Hlavní navigace

USF: První čtvrtletí 2008 ve znamení stabilizace

Objem finančních prostředků zprostředkovaný členy Unie společností finančního zprostředkování a poradenství (USF ČR) v prvním kvartálu letošního roku dosáhl celkem 3 050 012 tis. Kč s velmi turbulentním vývojem u jednotlivých produktových kategorií.

Sdílet

Předně poznamenejme, že oproti závěrečnému kvartálu roku 2007 došlo ke snížení zprostředkovaného objemu finančních produktů a to o 8,81 %. Tento jev je víceméně v souladu s dynamikou světové, ale i tuzemské makroekonomické situace a sezónních vlivů a je tudíž nutné jej pokládat za adekvátní.

Mnohem zajímavější závěry přináší srovnání meziroční, tedy prvních kvartálů obou let, a zde lze již pozorovat velmi progresivní tendence ve formě celkového nárůstu o 26,45 %. Pokud se týče jednotlivých produktových kategorií, které jsou v pravidelně zveřejňovány, byli jsme svědky skutečně zajímavého vývoje: výrazné oživení zaznamenal segment životního pojištění v míře odpovídající + 7,81 % (na celkem 202 552 tis. Kč pojistného), zatímco objem zprostředkovaných produktů u hypoték (1 746 972 tis. Kč) a investic (683 799 tis. Kč) prodělal mírný pokles (- 2,96 %, resp. – 2,45%). Příčiny tohoto jevu jsou ve světle globálního vývoje na kapitálových trzích víceméně zřejmá a není překvapením, že zasahuje právě oblast investičních produktů a hypoték.

Ing. Igor Bielik, předseda představenstva USF, k zjištěným výsledkům a trendům dodává: „Z pohledu dynamiky jednotlivých produktů jsme svědky zajímavého vývoje, který na jedné straně potvrzuje provázanost tuzemské a evropské, resp. globální ekonomiky zejména ve finanční oblasti, na straně druhé však ukazuje na poměrně značnou zatím solidní stabilitu českého finančního trhu, minimálně v jeho konečných distribučních prvcích. Pro budoucí vývoj bude dle mého názoru rozhodující další čtvrtletí, které již významným způsobem napoví, zda dojde k prohloubení negativních trendů či naopak jejich překonání. “

Pokud se týče počtu spolupracovníků členů USF, nejprve poznamenejme, že jejich počet již od závěru roku 2006 prochází mírným, avšak stabilním nárůstem, což je určitým dokladem růstu zaměřeného na intenzitu a produktivitu, nikoliv na extenzivní, masový obchodní model. V prvních třech měsících letošního roku tedy členské společnosti USF evidovaly celkem 2430 spolupra­covníků s licencí podřízeného pojišťovacího zprostředkovatele (PPZ) a 1241 spolupra­covníků s licencí zprostředkovatele investičního (IZ2). Poměr těchto ukazatelů, tvořící více než 50 procent, opět signalizuje výrazný tlak na profesionalitu a znalostní aspekt poradenství. V oblasti produktivity jednotlivých poradců lze nicméně opět pozorovat neblahý vliv makrotrendů, které způsobily ve všech třech sledovaných oblastech její mírný pokles, který však (s výjimkou specifického vývoje u hypoték) můžeme zřejmě, z pohledu retrospektivy, opět označit jako spíše dočasný jev.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).