Hlavní navigace

Publikace ČSSZ poradí klientům v otázkách o nárocích na důchod z českého a německého systému pojištění

Pokud lidé pracovali nebo pracují v Německu, či naopak němečtí pracovníci v České republice, mají nyní jedinečnou možnost, jak získat základní informace o důchodovém pojištění. Najdou je ve dvoujazyčné publikaci „Důchody v České republice a ve Spolkové republice Německo“, kterou vydala v těchto dnech Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ).

Sdílet

Dostupná je zdarma na všech pracovištích ČSSZ a v elektronické podobě také na webových stránkách ČSSZ na adrese: http://www.cssz.cz/…ublikace.htm.

Za jakých podmínek může nárok na důchod vzniknout? Jak lze o důchod požádat? Jak se stanoví výše důchodu a jakým způsobem bude důchod vyplácen? Odpovědi na tyto a další otázky přináší nová publikace. Cílem česko-německé publikace je poradit klientům, kteří získali doby pojištění v ČR a SRN, v otázkách o nárocích na dávky ze systémů pojištění obou států. Brožuru doplňují také tabulky s přehledem důchodového věku a dob důchodového pojištění získaných v ČR a v SRN, nechybí konkrétní příklady s postupy při výpočtu dávek.

Příklady z publikace:

Příklad 1:

Pan Winter byl pojištěn 10 let v České republice a 30 let v Německu. V ČR nesplňuje podmínku potřebné doby pojištění, která je stanovena českými právními předpisy. Vzhledem k tomu, že pan Winter byl pojištěn i v Německu, přihlédne ČSSZ podle koordinačních nařízení též k jeho německé době pojištění. Celková doba pojištění činí 40 let. Výše českého dílčího důchodu bude odpovídat 10/40 částky, na kterou by měl nárok za celých 40 let pojištění podle českých právních předpisů. Podle německých právních předpisů pan Winter splňuje podmínku potřebné doby pojištění i bez přihlédnutí k českým dobám pojištění. Jakmile dovrší důchodový věk též podle německých právních předpisů, přizná mu německý nositel pojištění tzv. plný starobní důchod, jehož výše bude vypočtena podle německých právních předpisů.

Příklad 2:

Pan Novák byl pojištěn 37 let v České republice a 3 roky v Německu. Nárok na český starobní důchod mu vznikl bez potřeby přihlédnout k německé době pojištění, proto mu ČSSZ přizná tzv. plný důchod ve výši odpovídající českým dobám pojištění. Pro nárok na důchod v Německu je nutné vzít v úvahu též doby pojištění získané v ČR. Výše německého dílčího důchodu bude podle koordinačních nařízení odpovídat 3/40 částky, na kterou by měl pan Novák v Německu nárok, pokud by zde získal celých 40 let doby pojištění.

Publikace „Důchody v České republice a ve Spolkové republice Německo“ vznikla i díky dobré a dlouhotrvající spolupráci s německým nositelem důchodové pojištění – Deutsche Rentenversicherung Bayern Süd v Landshutu. ČSSZ ji vydala v nákladu 10 000 ks a v rozsahu 32 stran. Náklad na 1 výtisk činil 5,80 Kč.

Od roku 2006 organizuje ČSSZ společně s německým nositelem důchodového pojištění – Deutsche Rentenversicherung pravidelně česko-německé konzultační dny k důchodovému pojištění. Konají se dvakrát do roka – na jaře a na podzim, vždy střídavě v ČR a v Německu. O společné konzultace českých a německých specialistů na důchodové pojištění mají klienti velký zájem. V letošním roce se uskuteční ve dnech 17. – 19. 3. 2009 v německém Řezně a na podzim v ČR v Klatovech. Podrobnější informace ČSSZ včas zveřejní.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).