů společnosti

Marie Petrovová
Tisková mluvčí KB

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).