Hlavní navigace

První polovina roku 2008 byla pro Skupinu Komerční banky velmi dobrá i přes zvyšování náročnosti prostředí

Komerční banka dnes oznámila své neauditované konsolidované hospodářské výsledky podle IFRS (Mezinárodní standardy finančního výkaznictví) za první pololetí 2008. V meziročním vyjádření čistý zisk Skupiny KB vzrostl o 22,1 % a dosáhl 6 458 milionů korun. Skupina byla úspěšná ve všech hlavních aktivitách včetně hypoték, kde prodej nových hypoték vzrostl o 3,7 % meziročně, zatímco trh o jednu pětinu meziročně poklesl. Náklady rizika pokračovaly v příznivém vývoji i při rostoucím úvěrovém portfoliu a přiměřeném krytí opravnými položkami. KB dále vylepšila vynikající ukazatel provozní efektivnosti.

Sdílet

OBCHODNÍ VÝKONNOST

Úvěrování se rozvíjelo ve všech segmentech. Celkové portfolio narostlo o 23,8 % na 350,7 miliard Kč. Objem hypoték fyzickým osobám vzrostl o 27,2 % na 82,3 miliardy Kč. Stavební úvěry Modré pyramidy narostly o 29,7 % na 35,9 miliard Kč. Spotřebitelské úvěry poskytnuté společnostmi KB a ESSOX ve stejném období také vzrostly, a to o 28,8 % na 27,2 miliardy Kč.

Růst úvěrů poskytnutých podnikatelským subjektům zaznamenal silný růst o 23,1 % na 202,2 miliardy Kč. Úvěry malým podnikům a podnikatelům poskytnuté KB vzrostly o 38,6 % na 17,9 miliard Kč, zatímco úvěry podnikům (poskytované KB a KB Slovensko) stouply o 22,1 % na 181,1 miliardy Kč a faktoringové pohledávky (společnosti Factoring KB) se zvýšily o 6,3 % na 3,1 miliardy Kč.

Celkové vklady mírně stouply na 532,5 miliard Kč, tj. o 5,1 % ve srovnání s koncem června 2007. Podíl depozit občanů byl 44 %. Vklady občanů v KB se zvýšily o 2,3 % na 147,3 miliardy Kč. Úspory na stavebním spoření MPSS vzrostly o 7,3 % na 63,8 miliard Kč. Aktiva klientů penzijního fondu narostla o 17,2 % na 24,4 miliardy Kč. Depozita podnikatelských subjektů ve Skupině se zvedla o 3,7 % na 288,9 miliard Kč.

Počet klientů samotné KB narostl meziročně o více než 62 000, tedy o 4 %, až na 1 607 000. Od začátku roku 2008 narostl počet zákazníků banky o víc než 29 000. MPSS obsluhovala 755 000 klientů. Počet účastníků penzijního připojištění v Penzijním fondu KB stoupl na 483 000. ESSOX, společnost zaměřená na spotřební úvěry, registrovala 186 000 aktivních klientů.

Mezi hlavní inovace ve druhém čtvrtletí roku 2008 patří bonusová karta T-Mobile – společný produkt se společností T-Mobile, který je na českém trhu s kreditními kartami jedinečný. Jako součást věrnostního programu telefonního operátora karta nabízí kromě jiných výhod nejdelší bezúročné období na českém trhu (až 76 dní).

Novou je též Hypotéka Dopředu Dozadu, jejíž hlavní výhodou je fakt, že KB potvrdí potřebné prostředky ještě před tím, než si klient vybere nemovitost, kterou bude financovat prostřednictvím hypotéky. Podmínky smlouvy (včetně garantované úrokové sazby) jsou platné po dobu až devíti měsíců od jejího podpisu.

Od dubna mohou klienti Komerční banky při svých platbách využívat všech výhod Jednotného evropského prostoru pro platby (SEPA). Schéma jednotného evropského standardu pro bezhotovostní platby SEPA stírá rozdíly mezi národními a přeshraničními platbami v EUR v rámci celého prostoru SEPA (země Evropského hospodářského prostoru a Švýcarsko).

