Hlavní navigace

Provozní zisk České spořitelny za 1. čtvrtletí 2009 meziročně vzrostl

Česká spořitelna vykázala k 31. březnu 2009 neauditovaný konsolidovaný čistý zisk počítaný podle mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS) ve výši 3,00 miliardy Kč. V meziročním porovnání se jedná o pokles o 6,9 % ze 3,23 mld. Kč za 1. čtvrtletí roku 2008. Zároveň provozní zisk, který udává sílu a obchodní úspěch banky, meziročně narostl o 10,3 % na 6,27 mld. Kč.

Sdílet

Provozní zisk České spořitelny za 1. čtvrtletí 2009 meziročně vzrostl o více než 10 % na 6,27 mld. Kč, konsolidovaný čistý zisk mírně klesl o necelých 7 % na 3 mld. Kč, (IFRS).

Těší mne, že i za současné ekonomické situace dosahujeme vynikajících obchodních výsledků, jak je vidět na dvojciferném růstu provozního zisku, který je očištěn o dopady ekonomické situace a odráží reálné obchodování banky. Díky za to patří zaměstnancům celé Finanční skupiny České spořitelny, kteří tvrdě pracují na kvalitě produktů a služeb a také klientům, kteří nám nepřestali důvěřovat i v této turbulentní době. Budeme nadále pokračovat ve vyvážené a obezřetné obchodní politice, která je tvořena s ohledem na zájmy všech klíčových skupin: klientů, zaměstnanců, akcionářů a společnosti, v níž působíme, uvedl Gernot Mittendorfer, generální ředitel a předseda představenstva České spořitelny.

HLAVNÍ BODY Z VÝSLEDKŮ ZA 1. ČTVRTLETÍ ROKU 2009

Konsolidované, neauditované údaje k 31. březnu 2009, počítané podle mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS). Srovnání s výsledky k 31. březnu 2008, pokud není uvedeno jinak:

 • Provozní zisk vzrostl o 10,3 % na 6,27 mld. Kč z 5,68 mld. Kč.
 • Zisk před zdaněním poklesl o 5,5 % na 3,77 mld. Kč z 3,99 mld. Kč.
 • Čistý úrokový výnos se zvýšil o 8,9 % na 7,76 mld. Kč z 7,13 mld. Kč.
 • Všeobecné provozní náklady se zvýšily o 5,6 % na 5,02 mld. Kč z 4,75 mld. Kč.
 • Bilanční suma meziročně vzrostla o 3,6 % na 874,73 mld. Kč z 844,57 mld. Kč.
 • Klientské úvěry se zvýšily o 10,1 % na 464,52 mld. Kč z 421,96 mld. Kč.
 • Retailové úvěry (pouze banka) vzrostly o 10,6 % na 249,37 mld. Kč z 225,57 mld. Kč.
 • Závazky ke klientům se meziročně zvýšily o 5,8 % na 661,19 mld. Kč z 624,66 mld. Kč.
 • Čistá úroková marže vztažená k úročeným aktivům se zvýšila na 4,20 % z 4,06 %.
 • Návratnost kapitálu (ROE) se snížila na 18,2 % z 22,6 %.
 • Výnosnost aktiv (ROA) poklesla na 1,4 % z 1,6 %.
 • Poměr nákladů a výnosů (Cost/Income Ratio) se meziročně zlepšil na 44,5 % z 45,5 %.
 • Poměr klientských pohledávek (úvěrů) ke klientským závazkům (vkladům) se zvýšil na 70,3 % z 67,6 %.
 • Kapitálová přiměřenost v souladu s BASEL II (podle ČNB) se snížila na 10,2 % z 11,2 % na konci 1. čtvrtletí 2008.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).