Hlavní navigace

Program PONTE

Speciální program KB na pomoc financování municipálních a firemních projektů ze strukturálních fondů EU

Sdílet

Komerční banka připravila pro municipality a podniky nabídku financování projektů v návaznosti na možnosti čerpání grantů ze strukturálních fondů Evropské unie (dále jen SFEU).

Operační programy EU poskytující finanční granty na vybrané projekty budou vyhlášeny se vstupem ČR do EU. Základním předpokladem podání žádosti o granty ze strukturálních fondů EU bude mimo jiné zajištění financování příslušného projektu, to znamená, že tato dotace bude žadateli vyplácena zpětně po dokončení projektu nebo jeho části a po předložení příslušných dokladů prokazujících výši vynaložených nákladů.

Komerční banka nabízí v této souvislosti Program Ponte, jedná se o nabídku předfinancováni a spolufinancování projektu.

Úvěr na předfinancování grantu představuje nový typ úvěru krátkodobého nebo střednědobého úvěru na financování časového nesouladu mezi okamžitou potřebou prostředků na krytí uznatelných výdajů projektu a poskytnutím grantu ze SFEU. Úroková sazba pro tento typ úvěru je stanovena jako pohyblivá a jistina bude splacena poskytnutím grantu ze SFEU.

Pro spolufinancování projektu je možné využít střednědobý až dlouhodobý úvěr na financování výdajů projektu, který není kryt zpětným financováním prostřednictvím dotace ze SFEU. Úroková sazba může být stanovena jako pohyblivá nebo pevná. V případě, že se klient rozhodne pro pohyblivou pevnou sazbu, lze úvěr splatit předčasně bez poplatků. Úvěr je splácen podle splátkového kalendáře smluvně dohodnutého mezi KB a klientem.

Oba typy úvěru bude možné čerpat jednorázově i postupně. Při zajištění úvěru bude banka vyhodnocovat standardní zajišťovací prostředky. Žadatelé o úvěr se mohou obracet se svou žádostí na specializované pracovníky Obchodních center KB již v lednu 2004.

Komerční banka však nabízí ještě před vlastním vyhlášením Operačních programů svým klientům poradenskou pomoc. Klienti, kteří už dnes vědí, že se budou zajímat o možnost využití dotací ze Strukturálních fondů EU, se mohou obracet na specializované pracovníky Obchodních center Komerční banky, kteří jim poskytnou potřebné základní informace tak, aby si mohli snáze připravovat strukturu financování svých projektů.

Marie Petrovová
tisková mluvčí KB

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).