Hlavní navigace

Rada Klubu finančních ředitelů zvolila svého prezidenta

Ve středu 15. února zvolila Rada Klubu finančních ředitelů poprvé svého Prezidenta a dva Viceprezidenty. Formálním představitelem klubu se stal iniciátor celého projektu Dean Brabec, Market Director společnosti Arthur D. Little. Viceprezidenty byli zvoleni pánové Kamil Ziegler, finanční ředitel skupiny PPF a Aleš Barabas, místopředseda představenstva a první náměstek generálního ředitele Živnostenské banky.

Klub finančních ředitelů „CFO Club" je asociace vrcholových pracovníků v oblasti finančního řízení, která sdružuje přední odborníky z českých podniků, zástupce vysokých škol a odbornou veřejnost. Vizí klubu je vytvoření interaktivní platformy pro výměnu zkušeností, znalostí a nejlepších postupů v oblasti finančního řízení za účelem zvýšení výkonnosti finančních procesů.

Již v roce 2005 proběhlo několik odborných akcí i neformálních setkání, kde účastníci měli možnost vyjádřit se k náplni klubu. Na základě toho byl připraven plán akcí na celý rok 2006 s pestrým odborným programem i neformálními setkáními.

Dalšími členy Rady jsou: Eva Čejková, jednatelka společnosti ConPro; Michal Fialka, šéfredaktor Finančního managementu; Martin Herrmann, finanční ředitel a člen představenstva RWE Transgas; Bořivoj Pražák, pedagog Vysoké školy finanční a správní. Právě tato jména jsou jistě dobrým příkladem a zárukou seriózního přístupu klubu, který bude sdružovat přední odborníky z oblasti finančního řízení.

Klub finančních ředitelů „CFO Club“ se stane prestižní záležitostí každého finančního ředitele a nositelem know-how a trendů pro další rozvoj finančního řízení. Naplní se tak motto klubu „Excellence in Finance“.

Více informací je možné nalézt na www.cfoclub.cz