Hlavní navigace

Prognóza vývoje světového bankovnictví na rok 2008 – pololetní aktualizace

Praha, 27. srpna 2008 – Úvěrová krize, která způsobila nestabilní prostředí v bankovnictví, přináší každý den nové skutečnosti. Banky tak musí čelit neustále se měnícímu ekonomickému prostředí. Takovou situaci po mnoho let předtím nepoznaly. Vyplývá to ze studie Global Banking Industry Outlook zveřejněné poradenskou společností Deloitte. Studie se věnuje klíčovým novým výzvám, které budou banky řešit při vytváření budoucích strategií.

Sdílet

Úvěrová krize, kterou urychlily problémy s nedisciplino­vaností při poskytování úvěrů na americkém hypotečním trhu, způsobila v bankovnictví značné napětí. Poté, co došlo k navýšení úrokových sazeb a poklesu cen nemovitostí v USA v důsledku platební neschopnosti dlužníků, ztratili investoři rychle zájem o cenné papíry spojené s nekvalitními hypotékami a krátce nato také o ostatní sekuritizovaná aktiva. Vzhledem k integraci kapitálových trhů se výsledky rychle projevily po celém světě a měly dopad na banky, obchodníky s cennými papíry a zajišťovací fondy v USA, Evropě a Asii.

Vzhledem k rozbouřené situaci na trhu, ekonomickému zpomalení a očekávanému snižováním výnosů bude větší důraz kladen na snižování nákladů. Dosažení zásadních dlouhodobých úspor takovým způsobem, který nenaruší finanční výkonnost společnosti a nezvýší její expozici vůči rizikům, bude klíčovým pravidlem úspěchu v následujícím období.

Dalším následkem úvěrové krize byly časté změny v nejužším vedení mnoha institucí. Všichni jistě dobře víme, v jak napjatém stavu se nachází trh práce kvalifikovaných odborníků a schopných vedoucích pracovníků s patřičnou integritou. Velkým tématem do diskuse se tedy určitě stává naléhavost talent managementu.

V posledních několika letech se banky věnovaly řešení celé řadě nových a stále složitějších regulatorních požadavků. Momentální situace ve světové ekonomice tento proces jistě nezastaví, spíše naopak. V neposlední řadě by tedy banky měly urychleně přijmout scénáře pro integrovaný přístup, který pokryje různé regulatorní požadavky najednou, zvýší efektivitu a zároveň zkvalitní compliance management.

„Přestože se finanční krize projevila hlavně ve Spojených státech a bankám ve střední a východní Evropě se závažnější problémy vyhnuly, výše uvedené závěry platí všeobecně i pro náš region. Ti, kdo se rychle nepřizpůsobí, nemohou být v současném globálním prostředí úspěšní. Proto je pro banky i v našem prostředí nejvyšší čas jednat.“ uvedl ke studii Mike Jennings, vedoucí partner pro finanční instituce ve střední Evropě společnosti Deloitte, který působí v České republice.

Níže jsou uvedeny klíčové otázky, které podle společnosti Deloitte budou banky muset řešit v dohledné budoucnosti v reakci na výše popsané měnící se prostředí:

  • Návrat do standardní situace: Ponaučení z hypoteční krize. Nutnost věnovat se změnám v základních oblastech: podmínky poskytování úvěrů, metody oceňování majetku, adekvátnost rezerv na úvěrové ztráty a kapitál, vnitřní kontrolní mechanismus, řízení podrozvahových rizik a zveřejňování informací o rizicích.
  • Budování pobočky příští generace. Změna role poboček – z místa, kde se pouze provádějí transakce, se stávají centra poradenství a prodeje.
  • Zajištění dostatku talentovaných pracovníků. Zajištění dlouhodobého dostatku talentovaných vedoucích pracovníku prostřednictvím speciálních programů (talent management)
  • Snížení nákladové náročnosti spojené s plněním rostoucích regulatorních požadavků: Integrované řízení rizik a zajištění souladu se zákonnými požadavky. Přijetí integrovaného, celofiremního přístupu k zajištění souladu s regulatorními požadavky, který posílí efektivitu a zároveň zkvalitní řízení rizik.
  • Dlouhodobě udržitelná banka: Kde se šetrný přístup k životnímu prostředí kombinuje s prostředím pozitivně nakloněným podnikání. Využití velkých obchodních příležitostí, které přináší ekologicky uvědomělá společnost.
  • Konsolidace platebního styku: Čas jednat. Provedení organizačních změn přesahujících zavedené struktury a vytvořit tak inovativní „centrální“ systémy, které zjednoduší platební systémy a povedou k omezení nákladů a zvýšení flexibility.

Úplné znění studie je možno stáhnout na http://www.deloitte.com/…outlook-2008

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).