Hlavní navigace

Řádná valná hromada Komerční banky rozhodla o vyplacení dividend

Praha, 17.června 2004 - Akcionáři Komerční banky na dnešní řádné valné hromadě rozhodli o vyplacení dividend za rok 2003 ve výši 200,- Kč na jednu akcii, ve srovnání se 40,-Kč vyplacenými v roce 2003.

Doba čtení: 1 minuta

Celková částka navržené dividendy dosahující výše 7 602 milionů Kč představuje 82,1 % nekonsolidovaného čistého zisku, který dle českých účetních standardů (CAS) v roce 2003 dosáhl 9 262 milionů Kč.

I po vyplacení této výjimečné dividendy zůstane kapitalizace KB na jedné z nejvyšších úrovní mezi bankami ve střední Evropě, s Tier 1 nad 14,50%.

Nárok na dividendu má akcionář, který je majitelem akcie ke dni 17.července 2004. Dividenda se stává splatnou ke dni 17.srpna 2004.

Akcionáři dále rozhodli o navýšení počtu vlastních akcií, které má KB právo držet, až do výše 10 % vydaných akcií. Toto oprávnění bude moci využít výlučně představenstvo KB, a to v rámci řízení kapitálové přiměřenosti.

Cílem navržených usnesení je zlepšit finanční ukazatele Komerční banky a zároveň udržet úroveň kapitálu v souladu s očekávaným rozvojem obchodní činnosti.

Valná hromada dále projednala a schválila zprávu představenstva o podnikatelské činnosti banky a stavu jejího majetku za rok 2003, řádnou účetní závěrku s návrhem na rozdělení zisku za rok 2003 a konsolidovanou závěrku za rok 2003. Akcionáři rovněž schválili návrh na odměňování členů orgánů společnosti.

Ing. Marie Petrovová
tisková mluvčí