FINANČNÍ VÝKONNOST

Čisté bankovní výnosy stouply o 12,3 % na 16 178 milionů Kč. Čistý úrokový výnos spolu s čistým výsledkem z finančních operací byly nejrychleji rostoucí položky celkových výnosů.

Čisté úrokové výnosy se zvýšily o 14,3 % na 10 310 milionů Kč. Růst čistých úrokových výnosů byl tažen rostoucím objemem úvěrů (o 23,8 % meziročně) a expanzí vkladů (o 5,1 %). Příspěvek dceřiných společností ESSOX a MPSS se rozvíjel obzvlášť dynamicky. Vykázaný růst celkových čistých výnosů z poplatků a provizí 6,5 % v první polovině 2008 byl ovlivněn jednorázovou refundací nesprávně účtovaných poplatků mezi bankami v předešlých letech, která činila 162 milionů Kč. Příjem z poplatků, který dosáhl 4 059 milionů Kč, byl podpořen rostoucí klientskou základnou a silnou ekonomickou aktivitou. Růst čistých výnosů z poplatků a provizí byl negativně ovlivněn poklesem poplatků za prodej podílových fondů, který je důsledkem nepříznivé světové ekonomické situace. Čistý zisk z finančních operací stoupl proti první půli 2007 o 14,5 % a dosáhl 1 723 milionů Kč. Rychlý růst čistých výnosů z operací s cennými papíry a úrokovými deriváty vyrovnal pokles čistých úrokových výnosů z obchodních aktivit na finančních trzích.

Celkové provozní náklady meziročně vzrostly o 9,3 % a dosáhly 7 205 milionů Kč. Poměr nákladů a výnosů se dále zlepšil na 44,5 % ze 45,7 % v prvním pololetí 2007. Personální náklady stouply o 3,8 % na úroveň 3 053 milionů Kč. Růst průměrného počtu zaměstnanců Skupiny o 3,6 % a růst nominálních mezd byl částečně eliminován vlivem efektů daňové reformy (strop u sociálního a zdravotního pojištění). Růst počtu zaměstnanců si vyžádalo hlavně otevření devíti nových poboček od června 2007 a nového telefonního centra ve Zlíně. Všeobecné provozní náklady zaznamenaly nárůst o 12,0 % na 3 259 milionů Kč. Nárůst plynul ze zvýšených nákladů na růst obchodních aktivit, z růstu prodejní sítě a vyšší inflace (která ovlivnila především náklady na údržbu a energie). Odpisy, znehodnocení majetku a prodej majetku stouply o 20,8 % na 893 milionů Kč a byly ovlivněny pozitivními efekty jednorázových položek v prvním pololetí 2007. Zásadním trendem je však mírný pokles odpisů.

V prvním pololetí 2008 pokračoval úspěšný nárůst čistých výnosů Komerční banky ve všech obchodních segmentech, i přes známky horšícího se makroekonomického výhledu. I proto hrubý provozní zisk meziročně vzrostl o 14,8 % na 8 973 milionů Kč.

Tvorba čistých opravných položek a rezerv v první polovině roku 2008 dosáhla 910 milionů Kč, oproti první polovině roku 2007 o 15,6 % více. Mírný nárůst nákladů rizika potvrzuje vyrovnaný a opatrný risk management KB. Konsolidované náklady úvěrového rizika proto poklesly v první polovině roku 2008 na 35 bazických bodů oproti 39 bazickým bodům v prvním pololetí 2007.

Daň z příjmů činila 1 460 milionů Kč, tedy o 1,6 % méně v porovnání s rokem 2007, v souvislosti se snížením sazby daně z příjmu právnických osob.

Čistý zisk Skupiny KB za první pololetí 2008 dosáhl 6 458 milionů Kč a meziročně tak narostl o 22,1 %.

Celková aktiva Skupiny ke 30. červnu 2008 dosáhla 677,0 miliard Kč, tj. meziročně vzrostla o 5,9 %. Konsolidovaný vlastní kapitál se zvýšil ve srovnatelném období o 9,1 % na 48,5 miliard Kč.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).