Hlavní navigace

Řádná valná hromada Komerční banky rozhodla o vyplacení dividend

Praha, 17.června 2004 - Akcionáři Komerční banky na dnešní řádné valné hromadě rozhodli o vyplacení dividend za rok 2003 ve výši 200,- Kč na jednu akcii, ve srovnání se 40,-Kč vyplacenými v roce 2003.

Sdílet

Celková částka navržené dividendy dosahující výše 7 602 milionů Kč představuje 82,1 % nekonsolidovaného čistého zisku, který dle českých účetních standardů (CAS) v roce 2003 dosáhl 9 262 milionů Kč.

I po vyplacení této výjimečné dividendy zůstane kapitalizace KB na jedné z nejvyšších úrovní mezi bankami ve střední Evropě, s Tier 1 nad 14,50%.

Nárok na dividendu má akcionář, který je majitelem akcie ke dni 17.července 2004. Dividenda se stává splatnou ke dni 17.srpna 2004.

Akcionáři dále rozhodli o navýšení počtu vlastních akcií, které má KB právo držet, až do výše 10 % vydaných akcií. Toto oprávnění bude moci využít výlučně představenstvo KB, a to v rámci řízení kapitálové přiměřenosti.

Cílem navržených usnesení je zlepšit finanční ukazatele Komerční banky a zároveň udržet úroveň kapitálu v souladu s očekávaným rozvojem obchodní činnosti.

Valná hromada dále projednala a schválila zprávu představenstva o podnikatelské činnosti banky a stavu jejího majetku za rok 2003, řádnou účetní závěrku s návrhem na rozdělení zisku za rok 2003 a konsolidovanou závěrku za rok 2003. Akcionáři rovněž schválili návrh na odměňování členů orgánů společnosti.

Ing. Marie Petrovová
tisková mluvčí

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).