Hlavní navigace

Prodej i nákup podílových listů fondu ČSOB Kvanto Kombinovaný je již možný na všech pobočkách ČSOB

Všechny pobočky ČSOB začnou 10. března 2004 opět přijímat pokyny k nákupu a prodeji podílových listů fondu ČSOB KVANTO Kombinovaný, otevřený podílový fond. Fond je spravován ČSOB Investiční společností.

Zahájení obchodování umožnila změna Zákona o investičních společnostech a investičních fondech. Novela, která vstoupila v platnost 5.3.2004, také odstraňuje pochybnosti způsobené probíhajícími soudními řízeními, které v minulosti bránily přeměně investičního fondu na otevřený podílový fond. Obchodování s podílovými listy fondu se bude řídit statutem fondu vydaným na základě rozhodnutí KCP, které nabylo právní moci 27. března loňského roku.