Hlavní navigace

Řádná valná hromada ČSOB schválila účetní závěrku za rok 2004 a rozdělení zisku

Valná hromada ČSOB dnes schválila řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2004 zpracovanou podle Českých účetních standardů (CAS) a konsolidovanou účetní závěrku za rok 2004 zpracovanou podle Mezinárodních standardů finančního výkaznictví (IFRS). Potvrdila tak již dříve zveřejněné hospodářské výsledky, podle nichž Skupina ČSOB hospodařila v roce 2004 podle IFRS se ziskem 6,8 mld. Kč a její bilanční suma dosáhla 613,3 miliard Kč.

Sdílet

Samotná banka dosáhla podle českých účetních standardů (nekonsolidovaného) čistého zisku 7,085 mld. Kč (oproti 3,595 mld. Kč v roce 2003). Tato částka je určena k rozdělení podle dnes přijatého rozhodnutí akcionářů.

Valné hromadě byla předložena Zpráva dozorčí rady o přezkoumání účetních závěrek.

Valná hromada rozhodla, že ČSOB vyplatí svým akcionářům dividendu ve výši 753,– Kč na jednu tisícikorunovou akcii. Ze zisku běžného roku 2004 tak bude na dividendách celkem vyplaceno 3,84 mld. Kč. Na účet dosud nerozděleného zisku minulých let bude vloženo 3,24 mld. Kč.

Při rozdělování zisku se valná hromada nezabývala přidělením částky do zaměstnaneckého fondu. Protože od 1. ledna 2005 vede ČSOB účetnictví podle IFRS je příděl do zaměstnaneckého fondu účtován jako náklad.

Členům představenstva a dozorčí rady schválila valná hromada odměny ve výši 25,086 mil. Kč.

Zvolila rovněž tři členy dozorčí rady, neboť v mezidobí ode dne konání minulé valné hromady byli do tohoto orgánu kooptováni dva noví členové za členy odcházející a jednomu členu skončilo funkční období.

Dnes zvolenými členy dozorčí rady jsou:

  • pan Francois Florquin (57), zaměstnanec KBC Group N.V., bytem Mechelen, Belgické království
  • paní Riet Docx (54), zaměstnankyně KBC Group N.V., bytem Hove, Belgické království
  • paní Anne Fossemalle (41), zaměstnankyně EBRD, bytem Londýn, Spojené království

Milan Tománek
Komunikace a vztahy k investorům ČSOB

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).