Hlavní navigace

První dubnový přebytek obchodní bilance od roku 1994

Podle předběžných údajů vzrostl v dubnu meziročně v běžných cenách vývoz o 19,7 % a dovoz o 16,8 %. Obchodní bilance skončila přebytkem 3,0 mld. Kč, což představuje meziroční zlepšení o 4,4 mld. Kč. Příznivě saldo ovlivnil především růst přebytku v obchodě se stroji a dopravními prostředky o 4,5 mld. Kč, zatímco negativně působilo nejvíce zhoršení bilance v obchodě s polotovary a materiály o 2,8 mld. Kč.

Sdílet

Podle předběžných údajů se meziměsíčně po sezónním očištění vývoz snížil o 1,4 % a dovoz o 0,1 %. Trendová složka zůstala u vývozu na stejné úrovni jako v předchozím měsíci, zatímco u dovozu vzrostla o 0,7 %.

Meziročně se v běžných cenách zvýšil vývoz o 19,7 % a dovoz o 16,8 %. Vlivem posílení koruny vůči euru a zejména k dolaru rostl zahraniční obchod rychleji v přepočtu na eura (vývoz o 21,9 % a dovoz o 18,9 %) a na dolary (vývoz o 34,3 % a dovoz o 31,0 %). Obchodní bilance skončila přebytkem 3,0 mld. Kč, což představuje ve srovnání s dubnem 2006 zlepšení o 4,4 mld. Kč. Jde o první kladnou dubnovou bilanci od roku 1994. Se státy EU 27 byla bilance aktivní 27,9 mld. Kč, se státy mimo EU 27 pasivní 24,9 mld. Kč. Příznivě ovlivnil bilanci růst přebytku v obchodě se stroji a dopravními prostředky o 4,5 mld. Kč, pokles schodku v obchodě s minerálními palivy o 1,9 mld. Kč, přechod z pasiva do aktiva v obchodě se surovými materiály (zlepšení o 1,6 mld. Kč) a v obchodě s nápoji a tabákem (zlepšení o 1,4 mld. Kč). Nepříznivě na saldo působil zejména obchod s polotovary a materiály (přechod z aktiva 1,4 mld. Kč do pasiva 1,4 mld. Kč), chemickými výrobky (prohloubení deficitu o 0,9 mld. Kč) a potravinami a živými zvířaty (růst schodku o 0,9 mld. Kč).

Stroje a dopravní prostředky zaznamenaly celkový vzestup vývozu o 21,3 % (o 18,1 mld. Kč). Na přírůstku se nejvíce podílel růst vývozu telekomunikačních zařízení (o 3,9 mld. Kč), silničních vozidel (o 2,9 mld. Kč) a elektrických zařízení, přístrojů a spotřebičů (o 2,7 mld. Kč). Celkový dovoz strojů a zařízení se zvýšil o 20,3 % (o 13,5 mld. Kč), z čehož nejvíce rostl dovoz telekomunikačních zařízení (o 3,1 mld. Kč), výpočetní techniky (o 2,7 mld. Kč) a silničních vozidel (o 2,2 mld. Kč).

Pokles dovozu minerálních paliv o 9,8 % (o 1,6 mld. Kč) ovlivnil především nízký dovoz zemního plynu, který hodnotově klesl o 42,4 % a naturálně o 40,5 %, a byl tak nejnižší od září 2005. Dovoz ropy se v hodnotovém vyjádření zvýšil o 8,4 %, v naturálním o 20,6 %.

Z teritoriálního hlediska vzrostlo kladné saldo se státy EU 27 o 4,3 mld. Kč, se státy mimo EU 27 se schodek snížil o 0,1 mld. Kč. Klesl deficit obchodu s Ruskem o 3,1 mld. Kč, přebytek vzrostl v obchodě s Německem o 2,4 mld. Kč, Slovenskem o 1,9 mld. Kč a Spojeným královstvím o 0,7 mld. Kč a přechodem z pasiva do aktiva se zlepšila bilance s Polskem o 1,2 mld. Kč, Spojenými státy o 1,0 mld. Kč a Norskem o 0,6 mld. Kč. Prohloubil se schodek obchodu s Čínou o 3,7 mld. Kč, Japonskem o 0,6 mld. Kč a Irskem o 0,5 mld. Kč a přebytek se snížil v obchodě s Francií o 0,9 mld. Kč, Rakouskem o 0,8 mld. Kč a Maďarskem o 0,7 mld. Kč.

Za posledních dvanáct měsíců se v porovnání s předchozími dvanácti měsíci zvýšil vývoz o 15,5 % a dovoz o 14,9 %. Obchodní bilance dosáhla aktiva 56,6 mld. Kč, což představuje zlepšení o 17,2 mld. Kč.

Příznivě se vyvíjela zejména bilance obchodu se stroji a dopravními prostředky, kde vzrostlo aktivum o 49,1 mld. Kč. Přechodem z pasiva do aktiva se zlepšila bilance obchodu se surovými materiály o 6,5 mld. Kč a nápoji a tabákem o 4,0 mld. Kč. Zhoršila se bilance obchodu s polotovary a materiály (snížení aktiva o 14,9 mld. Kč), chemickými výrobky (prohloubení schodku o 11,1 mld. Kč), potravinami a živými zvířaty (růst záporného salda o 8,3 mld. Kč), minerálními palivy (zvýšení pasiva o 4,2 mld. Kč) a průmyslovým spotřebním zbožím (pokles přebytku o 3,9 mld. Kč).

Z teritoriálního hlediska byl přebytek obchodní bilance se státy EU 27 vyšší o 70,6 mld. Kč, zatímco se státy mimo EU 27 schodek obchodu vzrostl o 53,4 mld. Kč. Přebytek vzrostl u bilance obchodu s Německem o 17,7 mld. Kč, Slovenskem o 16,3 mld. Kč, Švédskem o 10,1 mld. Kč, Spojeným královstvím o 5,4 mld. Kč a Rumunskem o 4,4 mld. Kč. Přechodem z pasiva do aktiva se zlepšilo saldo obchodu s Itálií o 5,9 mld. Kč a Švýcarskem o 5,7 mld. Kč a snížil se deficit obchodu s Norskem o 3,9 mld. Kč a Ruskem o 1,7 mld. Kč. Prohloubil se schodek obchodu s Čínou o 36,7 mld. Kč, Ázerbajdžánem o 4,7 mld. Kč, Tchaj-wanem o 4,6 mld. Kč, Koreou o 3,0 mld. Kč a Japonskem o 2,8 mld. Kč. Přechodem z aktiva do pasiva se zhoršila bilance se Spojenými státy o 4,9 mld. Kč.

V lednu až dubnu vzrostl vývoz o 17,4 % a dovoz o 16,0 %. Přebytek obchodní bilance 37,5 mld. Kč byl meziročně o 13,6 mld. Kč vyšší.

ČSÚ provedl pravidelné čtvrtletní zpřesnění údajů. Podle zpřesněných dat se přebytek obchodní bilance za rok 2006 snížil o 1,4 mld. Kč na 43,0 mld. Kč a aktivní saldo za první čtvrtletí 2007 kleslo o 2,4 mld. Kč na 34,5 mld. Kč.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).