Hlavní navigace

Prokazování ztráty z osobní dopravy je transparentní – odpovídá legislativě a způsobu odbavování zákazníků

České dráhy se nemohou zcela ztotožnit se stanoviskem tiskové mluvčí NKÚ zveřejněném ve dnes vydané tiskové zprávě. Tiskové prohlášení NKÚ se dle našeho názoru neshoduje s celkovým závěrem kontrolního protokolu. Výsledkem kontroly NKÚ – potvrzené protokolem - nebylo zjištění porušení jakéhokoliv opatření či vyhlášek v oblasti vykazování nákladů.

Sdílet

K některým prohlášením v tiskové zprávě mají České dráhy následující stanovisko:

I přestože valná část konstatování v tiskové zprávě NKÚ zmiňuje činnosti ministerstva dopravy, což České dráhy nemohou komentovat, zpráva uvádí také některé výtky a doporučení vůči Českým drahám.

Především v tiskové zprávě zmíněný údaj kumulované ztráty Českých drah 10,7 miliard NENÍ SPRÁVNY a neodpovídá kumulovanému auditovanému hospodářskému výsledku akciové společnosti ČD od roku 2003. Ten na základě auditovaných hospodářských výsledků činí za období 2003 – 2005 kumulovanou ztrátu ve výši cca 2 mld. Kč. České dráhy navíc každoročně výrazně zlepšují hospodářský výsledek s tím, že pro rok 2007 předpokládají kladný výsledek hospodaření. Každoroční zlepšování hospodaření je dáno rozsáhlou racionalizací podniku, výrazným snižováním nákladů a růstu produktivity práce – až o 25 %.

Ztrátové hospodaření – přes průběžné snižování ztráty – je způsobeno tím, co zmiňuje také zpráva Nejvyššího kontrolního úřadu: nedofinancováním osobní dopravy z veřejných rozpočtů v rámci zajištění tzv. základní dopravní obslužnosti stanovené zákonem. Stát a kraje mají vyšší požadavky na zajištění dopraví obslužnosti Českými drahami než odpovídá výši finančního krytí souvisejících nákladů. Na tento rozpor upozorňují České dráhy kontinuálně; je to například jeden z limitů masivnější modernizace vozového parku a vítáme, že toto potvrdilo i šetření Nejvyššího kontrolního úřadu.

Prokazování ztráty z provozování osobní dopravy – ZCELA V SOULADU SE ZÁKONY

České dráhy, a.s., provádí výpočet prokazatelné ztráty v souladu s platnou legislativou, dle vyhlášky Ministerstva dopravy č. 241/2005 Sb., která požaduje vykazování ztráty dle traťových úseků. To znamená, že výpočet ČD, a.s. je zcela v souladu s legislativou ČR, ale také legislativou Evropské unie. Společně s krajskými úřady a ministerstvem dopravy se snažíme se o poskytování co nejtransparen­tnějších údajů – což tyto úřady kvitují a při přípravě objednávek vlaků osobní dopravy pro nynější období hodnotily pozitivně – a prokazování nákladů na provoz vlaků nebylo problematickou položkou pro objednání osobní dopravy.

Na druhou stranu způsob prokazování nákladů na provozování vlaků ČD se vždy bude lišit například od autobusových spojů. To je dáno tím, že cestující si TAK JAK ČESKÝM DRAHÁM UKLÁDÁ PŘÍSKUŠLÁ LEGISLATIVA kupuje CESTOVNÍ DOKLAD NIKOLI NA KONKRÉTNÍ SPOJ, ALE NA URČITOU TRASU A SÁM SI MŮŽE VYBRAT, KDY A KTERÝM SPOJEM BUDE V RÁMCI DOBY PLATNOSTI JÍZDENKY CESTOVAT. Cestujícímu to dává flexibilitu, jeho jízda není vázána na určitý vlak (na rozdíl od autobusu); současně to znamená nižší náklady na odbavení cestujícího ve srovnání s tím, pokud by mohl cestovat pouze určitým jedním konkrétním vlakem, na který by měl zakoupenou jízdenku.

Proto České dráhy primárně kalkulují ekonomiku na provoz na tratích nikoli na jednotlivé spoje. Přesto i zde využíváme řady nástrojů a technologií, pro co nejdetailnější rozklíčování nákladů a prokazatelné ztráty na jednotlivé spoje (4× ročně sčítání cestujících, elektronické odbavení cestujících, apod.).

Posilování konkurenční pozice Českých drah

Tisková zpráva NKÚ také zmiňuje zlepšení v některých oblastech. České dráhy jsou společností, která je dnes vysoce motivována komerční úspěšností, pohybuje se úspěšně v konkurenčním prostředí a vykazuje rostoucí výsledky jak v oblasti přepraveních ukazatelů, tak i tržeb. Roste počet přepravených cestujících, nákladu i celkových výkonů – za současného výrazného snižování nákladů a zlepšování hospodaření.

Současně České dráhy mají vysokou míru obchodní úspěšnosti při získávání zakázek jak v nákladní tak v osobní dopravě, kde dokázaly zvítězit v naprosté většině výběrových řízení. Současně České dráhy – přes rozsáhle investují do modernizace vozového parku, nádražní infrastruktury. Zároveň převedením řady činností do formy samostatných dceřiných společností se tyto činnosti staly ziskovými a dále zlepšují hospodářský výsledek společnosti České dráhy.

Konstatování NKÚ tak v této oblasti zcela nevystihuje reálné aktivity probíhající na straně Českých drah – podložené hmatatelnými ekonomickými a výkonovými ukazateli.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).