Hlavní navigace

Provident potvrdil plné zotavení z recese

[Tisková zpráva] Výsledky hospodaření International Personal Finance za rok 2010

Sdílet

Londýn, 2. března 2011 – International Personal Finance plc (mateřská firma společnosti Provident Financial s.r.o. v rámci IPF Group) dnes oznámila finanční výsledky za rok končící v prosinci 2010. V České republice a na Slovensku společnost Provident Financial zaznamenala celkový nárůst zisku před zdaněním o 11,2 % na 41,7 mil. GBP (30,2 mil. GBP v Česku, 11,5 mil. GBP na Slovensku).

Hlavní provozní a finanční výsledky skupiny IPF

    Zisk před zdaněním vzrostl o 49,3 % na 92,1 mil. GBP díky dobrým prodejním výsledkům, nižší ztrátě ze snížení hodnoty pohledávek a přísné kontrole nákladů

o    Celá skupina zaznamenala výrazný nárůst počtu zákazníků (7,5 %), objemu poskytnutých půjček (5,6 %), pohledávek (6,0 %) a výnosů (8,1 %), nejzásadnější růst byl ve 4. čtvrtletí

o    Ztráta ze snížení hodnoty pohledávek se snížila o 2,3 procentního bodu na 27,6 % výnosů (2009: 29,9 %)

o    Poměr nákladů vůči příjmům se zlepšil o 1,2 procentního bodu na 40,5 %

    K výborným výsledkům ve střední Evropě, kde zisky vzrostly na 99,8 mil. GBP, přispělo i Maďarsko, kde došlo k silnému zotavení z recese

    Mexiko pokračovalo v růstu, zisk zde vzrostl z 0,3 mil. GBP na 3,5 mil. GBP

    Rumunsko zaznamenalo excelentní výsledky a první zisk ve výši 1,7 mil. GBP navzdory místním složitým ekonomickým podmínkám

John Harnett, výkonný ředitel IPF, uvedl: “IPF v roce 2010 dosáhla rekordního zisku. To odráží silné zotavení z globální recese a zrychlený růst v posledních měsících roku. V roce 2011 očekáváme pozitivní ekonomické podmínky na našich trzích, a tudíž usilujeme o nárůst počtu zákazníků a poskytnutých půjček na vyšší úrovni než v roce 2010, a proto očekáváme, že celá skupina bude i nadále růst.”

Shrnutí výsledků v České republice a na Slovensku

Počet zákazníků vzrostl meziročně o 0,8 % a poskytnuté půjčky vzrostly o 4,8 %. Ve čtvrtém čtvrtletí byl nárůst poskytnutých půjček až 13,4%. Průměrné čisté pohledávky vzrostly o 11,3 %, avšak nárůst výnosů byl nižší se 7,7 %. Ovlivnily to vyšší slevy zákazníkům za předčasné splacení půjček na Slovensku, které vyplynuly z implementace směrnice EU o spotřebitelském úvěru v červenci 2010.

Výsledky v oblasti vymáhání pohledávek byly i nadále dobré, což se odrazilo na ztrátě ze snížení hodnoty pohledávek vyjádřené jako procento z výnosů, která se mírně snížila na 19,8 % (2009: 20,2 %). 7,5% nárůst finančních nákladů ovlivnilo zvýšení nákladů na vlastní financování, které byly částečně kompenzovány nižší úrovní půjček. Náklady na provize obchodních zástupců vzrostly o 2,8 % a ostatní náklady vzrostly o 5,9 %.

Klíčovým cílem pro rok 2011 je v obou zemích dosáhnout růstu počtu zákazníků. Očekáváme, že růst se projeví v mírném snížení úvěrové kvality, na což jsme připraveni, protože současná úroveň ztráty ze snížení hodnoty pohledávek je v obou zemích výrazně pod skupinovým průměrem.

Shrnutí výsledků skupiny IPF

Růst zisku před zdaněním v roce 2010 byl způsoben nárůstem objemu poskytnutých půjček, vyšší úvěrovou kvalitou a zlepšenou efektivitou nákladů. Tento výsledek je v souladu se strategickým plánem, který jsme vypracovali ještě před kótováním akcií IPF na burze v roce 2007. Také to dokazuje pružnost našeho obchodního modelu i v ekonomicky obtížných obdobích.

Během roku jsme zaznamenali postupné zlepšování ekonomické situace napříč všemi našimi trhy s výjimkou Rumunska, a kromě přísné kontroly nákladů jsme se mohli zaměřit na návrat k růstu, především v posledním čtvrtletí roku. Na všech trzích jsme dosáhli nárůstu počtu zákazníků, celkem na 2,2 milionu. Dle očekávání byla míra růstu nejvyšší na našich rozvojových trzích v Mexiku, kde počet zákazníků vzrostl o 14,1 % a v Rumunsku, kde vzrostl o 26,2 %.

Vyhlídky do budoucna

V roce 2011 očekáváme na našich trzích pokračování růstu. Proto je našim hlavním cílem dosáhnout nárůstu počtu zákazníků a poskytnutých půjček, o čemž svědčí i první týdny tohoto roku, které jsou povzbudivé.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).