Hlavní navigace

Půl miliardy korun na podporu ICT a Strategických služeb

Již 3. března zahájí Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest příjem registračních žádostí o dotace z programu ICT A STRATEGICKÉ SLUŽBY. Účelem programu je podpořit nabídku nových informačních systémů a služeb, motivovat podnikatele k investování a tvorbě nových kvalifikovaných pracovních míst v sektoru informačních a komunikačních technologií. Program je určen pro všechny podniky bez ohledu na jejich velikost. Podnikatelé mohou získat na svůj projekt dotaci v rozmezí od dvou do 75 miliónů korun.

Sdílet

„Podporu mohou podnikatelé využít zejména na pořízení softwaru a softwarových licencí, zřízení a provozování center sdílených služeb, center zákaznické podpory nebo center oprav high-tech výrobků a technologií,“ říká k programu Alexandra Rudyšarová, pověřená řízením agentury CzechInvest.

Program ICT A STRATEGICKÉ SLUŽBY je součástí Operačního programu Podnikání a inovace (2007–2013). Příjem registračních žádostí v rámci této výzvy bude ukončen 30. června 2008. Pro podnikatele je v aktuální výzvě připraveno 500 miliónů korun.

„Program tohoto druhu je ve struktuře dotačních programů agentury CzechInvest víceméně nováčkem a ilustruje snahu Ministerstva průmyslu a obchodu a CzechInvestu posunout podporu podnikání směrem ke znalostní ekonomice, k podpoře moderních technologií a výzkumu,“ popisuje účel programu Rudyšarová.

CzechInvest přijímá v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT) žádosti ještě do jednoho dotačního programu v rámci OPPI – ICT V PODNICÍCH. Ten je zaměřený na rozvoj informační infrastruktury. Příjem žádostí byl již v rámci první výzvy ukončen a podnikatelé projevili o program velký zájem. „Do konce roku 2007 jsme v něm obdrželi 324 žádostí, což ve finančním vyjádření představuje více než 250 miliónový převis poptávky podnikatelů nad nabízenou alokací. Předpokládám, že program ICT a strategické služby bude stejně úspěšný,“ říká Alexandra Rudyšarová.

Žadatelé v rámci OPPI posílají do agentury CzechInvest všechny dokumenty přes internetovou aplikaci eAccount přímo ze své kanceláře či domova. Výrazně se tím sníží náklady a časová náročnost administrace projektů. Aplikace eAccount má řadu výhod, především je snadno ovladatelná a nevyžaduje žádné speciální programové vybavení. Při vyplňování formulářů systém žadatele upozorní na chyby, takže odpadají problémy s následným opravováním formálních nedostatků. Aplikace zároveň umožní průběžně sledovat proces administrace a aktuální stav hodnocení žádosti. Vstup do eAccountu je možný 24 hodin denně prostřednictvím webových stránek.

CzechInvest působí jako prostředník mezi Evropskou unií a podnikateli při implementaci Strukturálních fondů EU v České republice. Usnadňuje podnikatelům přístup k prostředkům státní podpory. Hlavním nástrojem podpory domácích společností je OPPI, ze kterého agentura CzechInvest jako administrátor rozdělí mezi české podnikatele sto miliard korun. Aktuální výzvy k programům jsou vyhlašovány postupně formou kolových, případně kontinuálních výzev k příjmu žádostí o podporu. Podrobné informace k výzvám žadatelé najdou na www.czechinvest.org.

Zelená informační linka 800 800 777 o programech podpory podnikání je žadatelům o dotace k dispozici každý všední den od 9 do 13 hodin. Kromě toho mohou zájemci o evropské programy své otázky posílat i emailem na adresu programy@czechinvest.org.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).